XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ vào SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA con NGƯỜI XỨ NGHỆ, Ý CHÍ TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐƯA NGHỆ AN PHÁT TRIỂN nhanh VÀ BỀN VỮNG; ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, an toàn
*

randy-rhoads-online.com


Thực hiện con đường lối loạn lạc toàn dân, toàn diện, lâu dài, nhờ vào sức bản thân là chính, với khí giới thô sơ và ý thức “cảm tử đến Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân ta sẽ lần lượt tấn công bại các chiến lược quân sự chiến lược của thực dân Pháp. Quân ta càng đánh, càng mạnh, càng thắng, quân viễn chinh Pháp ngày dần lún sâu vào nạm bị động, lúng túng. Vùng giải hòa mở rộng, tổ chức chính quyền nhân dân được củng cố. Đến năm 1953, nhân dân và quân đội ta đã làm chủ trên chiến trường. Để cứu vớt vãn tình thế, phi vào Thu - Đông năm 1953, thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã phát hành Kế hoạch Na-va tăng viện béo về binh sỹ và giá cả chiến tranh, mưu toan trong tầm 18 tháng vẫn tiêu diệt nhiều phần bộ đội chủ lực của ta, kiểm soát và điều hành lãnh thổ nước ta và bình định cả nam Đông Dương. Planer Na-va là chiến lược chung, là nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp với can thiệp Mỹ nhằm mục tiêu giành lại thế chủ động có tính đưa ra quyết định về quân sự trên chiến trường, làm các đại lý cho một phương án chính trị hữu ích cho chúng. Pháp với Mỹ đang lập 07 sư đoàn cơ động chiến lược với 27 binh đoàn làmnắmđấm thép.

Bạn đang xem: Chiến dịch điện biên phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm

Tháng 9/1953, Bộ bao gồm trị họp bàn và quyết định mở cuộc tiến công kế hoạch Đông - Xuân với phương châm: tích cực, nhà động, cơ động, linh hoạt, hủy hoại sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta, chọn địa điểm địch sơ hở và nơi tương đối yếu cơ mà đánh, chọn đầy đủ hướng địch rất có thể đánh sâu vào vùng từ bỏ do, tăng mạnh chiến tranh du kích, cầm lại thế chủ động, nhất quyết buộc địch phải phân tán lực lượng. Quân với dân ta sẽ phối hợp với quân và dân những nước Lào, Campuchia tiếp tục mở chiến dịch và giành thắng lợi ở Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Campuchia, Tây Nguyên cùng Thượng Lào, hủy hoại nhiều sức lực địch, mở rộng vùng giải phóng, có tác dụng phá sản âm mưu tập trung lực lượng của địch, buộc quân Pháp cần phân tán lực lượng nhằm đối phó trên khắp chiến trường Đông Dương, đẩy chúng vào tình thế thụ động chiến lược. Lúc phát hiện nay hướng tiến công kế hoạch của ta vào Tây Bắc, Lai Châu cùng Thượng Lào, Bộ chỉ đạo quân viễn chinh Pháp đã mang lại quân nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ, đây là cứ điểm có ý nghĩa sâu sắc chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của tây-bắc và Thượng Lào. Pháp với Mỹ đã liên tiếp cho bức tốc lực lượng, phát hành Điện Biên tủ thành một tập đoàn lớn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, cùng với 16.200 quân có 21 tè đoàn trong số đó có 17 tiểu đoàn cỗ binh, 3 tè đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại nhóm xe tăng, 1 phi nhóm không quân, 1 đại đội vận tải cơ giới, được bố trí thành 3 phân khu vực Bắc, Trung, phái nam với 49 cứ điểm; hệ thống hỏa lực phương diện đất gồm 2 đái đoàn pháo 105mm, 1 đại team pháo 155mm, 1 đại nhóm súng cối 120mm được sắp xếp ở Mường Thanh cùng Hồng Cúm; hai sân bay Mường Thanh với Hồng ốm với ngay gần 100 lần máy bay lên, xuống mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng tầm 200 mang đến 300 tấn hàng cùng thả mặc dù từ 100 mang lại 150 tên địch. Tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên tủ được tướng mạo Na-va coi như “một pháo đài không thể công phá”, là địa điểm thu hút để tàn phá bộ đội nòng cốt của ta. Điện Biên Phủ đang trở thành quyết chiến điểm của planer Na-va.

Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên phủ đã ra mắt 3 đợt:

Sau 56 ngày đêm võ thuật dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân với dân ta sẽ đập tan tổng thể tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hủy diệt và bắt sinh sống 16.200 tên địch,bắn rơi 62 máy bay, thu 64 xe hơi và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch.

Xem thêm: Top 19 Con Diều Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Kite

Cuộc tiến công kế hoạch Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong những trận quyết chiến chiến lược, là cuộc chiến lừng lẫy năm châu “chấn động địa cầu”, trực tiếp đưa đến việc cam kết Hiệp định Giơnevơ về xong xuôi chiến tranh lập lại hoà bình sống Đông Dương; tạo cơ sở và đk để nhân dân ta thường xuyên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc chống chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau này.