Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

cho 5,4g Al vào 100ml dd H2SO4 0,5M . Thể tích khí H2 sinh ra(ở đktc) với nồng độ mol của dd sau pư là baonhiêu?( giả sử thể tích dd biến đổi không xứng đáng kể)


*

*

nAl=5,4:27=0,2mol

nH2SO4=0,05mol

PTHH: 2Al+3H2SO4=>Al2(SO4)3+3H2

0,2:0,05=> nAl dư theo nH2SO4

p/ư: 1/301/60-------->0,05

=> V(H2)=0,05.22,4=1,12ml

=> CM(Al2(SO4)3)=1/60:0,1=1/6M


*

PTHH: 2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+ 3H2↑

Số mol của Al là: 5,4 : 27 = 0,2 (mol)

Đổi: 100 mol= 0,1 lít

Số mol của H2SO4là: 0,5 . 0,1 = 0,05 (mol)

So sánh: (frac0,22>frac0,053)=> Al dư, Tính theo H2SO4.

Bạn đang xem: Cho 5 4g al vào 100ml dd h2so4 0 5m

Số mol của H2là: 0,05 . 3/3 = 0,05 (mol)

Thể tích của H2là: 0,05 . 22,4 = 1,12 (lít)

Số mol của Al2(SO4)3là: 0,05 . 1/3 = 1/60 (mol)

Vì thể tích dung dịch biến hóa k đáng kể bắt buộc V hỗn hợp sau pứ = 0,1 lít

Nồng độ mol của dd sau pứ là: 1/60 : 0,1 = 1/6M


Cho 5,4g nhôm vào 100ml dd H2SO4 0,5M

Tính thể tích khí H2 xuất hiện ở đktc

Tính mật độ mol của các chất trong dd sau bội phản ứng . Cho rằng thể tích dd sau bội nghịch ứng biến hóa không xứng đáng kể


(n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight)\ n_H_2SO_4=0,5.0,1=0,05left(mol ight)\ pthh:2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2)(LTL:dfrac0,22>dfrac0,053)=> Al dư(n_H_2=n_H_2SO_4=0,05left(mol ight))(V_H_2=0,05.22,4=1,12l\C_M=dfracdfrac1600,1=0,16M)


cho 5,4g Al vào 100ml dd H2SO4 0,5M

a.Thể tích khí H2 sinh ra(ở đktc)

b.nồng độ mol của các chất trongdd sau pư là baonhiêu?


(n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight))

100ml = 0,1l

(n_H2SO4=0,5.0,1=0,05left(mol ight))

Pt :(2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2|)

2 3 1 3

0,2 0,05 (dfrac160) 0,05

a) Lập tỉ số đối chiếu :(dfrac0,22>dfrac0,053)

⇒ Al dư , H2SO4phản ứng hết

⇒ đo lường dựa vào số mol của H2SO4

(n_H2=dfrac0,05.33=0,05left(mol ight))

(V_H2left(dktc ight)=0,05.22,4=1,12left(l ight))

b)(n_Al2left(SO4 ight)3=dfrac0,05.13=dfrac160left(mol ight))

(C_M_Al2left(SO4 ight)3=dfrac1dfrac600,1=0,17left(M ight))

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng(3)
POP POPCTVVIP

(n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight)\n_H_2SO_4=0,1.0,5=0,05left(mol ight)\2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2\Vì:dfrac0,053


Đúng(3)

Cho 5,4g Al vào 100ml hỗn hợp H2SO40,5M. Tính:

a, Thể tích khí H2sinh ra làm việc đktc

b, nồng độ mol của những chất sau phản ứng ( coi V của dung dịch sau bội nghịch ứng chuyển đổi không xứng đáng kể)


#Hóa học lớp 9
3
hnamyuh

a)

(n_Al = dfrac0,5427 = 0,02(mol)\n_H_2SO_4 = 0,1.0,5 = 0,05(mol))

PTHH :(2Al + 3H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3 + 3H_2)

Theo PTHH , ta thấy :

(n_Al.dfrac32 = 0,03(mol) đề xuất H2SO4dư.

Ta tất cả :(n_H_2 = dfrac32n_Fe = 0,03(mol)\V_H_2 = 0,03.22,4 = 0,672(lít))

b)

Ta gồm :

(n_H_2SO_4 pư = dfrac32n_Al = 0,03(mol)\n_H_2SO_4 dư = 0,05 - 0,03 = 0,02(mol)\n_Al_2(SO_4)_3 = 0,5n_Al = 0,01(mol))

Vậy :

(C_M_H_2SO_4 = dfrac0,020,1 = 0,2M\C_M_Al_2(SO_4)_3 = dfrac0,010,1 = 0,1M)


Đúng(1)
Khánh Đan

PT:(2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2)

a, Ta có:(n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight))

(n_H_2SO_4=0,1.0,5=0,05left(mol ight))

Xét tỉ lệ:(dfrac0,22>dfrac0,053), ta được Al dư.

Theo PT:(n_H_2=n_H_2SO_4=0,05left(mol ight))

(Rightarrow V_H_2=0,05.22,4=1,12left(l ight))

b, hỗn hợp sau pư chỉ có Al2(SO4)3.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 2 Đại Số 11 Chương 2 (Tổ Hợp, Xác Suất)

Theo PT:(n_Al_2left(SO_4 ight)_3=dfrac13n_H_2SO_4=dfrac160left(mol ight))

(Rightarrow C_M_Al_2left(SO_4 ight)_3=dfracdfrac1600,1approx0,16left(M ight))

Bạn xem thêm nhé!


Đúng(1)

cho 8,1g Al vào 100ml dd H2SO4 0,5M .

a)Thể tích khí H2 sinh ra(ở đktc)

b) nồng độ mol của dd sau pư là bao nhiêu? biết rằng thể tích dd đổi khác không xứng đáng kể


#Hóa học tập lớp 8
2
Minh Khánh

(n_Al=frac8,127=0,3left(mol ight))

Đổi: (100ml=0,1l)

(n_H_2SO_4=C_Mcdot V=0,5cdot0,1=0,05left(mol ight))

PTHH:

2Al + 3H2SO4 -----> Al2(SO4)3 + 3H2 (uparrow)

2mol__3mol_______1 mol______3mol

0,2___0,05 mol

Lập tỉ lệ: (frac0,22

(Rightarrow) Al dư buộc phải tính lượng các chất theo lượng H2SO4

(n_H_2=frac0,053cdot3=0,05left(mol ight))

( ightarrow V_H_2=0,05cdot22,4=1,12left(l ight))

(n_Al_2left(SO_4 ight)_3=frac0,053cdot1approx0,017left(mol ight))

( ightarrow) cm Al2(SO4)3 = (frac0,0170,1=0,17left(M ight))

Chúc bạn thi tốt ^-^


Đúng(0)
Lê Thu Dương
https://i.imgur.com/GhYXVtx.jpg
Đúng(0)

cho 5,4g fe vào 100ml dd h2SO4

a tính thể tích khí h2 xuất hiện ở đktc

b tính mật độ mol những chất trong dd sau phản bội ứng


#Hóa học lớp 9
2