Câu 401246: Cho ancol X tất cả công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-OH. Tên thay thế sửa chữa của ancol X là

A.

Bạn đang xem: Cho ancol có công thức cấu tạo

2-metylpentan-1-ol.

B. 4-metylpentan-1-ol.

C. 4-metylpentan-2-ol.

D. 3-metylhexan-2-ol.


Danh pháp của ancol:

* thương hiệu thông thường: Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic

* Tên thay thế: tên hiđrocacbon khớp ứng theo mạch chính + số chỉ vị trí nhóm -OH + ol

+ Mạch bao gồm được hiện tượng là mạch C nhiều năm nhất tất cả chứa team -OH.

+ Số chỉ địa chỉ được bắt đầu từ phía gần team -OH hơn.


Giải chi tiết:

Ancol X: 5CH3-4CH(CH3)-3CH2-2CH2-1CH2-OH mang tên thay cố là 4-metylpentan-1-ol.

Xem thêm: Xem Bói Tuổi Giáp Tý 1984 Năm 2022 Nữ Mạng Chi Tiết Chính Xác

Chọn B.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát