Cho các chất tất cả công thức kết cấu sau đây: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3CH2COOCH3 (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC−COOC2H5. Mọi chất thuộc nhiều loại este là


+) biện pháp viết của este: R - COO - R' hoặc R' - OOC - R hoặc R' - OCO - R (R'≠ H)

=> những chất thuộc các loại este


Cách viết của este: R - COO - R' hoặc R' - OOC - R hoặc R' - OCO - R (R'≠ H)

=> các chất thuộc một số loại este là CH3CH2COOCH3; CH3OOCCH3; HCOOC2H5; CH3CH2COOCH3 , CH3OOC−COOC2H5


*
*
*
*
*
*
*
*

Các hóa học sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit ko no mạch hở cất 1 liên kết đôi C=C, đối chọi chức tác dụng với 1 rượu no 1-1 chức chiếm được este X gồm công thức tổng quát là:


Este X mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2, được tạo vì một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X có chứa vòng benzen bao gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết thêm X gồm bao nhiêu cách làm cấu tạo?


Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu trúc thoả mãn bí quyết phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no đối kháng chức với cùng một ancol no đối kháng chức. Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 44. A bao gồm công thức phân tử là:


Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi vì ancol isoamylic cùng axit isovaleric. Công thức kết cấu của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, tiếp đến thêm vào ống đầu tiên 1 ml hỗn hợp H2SO4 20% với ống máy hai 1 ml hỗn hợp NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn mặt khác đun bí quyết thủy trong tầm 5 phút. Hiện tượng lạ trong 2 ống thử là


Khi làm bay hơi 8,14 gam một este 1-1 chức X thu được nhân tiện tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất. Bí quyết phân tử của X là


Este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X chiếm được ancol Y. Mang đến Y tính năng với CuO nung rét thu được hóa học hữu cơ Z. Biết X cùng Z đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt rửa là đầy đủ chất khi dùng cùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn dính trên các vật rắn mà không khiến ra phản nghịch ứng hóa học với những chất đó. Bao gồm hai nhiều loại chất giặt rửa:

+ Xà chống là các thành phần hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit to (như C17H35COONa, C17H35COOK) và chất phụ gia.

Bạn đang xem: Cho các chất có công thức cấu tạo

+ chất giặt cọ tổng hợp là muối bột natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà phòng và chất giặt cọ tổng hợp đều có tính chất chuyển động bề mặt. Chúng có chức năng làm bớt sức căng mặt phẳng giữa chất dơ và vật buộc phải giặt rửa, tăng kỹ năng thấm nước mặt phẳng chất bẩn. Đó bởi vì phân tử xà phòng tương tự như chất giặt rửa tổng hợp đa số cấu thành từ nhị phần: phần né nước là cội hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) với phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Cách Tính Nguyên Hàm Từng Phần Đầy Đủ Nhất, Công Thức Nguyên Hàm Từng Phần Đầy Đủ Nhất

*

"Phần kị nước" cạnh tranh tan trong nước, nhưng dễ tan trong dầu mỡ; ngược lại "phần ưa nước" lại dễ tan vào nước. Lúc ta giặt rửa, những vết dơ (dầu mỡ, …) bị chia thái thành những hạt rất bé dại (do chà xát thủ công hoặc bằng máy) cùng không còn tài năng bám bám dính vật đề xuất giặt rửa cùng bị phân tán vào nước, vì phần né nước thâm nhập vào những hạt dầu còn phần ưa nước thì làm việc trên mặt phẳng hạt kia và xâm nhập vào nước. Nhờ vậy các hạt chất bẩn bị cuốn trôi đi một biện pháp dễ dàng.