toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho hình chữ nhật ABCD,AB= 8cm,BC= 6cm vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB

a)cm tam giac AHB dong dang voi tam giac BCD

b)cm AD^2 =DH*DB

c) tinh DH, AH


*

A B C D H 8cm 6cm a/

Xét ∆AHB và ∆BCD có:

góc ABD = góc BDC (so le trong AB//CD)

góc AHD = góc BCD (=90o)

Nên ∆AHB ~ ∆BCD (g.g)

b/

Vì ∆AHB ~ ∆BCD (câu a)

Nên (dfracADDH=dfracDBBC)

Mà AD = BC (2 cạnh đối trong hình chữ nhật)

Do vậy (dfracADDH=dfracDBADLeftrightarrow AD^2=DH.DB)

c/

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông BCD ta được:

(BD^2=BC^2+CD^2Rightarrow BD=sqrt<>8^2+6^2=10left(cm ight))

Vì ∆AHB ~ ∆BCD (câu a) đề nghị (dfracAHAD=dfracDCDBLeftrightarrow AH=dfracAD.DCDB=dfrac6.810=4,8left(cm ight))

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông AHD ta được:

(DH=sqrt<>AD^2-AH^2=sqrt<>36-23,04)=(sqrt<>12,96)= 3,6(cm)

Vậy DH=3,6cm

AH=4,8cm


Đúng 1
bình luận (0)
*

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=8cm, BC=6cm .Vẽ con đường cao AH của Tam giác ADB.

Bạn đang xem: Cho hình chữ nhật abcd có ab=8cm bc=6cm

a, Tính DB

b, CM:Tam giác ADH đồng dạng Tam giác ADB

c, CM:(AD^2=DHcdot DB)

d, CM: Tam giác AHB đồng dạng Tam giác BCD

e, Tinh độ lâu năm đoạn thẳng DH, AH


Lớp 8 Toán Ôn tập: Tam giác đồng dạng
1
1
Gửi hủy

a: XétΔABD vuông trên A có

(BD^2=AB^2+AD^2)

nên BD=10(cm)

b: XétΔADH vuông trên H vàΔBDA vuông tại A có

(widehatADH)chung

Do đó:ΔADH(sim)ΔBDA


Đúng 0

comment (0)

Cho hình chữ nhật ABCD gồm AB= 8cm BC= 6cm vẽ con đường cao AH của tam giác ADB

a Tính DB (=10cm đề nghị không)

b cm tam giác ADHđồng dạng tam giác ADB (làm rùi)

c cm tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD

d Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

Cho hình chữ nhật ABCD, vẽ con đường cao AH của tam giác ADB. Triệu chứng minh:a) Tam giác AHB đồng dạng Tam giác BCDb) AD2 = DH . DBc) mang lại AB= 8cm, BC = 6cm. Tính diện tích AHB


Lớp 8 Toán
1
0
gởi Hủy

Tham khảo lờigiải tại link :https://h.vn/hoi-dap/question/249043.html


Đúng 0

comment (0)

Cho hình chữ nhật ABCD ( AB = 8cm; BC = 6cm). Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ABH

a) hội chứng minh: tam giác AHB đồng dạng cùng với tam giác BCD

b) triệu chứng minh: AD2= DH x DB

c) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp DH và AH


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi bỏ

100 nha


Đúng 0

phản hồi (0)
AB)+AH+là+đường+cao.+Từ+trung+điểm+I+của+cạnh+AC+về+ID+vuông+góc+với+cạnh+huyền+BC.+Biết+AB+=3cm,+AC=4cm a)+Tính+độ+dài+cạnh+BC b)+Cm:+tam+giác+IDC+đồng+dạng+tam...">

Câu 1:Cho tam giác ABC vuông trên A (AC>AB) AH là đường cao. Từ bỏ trung điểm I của cạnh AC về ID vuông góc với cạnh huyền BC. Biết AB =3cm, AC=4cm

a) Tính độ dài cạnh BC

b) Cm: tam giác IDC đồng dạng tam giác BHA

Câu 2: mang đến hình chữ nhật ABCD bao gồm AB=8cm, BC =6cm . Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB

a) Tính DB

b) Cm: trung tâm giác ADH đồng dạng tam giác ADB

c) Cm: AD^2=DH.DB

d) Cm: trung tâm giác AHB đồng dạng tam giác BCD

e) Tính độ dài đoạn trực tiếp DH,AH

Câu 3:Cho tam giác ABC vuông trên A gồm AB =6cm, AC =8cm .Vẽ đường cao AH

a) Tính BC

b) cm : tam giác ABC đồng dạng tam giác AHB

c) Cm: AB^2=BH.BC.Tính BH, HC

d) Vẽ phân giác AD của góc A (D nằm trong BC). Tính DB


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi hủy

Bài 2:

A B C D H 1

a) Xét tam giác BDC vuông trên C có:

(DC^2+BC^2=DB^2)

(Rightarrow BD=sqrtDC^2+BC^2)( DC=AB)

(Rightarrow BD=10left(cm ight))

b) tam giác BDA nhé

Xét tamg giác ADH cùng tam giác BDA có:

(heptegincaseswidehatD1chung\widehatAHD=widehatBAD=90^0endcasesRightarrowDelta ADH~Delta BDAleft(g.g ight))

c) do tam giác ADH đồng dạng cùng với tam giác BDA (cmt)

(RightarrowfracADDH=fracBDDA)( những cạnh t,.ứng tỉ lệ thành phần )

(Rightarrow AD^2=BD.DH)

d) Xét tung giác AHB và tam giác BCD có:

(heptegincaseswidehatAHB=widehatBCD=90^0\widehatABH=widehatDBC=45^0endcasesRightarrowDelta AHB~Delta BCDleft(g.g ight))

( góc= 45 độ chúng ta tự centimet nhé )

e)(S_ABD=frac12AD.AB=frac12AH.BD)

(Rightarrow AD.AB=AH.BD)

(Rightarrow AH=4,8left(cm ight))

Dùng Py-ta-go làm cho nốt tính DH


Đúng 0

comment (0)

Bài 1

A B C H I D

a) Áp dụng định lý Pytago vào tam giác ABC vuông trên A ta có:

(AB^2+AC^2=BC^2)

Thay AB=3cm, AC=4cm

(Rightarrow3^2+4^2=BC^2)

9+16=BC2

25=BC2

BC=5cm (BC>0)


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB.

a) chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD

b) minh chứng AD2 = DH.DB

c) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng DH, AH.

Xem thêm: Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Và Bài Tập Trắc Nghiệm Thực Hành ( Lê Dũng)


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi bỏ

a: XétΔAHB vuông tại H vàΔBCD vuông tại C có

(widehatABH=widehatBDC)

Do đó:ΔAHB(sim)ΔBCD

b: XétΔADH vuông tại H vàΔBDA vuông trên A có

(widehatADH)chung

Do đó:ΔADH(sim)ΔBDA

Suy ra:(dfracADBD=dfracHDDA)

hay(AD^2=HDcdot BD)


Đúng 2

comment (0)

cho hình chữ nhật abcd có ab=8cm, bc=6cm. Vẽ đường cao ah của adb

a, tính db

b, centimet tam giác adh đồng dạng tam giác adb

c, centimet ad^2 = dh. Db

d, centimet tam giác ahb đồng dạng tam giác bcd

e, tính độ lâu năm đoạn thẳng dh, ah


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần hình học tập
3
0
Gửi diệt
Đúng 2

phản hồi (0)
Đúng 1
comment (0)
Đúng 1
comment (0)

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm , BC = 6cm . Vẽ con đường cao AH của tam giác ADB . a. Chứng tỏ tam giác AHB đồng dạng cùng với tam giác BCD b.Chứng minh AD^2 =DH . DB c. Tính độ lâu năm đoạn thẳng DH với AH ?


Lớp 8 Toán Đa giác. Diện tích s của đa giác
1
0
giữ hộ Hủy

Hình các bạn tự vẽ nha!

a)Xét tam giác HBA với tam giác ABD có:

góc AHB=góc DAB(=90độ)

góc B chung

=> tam giác HBA đồng dạng tam giác ABD (g-g)

b) xét tam giác HDA và tam giác ADB có

góc AHD =góc DAB(=90độ)

góc D chung

=> tam giác HDA đồng dạng tam giác ADB (g-g)

=>AD/BD=HD/BD=>AD^2=DH.BD

c)vì ABCD là hcn=> BC=AD=6cm

tam giác ABD vuông trên A=> BD^2=AD^2+AB^2(ĐL Pytago)

=>BD^2=6^2+8^2

=>BD=10(cm)

Có AD^2=DH.BD=>6^2=DH.10=>DH=3.6(cm)

tam giác ADH vuông trên H

=>Ad^2=AH^2+HD^2(ĐL Pytago)

=>6^2=AH^2+3,6^2

=>AH=4.8(cm)


Đúng 0

bình luận (0)

cho hình chữ nhật abcd có ab=8cm , bc=6cm. Vẽ mặt đường cao ah của tam giác adb.

tính db

chứng minh tam giác adh đồng dạng tam giác adb

chứng minh ad bình phương = dh nhân bb

chứng minh tam giác ahb đồng dạng với tam giác bcd

tính độ dài đoạn trực tiếp dh,ah

mong chúng ta giải đưa ra tiết


Lớp 8 Toán
0
0
gởi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com