*Bạn đang xem: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí a gồm co2 co h2

*

Lớp 12
Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12 thứ lí 12 hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 vật dụng lí 11 hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 giờ Anh 10 thiết bị lí 10 hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Toán học tập 9 tiếng Anh 9 đồ dùng lí 9 hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Ngữ văn 8 Toán học 8 tiếng Anh 8 đồ vật lí 8 hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Ngữ văn 7 Toán học tập 7 tiếng Anh 7 trang bị lí 7 Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
Ngữ văn 6 Toán học tập 6 giờ Anh 6 Khoa học tự nhiên 6 lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Toán học tập 5 tiếng việt 5 giờ Anh 5 lịch sử 5 Địa lí 5 khoa học 5 Đạo đức 5 Tin học tập 5
Toán học tập 4 tiếng việt 4 tiếng Anh 4 lịch sử vẻ vang 4 Địa lí 4 khoa học 4 Đạo đức 4 Tin học 4
Toán học 2 tiếng việt 2 giờ đồng hồ Anh 2 tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 2 Đạo đức 2 Âm nhạc 2 thẩm mỹ 2 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 2

Câu hỏi mang lại hơi nước trải qua than lạnh đỏ thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2. Tổng thể lượng khí X trọn vẹn khử không còn 48 gam Fe2O3 thành Fe với thu được 10,8 gam H2O. Xác suất thể tích của CO2 trong X có giá trị gần nhất với quý hiếm nào sau đây?

A 32.B 28.C 14.D 16.

Phương pháp giải:

(Cxrightarrow + H_2OXleft CO_2;CO;H_2 ight\xrightarrow + F exte_2O_3F exte + H_2O)

Bảo toàn H → nH2(X) = nH2O = ?

Bảo toàn O → nO(oxit) = 3.nFe2O3 = ?

Khi khử oxit kim loại bazo bởi CO, H2 thì: nCO + nH2 = nO(oxit) ⟹ nCO

Bảo toàn e đến pư C + H2O: 4nCO2 + 2nCO = 2nH2 ⟹ nCO2

Tính phần trăm thể tích của CO2 trong X


Lời giải chi tiết:

(Cxrightarrow + H_2OXleft CO_2;CO;H_2 ight\xrightarrow + F exte_2O_3:0,3F exte + H_2O:0,6)

Bảo toàn H → nH2(X) = nH2O = 0,6 mol

Bảo toàn O → nO(oxit) = 3.nFe2O3 = 0,9 mol

Khi khử oxit kim loại bazo bởi CO, H2 thì: nCO + nH2 = nO(oxit) ⟹ nCO = 0,9 - 0,6 = 0,3 mol

Bảo toàn e mang đến pư C + H2O: 4nCO2 + 2nCO = 2nH2 ⟹ nCO2 = (2.0,6 - 2.0,3)/4 = 0,15 mol

(\% V_CO_2 = frac0,150,15 + 0,3 + 0,6.100\% = 14,28\% )

Đáp án C
Xem thêm: Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao Tiếng Anh

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.