Cho khối (left( N ight)) có bán kính đáy bởi (3) và mặc tích xung quanh bởi (15pi ). Tính thể tích (V) của khối nón (left( N ight))
Bạn đang xem: Cho khối

- Tính độ dài đường sinh suy ra chiều cao.

- Tính thể tích theo phương pháp (V = dfrac13pi R^2h)


*
*
*
*
*
*
*
*

*Xem thêm: Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6, Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Một chiếc cột có mẫu thiết kế như hình bên (gồm một khối nón với một khối trụ ghép lại). Chiều cao đo được ghi bên trên hình, chu vi lòng là (20sqrt 3 pi ) cm. Thể tích của cột bằng:

*


Ca (Canxi) có kết cấu lập phương tâm diện, từng nguyên tử Ca có bề ngoài cầu nửa đường kính R. Một ô đại lý của mạng tinh thể Ca là 1 trong hình lập phương có cạnh bởi a, mỗi phương diện của hình lập phương đựng (dfrac12) nguyên tử Ca với mỗi góc đựng (dfrac18) nguyên tử Ca không giống (Hình a, b)

*

Độ sệt khít của Ca vào một ô cửa hàng là tỉ trọng % thể tích nhưng Ca chiếm chỗ trong ô cửa hàng đó. Độ sệt khít của Ca trong một ô đại lý là: