Cho phản nghịch ứng thuận nghịch sinh sống trạng thái cân nặng bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) ( ightleftarrows ) 2N2(k) + 6H2O(k) ∆H

*
*
*
*
*
*
*
*


Cho thăng bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k)$overset leftrightarrows $ 2HI (k) (∆H > 0)

Cân bằng không bị chuyển dịch khi:


Cho những cân bằng hóa học:

N2 (k) + 3H2 (k)$overset leftrightarrows $ 2NH3 (k) (1)

H2 (k) + I2 (k) $overset leftrightarrows $ 2HI (k) (2)

2SO2 (k) + O2 (k) $overset leftrightarrows $ 2SO3 (k) (3)

2NO2 (k) $overset leftrightarrows $N2O4 (k) (4)

Khi chuyển đổi áp suất những cân bằng hóa học tập nào bị chuyển dịch?


Cho cân bằng sau ra mắt trong hệ kín:

2NO2 (k) $overset leftrightarrows $ N2O4 (k)

Nâu đỏ không màu

Biết rằng khi có tác dụng lạnh thấy màu sắc của các thành phần hỗn hợp khí nhạt hơn. Những yếu tố tác động vào hệ thăng bằng trên đều khiến cho cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều nghịch là


Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân đối nào sau đây chuyển dịch theo chiều nghịch (giữ nguyên các yếu tố khác) ?


Cho cân đối trong bình kín: N2 (k) + 3H2 (k) $oversetleftrightarrows$2NH3 (k)

Khi tăng ánh sáng thì số mol hỗn hợp khí tăng. Phát biểu đúng về cân đối này là


Cho cân bằng sau trong một bình kín: CO2 (k) + H2 (k) $oversetleftrightarrows$CO (k) + H2O (k) (∆H > 0)

Yếu tố không làm cân đối trên vận động và di chuyển là


Cho thăng bằng trong bình kín: N2 (k) + 3H2 (k)$overset leftrightarrows $ 2NH3 (k) (∆H 2.

Bạn đang xem: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng

(3) thêm 1 lượng NH3.

(4) bớt áp suất tầm thường của hệ.

Xem thêm: Anh Đã Từng Yêu Em / Ngày Đó Ta Yêu Nhau Bản Đẹp, Anh Đã Từng Yêu Em / Ngày Đó Ta Yêu Nhau

(5) dùng chất xúc tác.

Số nguyên tố làm cân nặng bằng di chuyển là


Xét các hệ cân nặng bằng tiếp sau đây trong một bình kín:

(1) 2NaHCO3 (r)$overset leftrightarrows $ Na2CO3 (r) + H2O (k) + CO2 (k)

(2) CO2 (k) + CaO (r) $overset leftrightarrows $CaCO3 (r)

(3) C (r) + CO2 (k) $overset leftrightarrows $2CO (k)

(4) co (k) + H2O (k) $overset leftrightarrows $CO2 (k) + H2 (k)

Khi thêm CO2 vào hệ thì bao gồm bao nhiêu cân nặng bằng chuyển dịch theo chiều thuận?


Cho cân bằng (trong bình kín) sau: PCl5 (k)$overset leftrightarrows $ PCl3 (k) + Cl2 (k) (∆H > 0)

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm vào trong 1 lượng khí PCl3; (3) thêm vào trong 1 lượng khí PCl5; (4) tăng áp suất phổ biến của hệ; (5) hạ nhiệt độ; (6) cần sử dụng chất xúc tác; (7) bớt lượng khí Cl2. Phần nhiều yếu tố làm cân bằng chuyển dời theo chiều thuận là


Cho phản ứng: Fe2O3(r) + 3CO(k) ( ightleftarrows ) 2Fe(r) + 3CO2 (k). Khi tăng áp suất của làm phản ứng này thì


Cho phản nghịch ứng sinh hoạt trạng thái thăng bằng : H2(k) +  I2(k) ⇄ 2HI(k); ∆H
*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát