Greek alphabet

Ααalpha/’ælfə/
Ββbeta/’bi:tə/
Γγgamma/’gæmə/
Δδdelta/’deltə/
Εεepsilon/’epsilən/
Ζζzeta/’ziːtə/
Ηηeta/’iːtə/
Θθtheta/’θiːtə/
Ιιiota/aɪ’əʊtə/
Κκkappa/’kæpə/
Λλlamda/’læmdə/
Μμmu/’mjuː/
Ννnu/’njuː/
Ξξxi/’ksaɪ/
Οοomicron/’əʊmɪkrən/
Ππpi/’paɪ/
Ρρςrho/’rəʊ/
Σσsigma/’sɪgmə/
Ττtau/’tɑʊ/
Υυupsilon/’jʊpsɪlən/
Φφphi/’faɪ/
Χχchi/’kaɪ/
Ψψpsi/’psaɪ/
Ωωomega/’əʊmɪgə/

View original


XỜ-PAM LUNG TUNG


Thích bài này:


Thích Đang tải...

Bạn đang xem: Chữ cái la mã


Có liên quan


Bình luận về bài viết này

Posted in LUYỆN NÓI, LUYỆN NGHE, LUYỆN VIẾT, TOÀN BỘ - ALL POSTS, TRÌNH ĐỘ A1 - A2, TRÌNH ĐỘ B1 - B2, TRÌNH ĐỘ C1 - C2, Uncategorized và tagged biện pháp đọc vần âm Hy Lạp, phương pháp đọc ký kết hiệu trong tiếng Anh, English vocabulary, học tập tiếng Anh trên Hà Nội, how khổng lồ read Greek alphabet, how lớn read symbols, luyện nói, luyện nghe, luyện viết, luyện đọc, từ vựng giờ đồng hồ anh. Bookmark the permalink.
← bí quyết đọc ký hiệu toán học và công nghệ trong tiếngAnh
Cách hiểu phân số, thập phân, vệt mũ, số đếm, số vật dụng tự trong tiếngAnh →

LƯU Ý: CHÉM GIÓ BÊN DƯỚI ! hủy trả lời


Nhập bình luận ở đây...

Điền tin tức vào ô tiếp sau đây hoặc nhấp vào một hình tượng để đăng nhập:


*

Email (bắt buộc) (Địa chỉ của chúng ta được cất kín)
Tên (bắt buộc)
Trang web
*

Bạn đang comment bằng thông tin tài khoản randy-rhoads-online.com.com(Đăng xuất/Thay đổi)


*

Bạn đang comment bằng thông tin tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)


*

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Thay đổi)


Hủy bỏ

Connecting lớn %s


Nhắc e-mail khi có bình luận mới.

Nhắc thư điện tử khi có nội dung bài viết mới.


Δ


VỌỌC NGAY


Tìm kiếm cho:

Đăng ký kết để nhận thông tin bài mới

Nhập showroom email của người sử dụng vào ô bên dưới để được thông báo khi có bài bác mới.

Xem thêm: Common Market / Thị Trường Chung Là Gì ? Thị Træ°Á»Ng MộT Phã­A Lã  Gã¬

Nhận bài xích mới

NHÓM BẠN


sản xuất một trang web miễn giá thành hoặc 1 blog với randy-rhoads-online.com.com.


Trang này sử dụng cookie. Mày mò cách kiểm soát ở trong:Chính Sách Cookie
Theo dõiĐang theo dõi
Có 110 tín đồ theo dõi
Theo dõi ngay
Send to thư điện tử AddressYour NameYour thư điện tử Address
*
Hủy bỏ
Post was not sent - kiểm tra your thư điện tử addresses!
Email check failed, please try again
Sorry, your blog cannot cốt truyện posts by email.
%d người thích bài bác này: