Dựa vào kỹ năng về quang hợp cùng hô hấp, hãy chứng tỏ quang đúng theo là chi phí đề cho hô hấp với ngược lại?
Bạn đang xem: Chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Quang đúng theo ở thực đồ dùng là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng đôi mắt trời đã được diệp lục hấp thụ nhằm tổng hòa hợp cacbohidrat cùng giải phóng khí oxi từ khí cacbonic với nước.

- thở là quá trình oxi hóa sinh học của tế bào sống. Trong đó, những phân tử cơ học bị oxi hóa mang lại CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải hòa và 1 phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP


Lời giải bỏ ra tiết

Sản phẩm của quang vừa lòng (C6H12O6 với O2) là vật liệu của thở và hóa học ôxi hóa trong hô hấp.

Ngược lại, sản phẩm của hô hấp là CO2 và H2O lại là chất xuất hành để tổng đúng theo nên C6H12O6 và giải phóng ra ôxi trong quang hợp.

→ Quang đúng theo là chi phí đề mang lại hô hấp cùng ngược lại

 randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Tính Tổng 1+1/2+1/3+...+1/N, Viết Chương Trình Tính Tổng: S= 1+ 1/2 + 1/3 + …

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện randy-rhoads-online.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?