toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Chứng minh r tương đương bằng r1 cộng r2

*

Hãy minh chứng công thức tính năng lượng điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc tiếp liền là Rtđ = R1 + R2.


*

Hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch có hai điện trở mắc tiếp liền bằng tổng hai hiệu điện nắm giữa nhị đầu mỗi điện phát triển thành phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, đặc thù đoạn mạch mắc nối tiếp)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia nhị vế mang đến I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).
Xem thêm: Người Tuổi Tỵ Hợp Với Tuổi Nào Nhất, Tuổi Tị Hợp Với Tuổi Nào

*

15/ Điện trở tương đương của hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối tiếp nhau luôn luôn có trị số:

A. R1 B. R > R2 C. R 1 + R2 D. R > R1 + R2

16/ Mắc R1 vào nhì điểm A,B của mạch năng lượng điện thì I  = 0,4A. Nếu mắc tiếp liền thêm một năng lượng điện trở R2 = 10Ω mà I = 0,2A thì R1 có trị số là:

A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω

17/ R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω mắc tiếp liền nhau. Hotline U1, U2, U3 thứu tự là hiệu điện thế của những điện trở trên. Chọn câu đúng.

A. U1:U2 :U3 = 1:3:5 B. U1:U2 :U3 = 1:2:3 C. U1:U2 :U3 = 3:2:1 D. U1:U2 :U3 = 5:3:1

18/ gồm hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 30Ω biết R1 chỉ chịu đựng được cường độ dòng điện về tối đa là 4A, còn R2 chịu đựng được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi rất có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào nhì điểm bao gồm hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa là bao nhiêu?

A. 60V B. 90V C. 135V D. 150V

19/ bao gồm hai điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω biết R1 chỉ chịu đựng được hiệu năng lượng điện thế về tối đa là 15V, còn R2 chịu đựng được hiệu điện thế về tối đa là 30V. Hỏi có thể mắc nối liền hai điện trở bên trên vào nhị điểm có hiệu điện thế buổi tối đa là bao nhiêu?

A. 30V B. 40V C. 45V D. 60V

20/ những công thức sau đây công thức làm sao không cân xứng với đoạn mạch thông liền ?

A. I = I1 = I2 B. I = I1 + I2

C. U = U1 +U2 D. Rt đ = R1 + R2

 

21/ Hai điện trở R1 = 6Ω cùng R2 = 8Ω mắc nối tiếp. Cường độ mẫu điện qua điện trở R1 là 2A. Câu nào sau đấy là sai?