Tham khảo tài liệu "chuyên đề: i. Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số", tài liệu phổ thông, toán học giao hàng nhu mong học tập, nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu quả
Bạn đang xem: Chuyên đề giá trị tuyệt đối lớp 6


chuyên đề: I. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐA.KIẾN THỨC:Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số chú ý các đặc điểm sau vào giải toán : 1/ GTTĐ của một vài thì không âm / x /  x 2/ GTTĐ của một trong những thì lớn hơn hoặc bằng số đó / x /  x 3/ GTTĐ của một tổng không to hơn tổng các GTTĐ /x + y /  / x /  / y / Hiệu không nhỏ hơn hiệu các GTTĐ / x-y/  /x/ - /y/ 4/ GTTĐ : với a > 0 thì: /x / = a x =  a x  a / x / > a  x  a / x/ - trường hợp x = 0,5 thì A = 0,75 - ví như x = - 0,5 thì A = 2,75 2. Dạng : Rút gọn gàng Biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đốiBài 2 : Rút gọn biểu thức A = 3 ( 2x - 1 ) - / x - 5 / Giải : với x - 5  0 x  0 thì / x -5 / = x-5 cùng với x –5 x = 1 1 b/ 3x - 1 = 2 => x = - 3Bài4 : với cái giá trị như thế nào của a,b ta gồm đẳng thức : /a ( b – 2 ) / = a ( 2 – b )? Giải : Ta chuyển đổi /a (b – 2 )/ = / a ( 2 – b )/ (1) vì /A/ = /-A/ / A / = A A  0 cho nên vì vậy (1) xảy ra 4 trường phù hợp : a/ a = 0 thì b tùy ý b/ b = 2 thì a tùy ý c/ a > 0 thì b 2Bài 5 : Tìm những số a , b làm sao để cho a + b = / a / - / b / (1) HD: Xét 4 trường phù hợp : a/ a  0, b > 0 thì (1) a + b = a – b b = - b (không xẩy ra ) b/ a  0, b  0 thì (1) a = b = a + b Đẳng thức nầy luôn luôn đúng.Vậy : a  0, b  0 thỏa mãn nhu cầu bài toán . C/ a 0 thì (1) a + b = -a – b a = - b . Vây a 0 4.

Xem thêm: Uống Nước Ép Rau Diếp Cá - Nước Ép Diếp Cá Có Tác Dụng Gì

Dạng tìm GTNN , GTLN của biểu thức chứa dấu GT tuyệt vời nhất :Bài 6: a/Tìm GTNN của A = 2 / 3x – 1 / - 4 với đa số x ta bao gồm / 3x – 1 /  0 => 2 / 3x – 1 /  0 cho nên vì thế 2 / 3x - 1 / - 4  - 4 Vậy GTNN của A = -4 tại 3x – 1 = 0 x = 1/3 b/ tìm kiếm GTNN của B= 1,5 + /2 - x / HD: B đạt GTNN bằng 1,5 tại=2 c/ search GTNN của C = /x-3/ HD:Ta tất cả x  0  / x  3 /  0  GTNN  0Bài 7: a/ tìm GTLN của B = 10 - 4 / x - 2 / với tất cả x ta gồm / x – 2 /  0 => - / 4 / x - 2 /  10 cho nên vì thế 10- - 4 / x - 2 /  10 Vậy GTLN của B = 10 trên x = 2 b/ tra cứu GGLN của B = -/ x+2 / HD: C= - /x+2/  0  GTLN  0khix  2 c/ search GTLN của C= 1 - /2x-3/ HD: D = 1-/2x-3/  1  GTLNlla0khix  3 / 2 6Bài 8: kiếm tìm GTNN của C = với x là số nguyên / x / 3 - Xét / x / > 3 => C > 0 - Xét / x / / x / = 0;1hoặc 2 => c = -2 ;-3 hoặc -6 Vậy GTNN của C = -6 x = 2 ; -2 .Bài 9 tìm GTLN của C = x - / x / - Xét x  0 => C = x - x = 0 (1) - Xét x C = x – (- x ) = 2x bài xích 11 : Rút gọn gàng biểu thức :a/ 3 (x - 1 ) – 2 / x + 3 / (đs :x – 9 với x  3 ;5x+ 3 cùng với x GTNN của A = -1 x = 2/3b/ B = 5 / 1 – 4x / - 1 => GTNN của B = -1 x = 1/4 C = x2 + 3 / y – 2 / - 1c/ => GTNN của C = -1 x = 0 ; y = 2d/ D = x + / x / ( xét x > 0 ;c GTNN của D = 0 x  0Bài 13: kiếm tìm GTLN của những biểu thức :e/ E = 5 - / 2x - 1 / => GTLN của E = 5 x = 1/2 1f/ F= => GTLN của F =1/3 x =2 / x  2 / 3 x2g/ G= cùng với x là số nguyên /x/HD : Xét 3 TH : * x  2  C  1 * x = 1 C = 1 x2 2 * x  1  G  1 x x 2 2 Ta thấy G lớn số 1 khi nhỏ dại nhất . Mà lớn số 1 x nhỏ nhất x x tức x = 1 khi ấy G = 3 => GTLN của G = 3 x= 3BÀI 14: kiếm tìm x sao cho : a/ / x - 2 / 1 3Bài 15: cho A = /x- /  / x  / Tìm khoảng chừng gía trị nào của x thì biểu 2 2 thức A không dựa vào vào phát triển thành x ? HD: Ta lập bảng xét dấu : x 50% 3/2 x - 50% - / + 0 + x -3/2 - 0 - / + Xét những trường hợp:  x A =(1/2 - x) - (3/2-x ) = -1  một nửa  x  3 / 2 => A = (x -1/2 )-(3/2 - x ) = 2x -2  X >3/2 => A = (x -1/2)-(x - 3/2) = 1 Vậy với x 3/2 thì quý giá biểu thức A không phụ thuộc vào vào thay đổi x