Với bài tập trắc nghiệm chuyển động tròn đều có đáp án năm 2021 để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong số bài thi môn vật dụng Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Chuyển động tròn đều có đặc điểm nào dưới đây


*

luôn dựa vào vào nửa đường kính quỹ đạo.Câu 3: Câu nào sau đây nói về gia tốc vào chuyển động tròn đều là sai?

A. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.

B. Độ lớn của gia tốc


*

Mặt khác:


*

Câu 6: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao 320 km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6380 km. Vận tốc và gia tốc hướng chổ chính giữa của vệ tinh là:

A. 7795,8 m/s ; 9,06 m/s2.

B. 7651,3 m/s ; 8,12 m/s2.

C. 6800,6 m/s ; 7,82 m/s2.

D. 7902,2 m/s ; 8,96 m/s2.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là: RV = 6380 + 320 = 6700 km = 67.105 m.

Chu kỳ cù của vệ tinh: T = 90 phút = 5400 s.

Vận tốc góc của vệ tinh:


(rad/s)

⟹ tốc độ dài của vệ tinh:


Gia tốc hướng trọng tâm của vệ tinh là: aht = ω2.RV = 9,07 m/s2.


Câu 7: bên trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:

A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3 rad/s.

B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.

C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s.

D. 1,48.10-4 rad/s ; 1,78.10-3 rad/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Bán kính hành trình kim phút: Rp = 10 centimet = 0,1 m.

Kim phút tảo 1 vòng được 1h yêu cầu chu kì con quay tròn của điểm đầu kim phút là:

Tp = 1h = 3600 s

Áp dụng công thức contact giữa tố độ dài và tốc độ góc:


Tốc độ nhiều năm của kim phút là:


Câu 8: chọn câu đúng.

A. Vào các hoạt động tròn đều sở hữu cùng cung cấp kính, chuyển động nào có chu kỳ luân hồi quay lớn hơn thế thì có vận tốc dài bự hơn.

B. Trong hoạt động tròn đều, hoạt động nào có chu kỳ quay bé dại hơn thì có vận tốc góc nhỏ tuổi hơn.

C. Vào các chuyển động tròn đều, chuyển động nào có tần số lớn hơn nữa thì có chu kỳ nhỏ dại hơn.

D. Trong các chuyển động tròn đều, với cùng chu kỳ, hoạt động nào có phân phối kính nhỏ dại hơn thì có vận tốc góc nhỏ tuổi hơn.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Chu kỳ T của hoạt động tròn số đông là thời hạn để thứ đi được một vòng:


. Đơn vị của chu kỳ luân hồi là giây (s).

Tần số f của hoạt động tròn đầy đủ là số vòng nhưng mà vật đi được trong 1 giây: f = 1/T

→ vận động nào có tần số lớn hơn thế thì có chu kỳ nhỏ hơn.Câu 9: những công thức contact giữa gia tốc dài với vận tốc góc, và tốc độ hướng chổ chính giữa với tốc độ dài của chất điểm hoạt động tròn phần đông là:

A. V = ωr, aht = v2r.

B.v =


;aht =


.

C. V = ωr, aht = .

D. V = ωr, aht =


vòng/s = 50.2π rad/s = 100π rad/s;

Bán kính quỹ đạo của một điểm bên trên vành bánh xe : R = 60 centimet = 0,6 m.

aht = ω2R = (100.3,14)2.0,6 = 59157,6 m/s2.Câu 15: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km cất cánh với vận tốc 7,9 km/s. Coi vệ tinh chuyển động tròn đều và bán kính Trái Đất bằng 6400 km. Tốc độ góc của vệ tinh là

A. 1,47.10-3 rad/s

B. 1,18.10-3 rad/s

C. 1,63.10-3 rad/s

D. 1,92.10-3 rad/s

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Đổi v = 7,9 km/s = 7900 m/s.

Tốc độ góc của vệ tinh là:


Câu 16: Một đĩa tròn nửa đường kính r = 10 cm quay đầy đủ quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng không còn 0,2 s. Vận tốc dài của một điểm nằm ở mép đĩa là

A. 3,14 m/s.

B. 2,28 m/s.

C. 62,8 m/s.

D. 31,4 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Đĩa quay 1 vòng hết 0,2 s yêu cầu tốc độ góc của đĩa quay: ω = 2π/0,2 = 10π rad/s

Tốc độ dài: v = ωr = 10π.0,1 = π = 3,14 m/s.Câu 17: Một bánh xe cộ quay đầy đủ 100 vòng vào 2 s. Chu kì tảo của bánh xe là

A. 2 s.

B. 0,2 s.

C. 50 s.

D. 0,02 s.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Chu kỳ: T = 2/100 = 0,02 s.Câu 18: Một đĩa tròn nửa đường kính 50 cm quay đầy đủ quanh trục đi qua tâm với vuông góc với đĩa. Đĩa quay 50 vòng trong trăng tròn s. Vận tốc dài của một điểm nằm tại mép đĩa bằng

A. 3,28 m/s.

B. 6,23 m/s.

C. 7,85 m/s.

D. 8,91 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Tốc độ góc


Tốc độ dài của điểm ở mép đĩa: v = ωr = 5π.0,5 ≈ 7,85 m/s.Câu 19: Một bé tàu vũ trụ chuyển động tròn hồ hết quanh trái khu đất mỗi vòng không còn 2 giờ. Con tàu cất cánh ở độ dài 400 km biện pháp mặt đất, nửa đường kính trái đất 6400 km. Tốc độ của bé tàu gần quý giá nào tốt nhất sau đây?

A. 1890 m/s.

B. 4320 m/s.

C. 6820 m/s.

D. 5930 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Chu kỳ quay: T = 2 tiếng đồng hồ = 7200 s


Câu 20: Một đồng hồ có kim giờ lâu năm 3 cm, kim phút lâu năm 4 cm. Tỉ số vận tốc dài của nhì điểm ở nhì đầu kim là


Hiển thị đáp án

Chọn B.

Xét khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ thì kim phút tảo được 1 vòng, kim giờ tảo được 30° = π/6 rad.


Câu 21: Một đĩa sệt đồng chất có bề ngoài tròn nửa đường kính 20 cm đang cù tròn hầu hết quanh trục của nó. Hai điểm A cùng B ở trên cùng một đường kính của đĩa. Điểm A nằm trong vành đĩa, điểm B bí quyết A 5 cm. Tỉ số tốc độ của điểm A và điểm B là


Hiển thị đáp án

Chọn A.

Quỹ đạo của điểm A và B bao gồm án kính theo lần lượt là: rA = 20 cm, rB = đôi mươi – 5 = 15 cm.


Câu 24: hai vật A và B chuyển động tròn đều trên nhì đường tròn tiếp xúc nhau. Chu kì của A là 4s, còn chu kì của B là 2s. Biết rằng tại thời điểm ban đầu chúng xuất phát cùng một lúc từ điểm tiếp xúc của nhì đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian ngắn nhất để nhị vật gặp nhau là

A. 1 s.

B. 2 s.

C. 6 s.

D. 4 s.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Ban đầu hai vật dụng xuất phát cùng một lúc từ điểm tiếp xúc của nhì đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau phải hai vật gặp mặt nhau khi bọn chúng đi trải qua điểm xúc của hai đường tròn vào cùng một thời điểm.

Xem thêm: Hãy Trình Bày Quan Niệm Về Thời Trang Học Đường, Nghị Luận Suy Nghĩ Của Em Về Trang Phục Học Đường

A con quay 1 vòng hết 4s, B quay 1 vòng không còn 2 s, vị vậy thời gian ngắn nhất để hai vật gặp mặt nhau là BCNN(4, 2) = 4 s.

Câu 25: Chiều lâu năm của chiêu mộ kim giây đồng hồ thời trang là 1cm. Độ biến thiên của gia tốc dài của đầu kim giây trong thời gian 15s là

Nhacai789 - Nhà cái uy tín nhất VN 2022