Vì trong tứ số tự nhiên và thoải mái thì có một trong những là bội của 4 yêu cầu số bội của 4 từ bỏ 12 đến 96 là :

(96 – 12) : 4 + 1 = 84 : 4 + 1 = 21 + 1 = 22 (số)

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm về lí thuyết và bài xích tập tương quan nhé:

*

Lý thuyết Ước với bội Toán lớp 6


1. Ước với bội

Nếu gồm số tự nhiên a phân tách hết mang đến số thoải mái và tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là mong của a.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200

Ví dụ:

Ta có: 18 phân tách hết đến 6 ⇒ ta nói 18 là bội của 6 và 6 là cầu của 18.

2. Biện pháp tìm ước và bội

• Ta rất có thể tìm những bội của một trong những khác 0 bằng cách nhân số kia lần lượt cùng với 0, 1, 2, 3,....

• Ta có thể tìm cầu của a (a > 1) bằng phương pháp lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 cho a để chú ý a phân chia hết cho những số nào, lúc đó những số đó là mong của a.

Ví dụ:

+ B(6) = 0; 6; 12; 18;...

+ Ư(8) = 18; 9; 2; 1

Bài tập SGK


Câu hỏi 1 trang 43 SGK Toán 6 tập 1

Số 18 gồm là bội của 3 không? gồm là bội của 4 không?

Số 4 tất cả là mong của 12 không? có là mong của 15 không?

Hướng dẫn:

+ giả dụ số tự nhiên a phân chia hết đến số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b call là ước của a.

Lời giải:

+ Số 18 có là bội của 3 vị 18 phân chia hết mang đến 3.

+ Số 18 không là bội của 4 do 18 không chia hết mang đến 4.

+ Số 4 có là ước của 12 vị 12 chia hết mang lại 4.

+ Số 4 không là cầu của 15 vị 15 không phân chia hết mang đến 4.

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm những số thoải mái và tự nhiên x cơ mà x ∈ B(8) với x 1), ta phân tách số a cho những số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho a để xét coi a chia hết mang lại số nào; khi đó các số ấy là ước của a.

Lời giải:

Lần lượt phân tách 12 mang đến 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Ta thấy 12 phân tách hết mang lại 1; 2; 3; 4; 6; 12

Do kia Ư(12) = 1;2;3;4;6;12

Câu hỏi 4 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm những ước của 1 và search một vài bội của 1

Hướng dẫn:

+ mong mỏi tìm bội của một vài tự nhiên khác 0, ta nhân số kia lần lượt với những số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

+ mong tìm ước của một số trong những tự nhiên a (a > 1), ta phân chia số a cho những số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho a nhằm xét coi a chia hết mang lại số nào; khi đó những số ấy là ước của a.

+ rất nhiều số thoải mái và tự nhiên đều phân tách hết cho 1 nên mọi là bội của 1.

Lời giải:

+ Ước của một là 1

+ Một vài bội của một là 1; 3; 34; 783; 1000;...

Bài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

a) Tìm các bội của 4 trong những số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp những bội của 4 nhỏ tuổi hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát những số là bội của 4.

Hướng dẫn:

+ nếu số thoải mái và tự nhiên a phân chia hết mang lại số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là mong của a.

+ ý muốn tìm bội của một trong những tự nhiên không giống 0, ta nhân số kia lần lượt với những số tự nhiên và thoải mái 0, 1, 2, 3,..

+ Bội của 4 bao hàm các số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 4.

Lời giải:

a) trong các số 8; 14; 20; 25 gồm 8 và đôi mươi chia hết đến 4 nên 8; đôi mươi là bội của 4.

b) gồm B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; ….

➝ Tập hợp những bội của 4 nhỏ tuổi hơn 30 là A = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28

c) Bội của 4 bao hàm các số tự nhiên chia hết mang đến 4 phải dạng tổng quát các số là bội của 4 là: 4k, cùng với k ∈ N.

Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm những ước của 4, của 6, của 9, của 13 với của 1.

Hướng dẫn:

+ ý muốn tìm cầu của một trong những tự nhiên a (a > 1), ta phân tách số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a nhằm xét xem a chia hết đến số nào; khi đó những số ấy là mong của a

+ 1 chỉ chia hết được mang đến 1

Lời giải:

+ Ước của 4:

Lần lượt chia 4 mang đến 1; 2; 3; 4. Ta thấy 4 phân chia hết mang đến 1; 2; 4. Cho nên Ư(4) = 1; 2; 4

+ Ước của 6:

Lần lượt phân tách 6 mang lại 1; 2; 3; 4; 5; 6. Ta thấy 6 phân tách hết mang đến 1; 2; 3; 6. Cho nên Ư(6) = 1; 2; 3; 6

+ Ước của 9:

Lần lượt chia 9 mang đến 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Ta thấy 9 phân chia hết mang lại 1; 3; 9. Vì vậy Ư(9) = 1; 3; 9

+ Ước của 13:

Lần lượt phân chia 13 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Ta thấy 13 phân chia hết mang đến 1; 13. Vì thế Ư(13) = 1; 13

+ Ước của 1: Ư(1) = 1

Bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm những số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

b) x ⋮ 15 và 0 8

d) 16 ⋮ x

Hướng dẫn:

+ trường hợp số thoải mái và tự nhiên a phân chia hết cho số thoải mái và tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b điện thoại tư vấn là ước của a.

+ muốn tìm ước của một trong những tự nhiên a (a > 1), ta phân chia số a cho các số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho a để xét coi a chia hết cho số nào; lúc đó các số ấy là ước của a

+ ước ao tìm bội của một vài tự nhiên khác 0, ta nhân số kia lần lượt với những số thoải mái và tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

Lời giải:

a) + gồm B(12) = 0; 12; 24; 48; 60;….

+ x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50 yêu cầu x ∈24; 48

Vậy các số tự nhiên và thoải mái x đề nghị tìm là 24; 48

b) + vị x ⋮ 15 phải x ∈ B(15)

+ gồm B(15) = 0; 15; 30; 45; 60;….

+ x ∈ B(15) với 0 8 bắt buộc x ∈ 10; 20

Vậy số thoải mái và tự nhiên x đề nghị tìm là 10 và 20

d) + vì 16 ⋮ x buộc phải x ∈Ư(16)

+ gồm Ư(16) = 1; 2; 4; 8; 16

+ x ∈ Ư(16) nên x ∈1; 2; 4; 8; 16

Vậy các số thoải mái và tự nhiên x đề xuất tìm là 1; 2; 4; 8; 16

Bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó mong chia phần lớn 36 tín đồ vào những nhóm. Trong số cách chia sau, phương pháp nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp phân tách được .

Cách chia

Số nhóm

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

 

Thứ hai

6

 

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

 

Hướng dẫn:

+ do chia phần nhiều 36 bạn vào các nhóm buộc phải số nhóm với số tín đồ ở một tổ thuộc tập ước của 36.

+ Nếu cách nào gồm phép chia chưa hẳn là phép chia hết thì bí quyết chia ấy không triển khai được.

Lời giải:

Cách chia

Số nhóm

Số người tại 1 nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

6

6

Thứ ba

8

Không thực hiện được (vì 36 không chia hết cho 8)

Thứ tư

12

3

Bài tập SBT

Câu 1: a. Viết tập hợp những bội nhỏ dại hơn 40 của 7

b, Viết dạng tổng quát những số là bội của 7

Lời giải:

a, Ta gồm B(7) = 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42;...

Vậy tập hợp những bội của 7 nhỏ dại hơn 40 là 0; 7; 14; 21; 28; 35

b, Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k cùng với k ∈ N

Câu 2: Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a, x ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b, x ⋮12 và 0 12

d, 8 ⋮ x

Lời giải:

a, Ta có: B(15) = 0;15; 30; 45; 60; 75;..

Vậy x ∈ B(15) cùng 40≤ x ≤70 nên x ∈45; 60

b, do x ⋮ 12 đề nghị x là bội của 12

Ta có: B(12) = 0;12; 24; 36; 48;..

Ta bao gồm x ∈12;24

c, Ta bao gồm Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

vì x ∈ Ư(30) và x >12 bắt buộc x ∈15; 30

d, Ta có: 8 ⋮ x đề xuất x là mong cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1; 2; 4; 8

Vậy x ∈1; 2; 4; 8

Câu 3: Tuấn gồm 42 cái tem. Tuấn ý muốn chia hầu như số tem đó vào những phong bì. Trong số cách phân tách sau, giải pháp nào thục hiện được? Hãy điền vào chỗ trống vào trường hòa hợp được chia:

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 phải cách đầu tiên thực hiện tại được. Số tem trong một phong suy bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 phải cách sản phẩm công nghệ hai thục hiện tại được. Số phong bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân chia hết mang lại 8 phải cách thứ tía không tiến hành được

Cách chia

Số phong bì

Số tem trong một phong bì

Thứ nhất

Thứ hai

Thứ ba

3

6

8

14

7

…..

Câu 4: Tìm toàn bộ các số có hai chữ số là bội của:

a, 32; b, 41

Lời giải:

a, Ta có: B(32) = 0; 32; 64; 96; 128..

Xem thêm: Top 20 Kiện Tướng Dancesport Là Gì, Kiện Tướng Dancesport Là Gì

Các số có hai chữ số là bội của 32 là 32; 64; 96

b, Ta có: B(41) = 0; 41; 82; 123..

Các số có hai chữ số là bội của 41 là: 41; 82

Câu 5: Tìm tất cả các số tất cả hai chữ số là ước của:

a, 50

b, 45

Lời giải:

a, Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số tất cả hai chữ số là cầu của 50 là 10;25;50

b, Ta tất cả Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số gồm hai chữ số là mong của 45 là 15;45

Câu 6: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a, 6 ⋮ (x -1)

b, 14 ⋮ (2x -3)

Lời giải:

a, bởi 6 ⋮(x -1) buộc phải (x-1) ∈ Ư(6)

Ta có Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b, vì chưng 14 ⋮ (2x +3) buộc phải (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta gồm Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 yêu cầu (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Câu 7: bao gồm bao nhiêu bội của 4 tự 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tứ số trường đoản cú nhiên liên tiếp thì có một trong những là bội của 4 bắt buộc số bội của 4 trường đoản cú 12 mang đến 200 là: