Có người cho là không có “tay” muối hạt dưa cần dưa sẽ dễ bị khú, chủ kiến của em như thế nào?

Lên men êtilic

Lên men lactic

Vì sao sữa sẽ từ dạng lỏng biến chuyển sệt


*