Trắc nghiệm bài xích 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945) Nước việt nam Dân nhà Cộng hòa thành lập và hoạt động - lịch sử 12


Bạn đang xem: Cơ quan ngôn luận của hội việt nam cách mạng thanh niên

Trắc nghiệm bài bác 18 trong năm đầu của cuộc binh lửa toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm bài 19 Bước cách tân và phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc phòng thực dân Pháp (1951-1953) - lịch sử hào hùng 12
Trắc nghiệm bài 21 kiến thiết xã hội công ty nghĩa ngơi nghỉ miền Bắc, chống chọi chống đế quốc Mĩ và thiết yếu quyền sài gòn ở miền nam (1954-1965) - lịch sử vẻ vang 12
Trắc nghiệm bài bác 22 quần chúng hai miền trực tiếp pk chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân khu vực miền bắc vừa kungfu vừa cung ứng (1965-1973) - lịch sử 12
Trắc nghiệm bài bác 23 phục sinh và cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ngơi nghỉ miền Bắc, giải phóng trọn vẹn miền phái mạnh (1973-1975) - lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài xích 24 vn trong năm đầu sau chiến thắng của cuộc binh lửa chống Mĩ, cứu vớt nước năm 1975
Trắc nghiệm bài bác 25 nước ta xây dựng nhà nghĩa thôn hội với đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 13 (có đáp án): trào lưu dân tộc dân nhà ở nước ta từ năm 1925 - 1930 !!

Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm dưới đây !

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 13 phong trào dân tộc dân nhà ở vn từ năm 1925 đến năm 1930
Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Tp Hcm Cơ Sở Thủ Đức, Trường Đại Học Bách Khoa

*