tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Con lắc lò xo treo trực tiếp đứng, trên vị trí thăng bằng lò xo dãn một đoạn là∆ℓo. Kích say đắm để trái nặngdao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén vào một chu kì là T/4.Biên độ xấp xỉ của vật bằng


*

A -A -Δlo M N O

Lò xo nén khi:(x

Biểu diễn dao động bằng véc tơ quay, trong một chu kì xoắn ốc bị nén ứng cùng với véc tơ cù từ M mang lại N

(t=T/4)(Rightarrow alpha=90^0)

(Rightarrow Delta ell_0=Acos45^0Rightarrow A=sqrt 2Delta ell_0)

Chọn B.

Bạn đang xem: Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn


*

Con nhấp lên xuống lò xo treo trực tiếp đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một quãng là ∆ l . Kích thích để quả nặng giao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén vào một chu kì là T/4. Biên độ xấp xỉ của trang bị bằng

A. 3 2 ∆ l 0

B. 2 ∆ l 0

C. 3 2 ∆ l 0

D. 2 ∆ l 0


con lắc lò xo treo thẳng đứng ,tại vị trí cân bằng lò xo giãnΔl .kích phù hợp để trái nặng giao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với chu kì T .thời gian lò xo nén trong một chu kì là T/4 .biên độ dao động của vật dụng là


+Trọng lực cùng lựcđàn hồi công dụng cùng chiều cùng với nhau khiến cho lò xo bị nén.

Trong một chiều chuyểnđộng thời hạn nén là :

(fracT8=fracAsqrt2=Delta1Rightarrow A=sqrt2Delta1)


Một nhỏ lắc lốc xoáy treo thẳng đứng. Lúc vật ở chỗ cân bằng O, xoắn ốc giãn 4 cm. Kích thích mang lại vật giao động điều hòa với chu kỳ T theo phương trực tiếp đứng xung quanh O thì thấy thời gian lò xo sống trạng thái bị nén trong một chu kì là T/3. Biên độ dao động của nhỏ lắc bằng

A. 6 cm.

B. 2 cm.

C. 16 cm.

D. 8 cm.


Một bé lắc xoắn ốc treo thẳng đứng. Khi vật ở chỗ cân bằng O, lốc xoáy giãn 4 cm. Kích thích mang đến vật giao động điều hòa với chu kỳ T theo phương trực tiếp đứng quanh O thì thấy thời hạn lò xo sinh hoạt trạng thái bị nén trong một chu kì là T 3 . Biên độ xấp xỉ của nhỏ lắc bằng

A. 6 cm

B. 2 cm

C. 16 cm

D. 8 cm


Con rung lắc lò xo treo thẳng đứng, trên vị trí thăng bằng lò xo dãn Δl. Kích thích hợp để trái nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với mang lại kì T. Vào một chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực và lực bầy hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là T/4. Biên độ dao động của đồ dùng là

*

*

*

*


Đáp án A

*

Trọng lực với lực bọn hồi tính năng vào vật thuộc chiều với nhau lúc lò xo bị nén. Trong 1 chiều hoạt động thời gian nén là

*


Con lắc lò xo treo trực tiếp đứng, trên vị trí cân đối lò xo dãn Δl. Kích say mê để quả nặng xấp xỉ điều hoà theo phương trực tiếp đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ luân hồi khoảng thời hạn để trọng tải và lực lũ hồi tác dụng vào vật thuộc chiều cùng nhau là T/4. Biên độ xê dịch của thứ là

A. 3 2 Δl

B. 2Δl

C. 2 Δl

D. 1,5Δl


Chọn lời giải C

*

Trọng lực với lực bầy hồi tính năng vào vật cùng chiều với nhau khi lò xo bị nén. Trong 1 chiều hoạt động thời gian nén là T/8 → A/ 2 = l → A = 2 Δl


Con nhấp lên xuống lò xo treo thẳng đứng, trên vị trí thăng bằng lò xo dãn Δl. Kích ưa thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với mang đến kì T. Vào một chu kỳ luân hồi khoảng thời gian để trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là T/4. Biên độ dao động của vật là

A. 2 Δ l

B. 1 , 5 Δ l

C. 3 2 Δ l

D. 2 Δ l


Một bé lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng, khi thăng bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mất mọi lực cản. Kích thích đến vật xấp xỉ điều hòa theo phương trực tiếp đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén vào một chu kì là T 3 (T là chu kì xấp xỉ của vật). Biên độ dao động của đồ dùng bằng:

A. 3 2 centimet

B. 6 cm.

C. 2 3 centimet

D. 3 cm.


Đáp án B

*

+ lốc xoáy bị nén khi con lắc di chuyển giữa khoảng chừng từ vị trí lò xo không biến tấu đến địa chỉ biên trên.

+ Từ hình mẫu vẽ ta thấy rằng A = 2Δ l 0 = 6 cm


Một bé lắc lò xo treo trực tiếp đứng, khi thăng bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ lỡ mọi lực cản. Kích thích đến vật dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T 3 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ xê dịch của trang bị bằng:

A. 3 2 c m

B. 6 cm.

C. 2 3 c m

D.

Xem thêm: Phần Khác Trong Dung Lượng Iphone Là Gì, Phần “Other Chiếm Dụng Bộ Nhớ Của Iphone Là Gì

3 cm


+ lốc xoáy bị nén khi nhỏ lắc di chuyển giữa khoảng từ địa chỉ lò xo không biến dạng đến địa điểm biên trên.