- Benzen không phản ứng với dung dịch Br2 nhưng mà phản ứng cùng với Br2 khan khi bao gồm bột sắt làm chất xúc tác.

Bạn đang xem: Công thức aren

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr

Brôm benzen

2. Làm phản ứng nitro hóa.

 

*

3. Phản ứng cộng.

*

4. Phản bội ứng oxi hóa.

a) phản ứng oxi hóa hoàn toàn.

*

5. Điều chế aren.

*

B. Bài bác tập mẫu:

Bài 1: Cấu tạo quan trọng đặc biệt của phân tử benzen là :

A. Phân tử tất cả vòng 6 cạnh.

B. Phân tử tất cả ba link đôi.

C. Phân tử tất cả vòng 6 cạnh đựng ba link đôi đan xen ba liên kết đơn.

D. Phân tử gồm vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy lựa chọn câu đúng nhất trong số câu trên.

Đáp án đúng: C

Bài 2 : Một số học viên viết công thức cấu trúc của benzen như sau :

Hãy cho thấy công thức nào viết đúng, viết sai. Lý do ?

Đáp án

Công thức đúng là: (b), (d), (e)

Công thức sai là: (a), (b)

(a) sai về vị trí link đôi

(b) Sai do vòng gồm 5 cạnh.

Bài 3: Cho benzen chức năng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ đk phản ứng).

b) Tính trọng lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Giải: PTHH: C6H6 + Br2 —-> C6H5Br + HBrTheo PTHH: 1 mol C6H6 —> x mol C6H5BrVì thực tế hiệu suất chỉ đạt 80% đề xuất số mol brombenzen nhận được là:(X x 80) /100 = 0,8x (mol)Theo đề bài bác ta có: 0,8x x 157 = 15,7

*

Lượng benzen phải dùng là mC6H6 = 78 x 0,125 = 9,75 (gam)

Bài 4: Hãy cho biết thêm chất nào trong các chất sau đây rất có thể làm mất màu hỗn hợp brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Xem thêm: Xem Phim Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn Tập 1, Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn

a) b) CH2 = CH – CH = CH2; c) CH3-C ≡ CH; d) CH3-CH3

Đáp án: Chỉ tất cả chất b và c làm mất đi màu dung dịch brom vì chưng trong phân tử có links đôi và links ba tựa như etilen, axetilen.Các phương trình phản bội ứng hóa học:

*

C. Bài tập trường đoản cú luyện

1. Cặp chất nào bên dưới đây có thể cùng làm mất màu dd brom:

A) C6H6 và CH4 B) CH4 cùng C2H6 C) C2H4 cùng C2H2 D) C2H4 với C6H12

2. Hãy ghép các đặc thù ở cột phải tương xứng với hiđrocacbon nghỉ ngơi cột trái

*

3. Điền vào chỗ trống công thức hoá học tập và đk thích hợp.

*

4. Hiểu được benzen cũng đều có phản ứng thay với clo như cùng với brom. Mang lại clo dư chức năng với 78 g benzen (có khía cạnh bột sắt) nhận được 78g clobenzen. Tính công suất của bội phản ứng ?

5. Cho benzen tính năng với brom gồm xúc tác là bột sắt, thu được 3,925 g brombenzen. Tính khối lượng các chất tham gia bội phản ứng, biết năng suất của bội phản ứng là 75% ?

6. Ngừng chuỗi ptpư sau:

 

*

bài viết gợi ý:
1. Tổng quan lại về ankin 2. Tổng quan về Anken 3. Tổng quan liêu về ankan 4. Dạng bài bác tập Chuỗi bội phản ứng chất hóa học 5. DẠNG BÀI TẬP NHẬN BIẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY 6. Vấn đề lập CTPT hợp chất hữu cơ 7. Đại cương về hóa hữu cơ