Thì bây giờ đơn và tiếp diễn là 2 trong 6 thì đặc trưng bắt bắt buộc nhớ để tiếp thu tốt ngữ pháp khó về thời thì. Vào 10 phút, bàn sinh hoạt hãy cùng randy-rhoads-online.com điểm nhanh 5 sự biệt lập giữa 2 thì này nhé!


*

Hàng triệu trẻ nhỏ đã phát triển kỹ năng ngôn ngữ của chính mình thông qua những ứng dụng học hành của randy-rhoads-online.com

Đăng ký ngay để được randy-rhoads-online.com hỗ trợ tư vấn miễn tầm giá về thành phầm và suốt thời gian học đến con.

Bạn đang xem: Công thức hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


Tiêu chí

Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện tại tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Định nghĩa

Thì lúc này đơn dùng để diễn đạt 1 hành vi xảy ra thường xuyên, 1 thói quen, lặp đi tái diễn có tính quy lao lý hoặc 1 sự thật hiển nhiên, 1 hành động ra mắt ở hiện tại tại.

Thì hiện tại tiếp diễn diễn đạt 1 hành vi đang xảy ra, kéo dãn 1 khoảng thời hạn ở hiện tại tại.

Cấu trúc

(Động trường đoản cú thường)

Khẳng định:

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh ấy học tập Tiếng Anh từng ngày).

Không có

Phủ định:

S + do/does not + V-inf + O

I don’t like to eat fruit. (Tôi không phù hợp ăn những loại hoa quả).

Không có

Nghi vấn:

Do/Does + S + V-inf + O?

Do you often work late? (Bạn có liên tục đi muộn không?)

Không có

Cấu trúc

(Động từ bỏ tobe)

Khẳng định

S + am/is/are + O

I’m a content writer. (Tôi là nhân viên cấp dưới sản xuất nội dung)

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am doing my homework. (Tôi vẫn làm bài bác tập về nhà).

Phủ định

S + am/is/are not + O

He is not a bad guy. (Anh ấy không hề tệ).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

She is not cooking lunch. (Cô ấy đang không nấu bữa trưa)

Nghi vấn

Am/is/are + S + O?

Are you ready? (Bạn đã sẵn sàng chuẩn bị chưa?)

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you going home? (Bạn có đang về công ty không?)


Cách cần sử dụng thì hiện tại đơn - lúc này tiếp diễn


Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên xuyên, lặp đi lặp lại theo quy luật, thói quen.

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh ấy học tiếng anh hàng ngày lúc 8h).

Diễn tả hành vi đang xảy ra và kéo dãn ở hiện tại.

I am doing my homework. (Tôi vẫn làm bài bác tập về nhà).

Diễn tả 1 thực sự hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở ánh sáng 100 độ C).

Phàn nàn về 1 hành vi nào đó liên tiếp xảy ra.

He is always going to lớn work forgetting lớn bring documents. (Anh ấy luôn luôn quên sở hữu tài liệu lúc đi làm).

Diễn tả 1 kế hoạch trình, thời gian biểu, chiến lược đã biết trước. (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa sâu sắc tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học tập Tiếng Anh bắt đầu lúc 7h sáng mai).


Dấu hiệu nhận thấy 2 thì lúc này đơn với tiếp diễn


Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ tần suất như:

always (luôn luôn)

often (thường xuyên)

usually (thông thường)

sometimes (thỉnh thoảng)

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời gian:

now (hiện nay, ngay trong lúc này)

at present (hiện tại)

at the moment (tại thời khắc này),

right now (ngay bây giờ), v.v…

các rượu cồn từ bao gồm tính đề nghị, trách nhiệm như: look, listen, be quiet, v.v…


Cách phân tách động tự V-inf - V(s/es) - V(ing)


Chủ ngữ

(Đại từ nhân xưng)

Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

V tobe / V thường

Hiện trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

I

am/ V-inf (nguyên thể)

am + Ving

You

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

We, they

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

He, she,it

is/ V-s/es (1)*

is + Ving


(1)* giải pháp thêm (s/es) cho động từ bỏ đi với nhà ngữ ngôi 3 số không nhiều (he, she, it):


Dạng rượu cồn từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses

pass => passes

watch => watches

mix => mixes.

Kết thúc bởi một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết thúc bởi một nguyên âm + -y

Giữ nguyên (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động tự bất quy tắc: Have

Đổi thành: has


(2)* phương pháp thêm (ing) cho động từ nghỉ ngơi thì tiếp diễn


Dạng cồn từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bởi (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

choose => choosing

Kết thúc bởi một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

lie => lying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có 1 âm tiết

Nhân đôi phụ âm cuối với thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có không ít hơn 2 âm tiết & dấu thừa nhận âm rơi vào cảnh âm máu cuối cùng

Nhân đôi phụ âm cuối với thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)


Một số trường hợp quan trọng đặc biệt của thì bây giờ đơn với tiếp diễn


Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện tại tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Một số đụng từ chỉ hành động (action verb) như know, understand, v.v…hoặc miêu tả sự yêu ghét như love, like, hate, v.v… không cần sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn.

S + always + V

Ý nghĩa: diễn đạt những việc liên tục làm, xảy ra và hầu hết mang nghĩa tiêu cực.

VD: He always goes lớn school late.

S + always + Ving

Ý nghĩa: diễn đạt những bài toán xảy ra liên tục với tần suất cao hơn thường thì và đa phần mang nghĩa tiêu cực.

VD: She is always forgetting her bag.

Have: Không sử dụng “have” sống thì hiện tại tại tiếp nối với tức thị sở hữu.

VD:

Câu đúng: I have a luxury bag

Câu sai: I am having a luxury bag.

To be selfish

Ý nghĩa: Nói về kiểu cách hành xử của một người ngay khi đó.

VD: He is selfish, through and through.

(Cậu ta là siêu ích kỷ, dịp nào cũng như vậy).

Tobe + being selfish

Ý nghĩa: Nói về phong thái hành xử của 1 người ngay lúc đó.

VD: It’s surprised that to me that the boy is being so selfish.

(Tôi quá bất ngờ vì cậu nhỏ xíu đang hành xử quá ích kỷ).


30 câu phân tách động từ bỏ thì lúc này đơn - hiện tại tiếp diễn

Cùng ôn tập thì hiện tại đơn cùng tiếp với những bài tập phân chia động từ sau đây nhé!

Bài 1: cho dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Where’s John? He ______ (listen) to lớn a new CD in his room

2. Don’t forget lớn take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always ______ (rain) in England.

3. Jean______ (work) hard all day but she ______ (not work) at the moment.

4. Look! That boy ______ (run) after the bus. He wants to lớn ______ (catch) it.

5. He ______ (speak) German so well because he ______ (come) from Germany.

6. Shh! The boss khủng ______ (come). We _____ (meet) him in an hour and nothing is ready!

7._______ you usually go away for Christmas or _____ you _____ (stay) at home?

8. She ______ (hold) some roses. They ______ (smell) lovely.

9. Oh! Look it! That ______ (snow) again. It’s always _______ (snow) in this country.

10. Mary ______ (swim) very well, but she _______ (not run) very fast.

11. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

12. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

13. They (go)___________home & (have)___________lunch.

14. ___________he (play)__________sports?

15. He (teach)_______________English in a big school in town.

16. Everyday she (go)____________to work by bike.

17. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

18. Sometimes, I (play)__________badminton.

19. Ann (like)____________her job very much.

20. ___________your mother (walk)_________to the market?

Bài 2: áp dụng thì đúng của đụng từ để xong xuôi câu

1. We (have) ………… English lessons on Tuesday và Friday.

2. - Where is Phong?

- I think he (read) ……….. In the library.

3. Chau usually (listen)........... To lớn the teacher in class, but she is not listening now; she (look) …………. Out of the window.

4. If the pupils vì chưng well at school, they (receive) ………… scholarships.

5. Who (play) ……….. Music upstairs? It’s really noisy.

6. It (start) ……….. Rainy on our way home, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn"t sure of my answer so I (guess) .............. I (be)............ Right!

8. I (do) ………… my exercise now, but I can come và help you later.

Bài 3: ngừng đoạn văn sau

It (0. Be) is Sunday evening and my friends và I (1. Be)....... At Jane"s birthday party. Jane (2. Wear)....... A beautiful long dress và (3. Stand)....... Next to lớn her boyfriend. Some guests (4. Drink)....... Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance)....... In the middle of the room. Most people (6. Sit)....... On chairs, (7. Enjoy)....... Foods and (8. Chat)....... With one another. We often (9. Go)....... Khổng lồ our friends" birthday parties. We always (10. Dress)....... Well and (11. Travel)....... By taxi. Parties never (12. Make)....... Us bored because we lượt thích them.

Xem thêm: Chính Thức Có Đáp Án Môn Toán 2018 Của Bộ Giáo Dục Đủ Mã Đề, Đáp Án Đề Thi Môn Toán Thptqg 2018

Đáp án bài tập:

Bài 1:

1. ‘s listening 11. Vì chưng ... Play

2. Is raining 12. Goes

3. Works, Is not working 13. Go - have

4. ‘s running, wants 14. Does ... Play

5. Speaks, comes 15. Teaches

6. Is coming, ‘re meeting 16. Goes

7. Do, Go, do, stay 17.read - listen - watch;

8. ‘s holding, smell 18. Play

9. ‘s snowing, snows 19. Likes

10. Swims, doesn’t run 20. Does ... Walk

Bài 2:

1. Have 5. ‘s playing

2. Is reading 6. Starts

3. Listens - is looking 7. Guess - am

4. Receive 8. Am doing

Bài 3:

0. Is 6. Are sitting 12. Make

1. Are 7. Enjoying

2. Is wearing 8. Chatting

3. Standing 9. Go

4. Are drinking 10. Dress

5. Are dancing 11. Travel

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là 2 thì cơ bản nhưng cực kì quan trọng, bạn làm việc cần nắm vững 2 thì này để học giỏi các phần ngữ pháp thời thì mở rộng. Tổng hợp kỹ năng và bài xích tập bên trên đây chắc chắn sẽ khiến cho bạn vượt qua 2 thì dễ dàng dàng.