Chu vi hình bình hành được tính bằng tổng độ dài những đường bao bọc hình, cũng đó là đường phủ bọc toàn bộ diện tích, bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Bạn đang xem: Công thức hình bình hành

Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh. Công thức ví dụ như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

Ví dụ: cho một hình bình hành ABCD tất cả hai cạnh a cùng b theo lần lượt là 5 centimet và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

b. Cách làm tính diện tích s hình bình hành

- diện tích hình bình hành được đo bằng độ lớn của mặt phẳng hình, là phần khía cạnh phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- diện tích s hình bình hành được xem theo cách làm bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

S là diện tích s hình bình hành.a là cạnh đáy của hình bình hành.h là chiều cao, nối từ bỏ đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Ví dụ: Có một hình bình hành tất cả chiều nhiều năm cạnh lòng CD = 8cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD dài 5cm. Hỏi diện tích s của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Theo bí quyết tính diện tích hình bình hành, ta áp dụng vào để tính diện tích s hình bình hành như sau:

Có chiều lâu năm cạnh lòng CD (a) bằng 8 centimet và độ cao nối từ bỏ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 5 cm. Suy ra ta bao gồm cách tính diện tích hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

*
luật lệ hình bình hành là gì? cách làm và ứng dụng" width="504">Hình bình hành

Sau đây, mời bạn đọc cùng với Top lời giải tìm hiểu cụ thể hơn về hình bình hành.

1. Tư tưởng hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác mà gồm 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau hoặc 1 cặp cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau. Vào hình bình hành gồm 2 góc đối bởi nhau; 2 đường chéo cánh sẽ giảm nhau trên trung điểm của hình. Dễ nhớ hơn hoàn toàn có thể hiểu hình bình hành là một trong trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang.

2. đặc điểm của hình bình hành

Những tính chất đặc trưng của hình bình hành:

- các cạnh đối của hình bình hành luôn song song và bằng nhau, những cạnh sát không tại thành góc vuông.

- Các góc đối của hình bình hành bằng nhau.

- Hình bình hành tất cả hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

***Lưu ý: Hình bình hành là là 1 trường hợp đặc trưng của hình thang.

3. Lốt hiệu nhận thấy hình bình hành

Trong vượt trình mày mò công thức tính diện tích s hình bình hành, các bạn cũng đề xuất ghi nhớ đều dấu hiệu phân biệt của hình bình hành như sau:

- Trong hình học tập tứ giác mà lại có các cạnh đối tuy nhiên song được điện thoại tư vấn là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà có những cạnh đối đều nhau được điện thoại tư vấn là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà bao gồm hai cạnh đối tuy vậy song và đều bằng nhau được gọi là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà lại có các góc đối cân nhau được điện thoại tư vấn là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi mặt đường được hotline là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà tất cả hai cạnh đáy đều nhau được call là hình bình hành.

4. Phương pháp tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bằng tổng độ dài các đường bảo phủ hình, cũng đó là đường bao bọc toàn bộ diện tích, bằng gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Nói giải pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh. Công thức ví dụ như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha với b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

5. Phương pháp tính diện tích s hình bình hành

- Diện tích hình bình hành được đo bằng độ mập của bề mặt hình, là phần phương diện phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- Diện tích hình bình hành được xem theo phương pháp bằng tích của cạnh lòng nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

- Trong đó:

S là diện tích hình bình hành.a là cạnh đáy của hình bình hành.h là chiều cao, nối từ bỏ đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

6. Bài bác tập áp dụng tính chu vi và diện tích của hình bình hành

Bài tập 1:

Cho hình bình hành ABCD có độ cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều dài CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh khu đất hình bình hành có cạnh đáy là 47m, không ngừng mở rộng mảnh đất bằng cách tăng những cạnh lòng của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành bắt đầu có diện tích hơn diện tích s mảnh đất ban sơ là 189m2. Hãy tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s tăng thêm đó là diện tích hình bình hành tất cả cạnh đáy 7m và chiều cao là độ cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất nền là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập 3:

Cho hình bình hành bao gồm chu vi là 480cm, bao gồm độ nhiều năm cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia cùng gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích s hình bình hành

Bài giải:

- Ta tất cả nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

- nếu như coi cạnh kia là 1 phần thì cạnh đáy chính là 5 phần như vậy.

Tính được độ cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập 4:

Cho hình bình hành bao gồm chu vi là 364cm và độ nhiều năm cạnh lòng gấp 6 lần cạnh kia; gấp gấp đôi chiều cao. Hãy tính diện tích s hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia đề xuất nửa chu vi vẫn gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh lòng hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập 5:

Một hình bình hành có cạnh lòng là 71cm. Tín đồ ta thu không lớn hình bình hành đó bằng cách giảm các cạnh đáy của hình bình hành đi 19 centimet được hình bình hành mới gồm diện tích nhỏ tuổi hơn diện tích hình bình hành thuở đầu là 665cm2. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s giảm đi đó là diện tích hình bình hành tất cả cạnh đáy là 19m và chiều cao là chiều cao mảnh khu đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành kia là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

7. Những dạng toán điển hình về hình bình hành

Dạng 1: Vận dụng đặc điểm hình bình hành để chứng minh tính chất hình học

Phương pháp:

- Sử dụng đặc thù hình bình hành:

Trong hình bình hành:

- Các cạnh đối bằng nhau

- Các góc đối bằng nhau

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Dạng 2: vận dụng dấu hiệu phân biệt hình bình hành để chứng minh một tứ giác là hình bình hành

Phương pháp:

- Sử dụng tín hiệu nhận biết:

- Tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành

- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song và cân nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có những góc đối đều nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 10 Cơ Bản, Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Sgk

- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi mặt đường là hình bình hành.