Bài viết sẽ share các cách làm tính diện tích s xung quanh diện tích toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm ví dụ như minh họa. 

Hình nón (hay nói một cách khác là khối nón) là một trong những hình học không gian 3 chiều, có đáy là 1 hình tròn, đỉnh nhọn. Rất có thể hình dung 1 hình nón được chế tác thành lúc quay một tam giác vuông quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng.

Bạn đang xem: Please wait

*


Công thức tính diện tích s xung quanh

Diện tích bao phủ hình nón bằng của chào bán kính mặt dưới nhân với mặt đường sinh với hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích s xung quanhπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: bán kính mặt đáy

Tính diện tích s toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích s xung quanh và diện tích khía cạnh đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phầnSxp: diện tích xung quanhSđáy : diện tích s đáyπ : hằng số pi (được có tác dụng tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích s đáy nhân với độ cao của hình nón (khoảng bí quyết từ vai trung phong đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)r: bán kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng bí quyết từ trung khu đáy tới đỉnh)

Xác định con đường sinh, đường cao và nửa đường kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm dưới đáy đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên mặt đường tròn đáy mang đến đỉnh của hình chóp.

Do hình nón được sản xuất thành khi quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, nên hoàn toàn có thể coi con đường cao và bán kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn con đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, lúc biết đường cao và bán kính đáy, ta có thể tính được đường sinh bởi công thức:

*

Biết nửa đường kính và mặt đường sinh, tính con đường cao theo công thức:

*

Biết con đường cao và mặt đường sinh, tính nửa đường kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ có bán kính đáy là 6cm, đường cao là 8cm.

Xem thêm: Tổ Chức Dạy Học Liên Môn Tích Hợp Và Phương Pháp Giáo Dục Stem

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là 1 trong những hình không quá phức tạp, do vậy, nếu núm vững các công thức cơ bạn dạng trên, bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích hình nón.