*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp hóa học nào dưới đây có đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Công thức phân tử tổng quát của anken là

Số chất bao gồm đồng phân hình học là


Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đầy đủ chất nào là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z vội 2 lần trọng lượng phân tử của X. X, Y, Z thuộc hàng đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng phân tử có chứa 1 link đôi C=C.

(2) đông đảo hiđrocacbon tất cả công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở bao gồm CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở bao gồm chứa 1 liên kết đôi C=C, sót lại là links đơn.

Những tuyên bố đúng là


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm pha chế Y từ hỗn hợp X.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module 36 Tiểu Học, Please Wait

*

X rất có thể chứa


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.