Cho điểm (O) với góc lượng giác (alpha ). Phép phát triển thành hình biến hóa (O) thành bao gồm nó và vươn lên là mỗi điểm (M e O) thành điểm (M") thế nào cho (OM" = OM) với góc lượng giác (widehat left( OM,OM" ight) = alpha ) được call là phép quay trọng tâm (O), góc xoay (alpha ).

Bạn đang xem: Công thức phép quay toán 11

Kí hiệu: (Q_left( O,alpha ight))

2. đặc thù của phép quay

- Bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kì.

- đổi mới một con đường thẳng thành mặt đường thẳng.

- biến một đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng.


- biến đổi một tam giác bởi tam giác đã cho.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Bánh Trôi Nước Hay Nhất, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước

- đổi thay đường tròn thành con đường tròn tất cả cùng chào bán kính.

3. Biểu thức tọa độ của phép quay

Trong phương diện phẳng (Oxy), giả sử (Mleft( x;y ight)) với (M"left( x";y" ight) = Q_left( O,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = xcos alpha - ysin alpha \y" = xsin alpha + ycos alpha endarray ight.)

Trong mặt phẳng (Oxy), giả sử (Mleft( x;y ight),Ileft( a;b ight)) với (M"left( x";y" ight) = Q_left( I,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = a + left( x - a ight)cos alpha - left( y - b ight)sin alpha \y" = b + left( x - a ight)sin alpha + left( y - b ight)cos alpha endarray ight.)


Mục lục - Toán 11
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
bài xích 1: các hàm số lượng giác
bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ bản
bài bác 3: một số phương trình lượng giác thường chạm chán
bài xích 4: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP XÁC SUẤT
bài bác 1: nhị quy tắc đếm cơ bản
bài xích 2: thiến - Chỉnh vừa lòng - tổng hợp - câu hỏi đếm
bài 3: thiến - Chỉnh vừa lòng - tổng hợp - Giải phương trình
bài bác 4: Nhị thức Niu - tơn
bài bác 5: biến hóa cố và tỷ lệ của biến chuyển cố
bài xích 6: những quy tắc tính xác suất
bài 7: Biến bất chợt rời rốc
bài bác 8: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN
bài bác 1: phương thức quy nạp toán học
bài 2: hàng số
bài xích 3: cung cấp số cộng
bài 4: cấp cho số nhân
bài 5: Ôn tập chương 3
CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN
bài bác 1: số lượng giới hạn của hàng số
bài bác 2: Một số phương pháp tính số lượng giới hạn dãy số
bài xích 3: giới hạn của hàm số
bài 4: những dạng vô định
bài xích 5: Hàm số liên tục
bài xích 6: Ôn tập chương số lượng giới hạn
CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM
bài bác 1: tư tưởng đạo hàm
bài xích 2: các quy tắc tính đạo hàm
bài bác 3: Vi phân và đạo hàm v.i.p
bài xích 4: cách thức viết phương trình tiếp tuyến đường của trang bị thị hàm số
CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG
bài xích 1: khởi đầu về phép trở thành hình
bài 2: Phép tịnh tiến
bài bác 3: Phép đối xứng trục
bài xích 4: Phép đối xứng tâm
bài bác 5: Phép quay
bài xích 6: Phép vị tự
bài 7: Phép đồng dạng
bài bác 8: Ôn tập chương phép trở thành hình
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG vào KHÔNG GIAN. Quan lại HỆ song SONG
bài 1: Đại cương cứng về mặt đường thẳng cùng mặt phẳng
bài bác 2: hai đường thẳng tuy nhiên song
bài xích 3: phương thức giải các bài toán tìm kiếm giao điểm của con đường thẳng và mặt phẳng
bài xích 4: Đường thẳng tuy nhiên song với khía cạnh phẳng
bài 5: phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
bài 6: nhị mặt phẳng tuy nhiên song
bài 7: Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
bài xích 8: Phép chiếu song song
bài 9: Ôn tập chương 7
CHƯƠNG 8: VEC TƠ vào KHÔNG GIAN. Quan liêu HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN
bài xích 1: Véc tơ trong không gian
bài 2: hai đường thẳng vuông góc
bài 3: Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng
bài 4: phương thức giải những bài toán mặt đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng
bài 5: Góc giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng
bài xích 6: thiết diện và các bài toán liên quan
bài 7: hai mặt phẳng vuông góc
bài bác 8: Góc thân hai mặt phẳng
bài bác 9: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một con đường thẳng
bài xích 10: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một phương diện phẳng
bài bác 11: khoảng cách giữa con đường thẳng, phương diện phẳng tuy vậy song
bài xích 12: khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau
*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.