Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường phủ quanh hình, cũng đó là đường bao bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi của hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*

Trong đó:

Plà chu vi hình chữ nhật.alà chiều dài hình chữ nhật.blà chiều rộng hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm = 6cm với chiều rộng lớn = 3cm. Yêu cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với bài toán tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản và dễ dàng này, tín đồ giải chỉ cần áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật đã reviews ở trên để giải quyết:Áp dụng cách làm tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bởi độ khủng của mặt phẳng hình, là phần phương diện phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được xem theo công thứcchiều nhiều năm nhân chiều rộng.

*

Trong đó:

Slà diện tích s hình chữ nhật.alà chiều lâu năm hình chữ nhật.blà chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Trường hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

Khái niệm tính diện tích s hình chữ nhật: diện tích s hình chữ nhật bởi tích của chiều lâu năm nhân với chiều rộng.–Công thức tính diện tích hình chữ nhật:S = a x bTrong đó:+ a: Chiều nhiều năm của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng của hình chữ nhật+ S: diện tích s hình chữ nhậtVí dụ:Có một hình chữ nhật ABCD với chiều lâu năm = 5cm với chiều rộng = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?Khi vận dụng công thức tính diện tích s hình chữ nhật, ta gồm như sau:S= a x b = 5 x 4 =20cm2(Xăng-ti-mét vuông)

* Trường vừa lòng 2: Biết 1 cạnh với đường chéo cánh của hình chữ nhật

Đối cùng với trường phù hợp này, bạn cần phải tính một cạnh còn lại, tiếp đến bạn phụ thuộc công thức nghỉ ngơi trường phù hợp 1 để tính diện tích. 

*

Giả sử: việc cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo cánh AD = c. Tính diện tích ABCD.

– bước 1: Tính cạnh BD dựa trên định lý Pytago khi xét tam giác vuông ABD.– cách 2: biết được cạnh BD cùng AB thì bạn dễ dãi tính được diện tích ABCD = AB x BD.

Tính chất Và lốt Hiệu nhận biết Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– nhị đường chéo trong hình chữ nhật bằng nhau, giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.– Có khá đầy đủ tính chất của hình bình hành cùng hình thang cân.– nhị đường chéo cánh trong hình chữ nhật cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

* lốt hiệu

– Tứ giác bao gồm 3 góc vuông – Hình thang cân tất cả một góc vuông– Hình bình hành có một góc vuông hoặc có hai đường chéo cánh bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ cách làm tính diện tích, chu vi hình chữ nhật nghỉ ngơi trên, bạn tiện lợi suy ngược công thức tính chiều dài, chiều rộng lúc biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

*Cho diện tích, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều dài = diện tích s : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = diện tích s : Chiều dài

* mang lại chu vi, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = P: 2 – chiều dài

Lỗi không đúng Hay gặp gỡ Phải Và đều Lưu Ý khi Làm bài Tính diện tích Hình Chữ Nhật

– các đại lượng cần phải cùng đơn vị đo lường. Thông thường, các bài toán đơn giản, đề bài bác sẽ ra đối kháng vị thống kê giám sát giống nhau, còn việc khó thì chúng ta cần để ý điều này bởi rất có thể đề bài bác đánh lừa.– Ghi sai đơn vị tính: cùng với diện tích, bạn phải viết 1-1 vị đo lường và tính toán cùng với nón 2.

Một Số bài toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật biến đổi như cụ nào nếu:a) Chiều nhiều năm tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?c) Chiều nhiều năm tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích s hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều lâu năm a, vừa tỉ trọng thuận với chiều rộng b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng gồm nền hình chữ nhật với size là 4,2m với 5,4m gồm một cửa sổ hình chữ nhật size là 1m và 1,6m cùng một cửa ra vào hình chữ nhật form size là 1,2m cùng 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về ánh nắng nếu diện tích những cửa bằng 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh nắng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông sau đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo nhị cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng bí quyết tính diện tích s tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích s của hai hình vuông vắn dựng trên nhị góc vuông cùng với diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích các hình tiếp sau đây (h.124)( mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b∆ADH =∆BCI nên diện tích s hình b vẫn bằng diện tích s hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c:∆KLN =∆NMO nên diện tích hình c đang bằng diện tích s hình a (KMCB).Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích bé dại hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy trong khi vậy.b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông vắn có cùng chu vi vừa vẽ. Lý do trong các hình chữ nhật gồm cùng chu vi thì hình vuông có diện tích s lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1:Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 20cm với chiều dài bởi 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm cùng 500cm2

Bài 2:Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 3:Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi 96 cm, nếu sút chiều lâu năm 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = trăng tròn (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x trăng tròn = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4:Tìm diện tích s của một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều lâu năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều dài = chiều rộng lớn x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5:Một miếng đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Người ta sút chiều dài cùng tăng chiều rộng nhằm miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều nhiều năm là 272. Tìm kiếm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị sút của chiều dài miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng khu đất được tăng lên số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều lâu năm hình chữ nhật khi biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

*

Cách giải:Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc hàng số và loại trừ, ta có những cặp số chiều dài cùng chiều rộng sau rất có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bởi chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2= 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh (Trang 28)

Như vậy từ cách làm tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bởi 40m.