Để giải được những bài tập thiết bị lý 9 có 4 chương về Điện học, Điện từ bỏ học, quang học và Sự bảo toàn và đưa hóa năng lượng; thì việc trước tiên là những em nên hiểu ghi lưu giữ được các Công thức thứ lý 9 này.

Bạn đang xem: Công thức tính cường độ dòng điện lớp 9


Bài viết này vẫn tổng hợp các công thức thứ lý 9 một cách không thiếu và cụ thể để các em tiện lợi trong bài toán tra cứu, vận dụng trong quá trình giải bài tập thứ lý 9.

I. Các công thức đồ dùng lý 9 chương 1: Điện học

1. Công thức Định cách thức Ôm:

• Công thức:

*

Trong đó: I: Cường độ cái điện (A)

U: Hiệu điện chũm (V)

R: Điện trở (Ω)

Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3 A

2. Bí quyết tính Điện trở dây dẫn:

• Công thức:

*

- Đơn vị: Ω. 1MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

• Điện trở tương tự của đoạn mạch nối liền bằng tổng các điện trở đúng theo thành:

Công thức: Rtd = R1 + R2 +...+ Rn

• Nghịch hòn đảo điện trở tương tự của đoạn mạch song song được tính bằng phương pháp lấy tổng các nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:

 

*

3. Bí quyết tính Cường độ loại điện cùng hiệu điện rứa trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

• Cường độ chiếc điện như nhau tại những điểm:

 I = I1 = I2 =...= In

• Hiệu điện cố gắng giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện núm giữa nhì đầu từng điện đổi mới phần:

 U = U1 + U2 +...+ Un

4. Bí quyết tính Cường độ dòng điện với hiệu điện cố gắng trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song:

• Cường độ dòng điện trong mạch chính bởi tổng cường độ mẫu điện trong những mạch rẽ:

 I = I1 + I2 +...+ In

• Hiệu điện ráng hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bởi hiệu điện rứa hai đầu từng đoạn mạch rẽ:

 U = U1 = U2 =...= Un

5. Công thức tính năng lượng điện trở thuần của dây dẫn

• Công thức: 

*

Trong đó:

 l – Chiều lâu năm dây (m)

 S: Tiết diện của dây (m²)

 ρ: Điện trở suất (Ωm)

 R: Điện trở (Ω)

6. Bí quyết tính Công suất điện:

• Công thức: 

*

Trong đó:

P – công suất (W)

U – Hiệu điện gắng (V)

I – Cường độ mẫu điện (A)

Hệ quả: nếu đoạn mạch đến điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức: p = I²R hoặc p = U²/R hoặc tính hiệu suất bằng phường = A/t

7. Bí quyết tính Công của cái điện:

• Công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A – Công của lực điện (J)

P – năng suất điện (W)

t – thời hạn (s)

U – Hiệu điện rứa (V)

I – Cường độ loại điện (A)

8. Công thức tính hiệu suất sử dụng điện:

• Công thức:

*

Trong đó:

A1 – Năng lượng có lợi được gửi hóa từ điện năng.

A – Điện năng tiêu thụ.

9. Bí quyết tính Định hình thức Jun – Lenxơ:

• Công thức: Q = I².R.t

Trong đó:

Q – sức nóng lượng lan ra (J)

I – Cường độ mẫu điện (A)

R – Điện trở ( Ω )

t – thời hạn (s)

• ví như nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị chức năng calo (cal) thì ta bao gồm công thức: Q = 0,24I².R.t

• hình như Q còn được xem bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

10. Bí quyết tính nhiệt lượng

Công thức: Q = m.C.Δt

Trong đó:

m – cân nặng (kg)

C – sức nóng dung riêng (J/kg.K)

Δt – Độ chênh lệch nhiệt độ

II. Các công thức vật lý 9 Chương 2: Điện từ

1. Công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên tuyến đường dây dẫn:

• Công thức:

*

Trong đó:

P – công suất (W)

U – Hiệu điện vậy (V)

R – Điện trở (Ω)

III. Các công thức trang bị lý 9 Chương 3: quang quẻ học

1. Công thức của thấu kính hội tụ:

• Tỉ lệ chiều cao vật cùng ảnh:

• Quan hệ thân d, d’ với f:

*

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật đến thấu kính

d’ – khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính

f – Tiêu cự của thấu kính

h – độ cao của vật

h’ – chiều cao của ảnh

2. Công thức của thấu kính phân kỳ:

• Tỉ lệ chiều cao vật với ảnh:

• quan hệ giữa d, d’ và f:

*

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật mang lại thấu kính

 d’ – khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

 f – Tiêu cự của thấu kính

 h – chiều cao của vật

 h’- độ cao của ảnh

3. Sự tạo hình ảnh trên phim (trong sản phẩm công nghệ ảnh):

• Công thức: h/h’= d/d’

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật mang lại vật kính

 d’ – khoảng cách từ phim cho vật kính.

 h – độ cao của vật.

 h’ – chiều cao của hình ảnh trên phim.

IV. Những công thức vật lý 9 Chương 4: Sự bảo toàn và đưa hóa năng lượng

• Định điều khoản bảo toàn năng lượng: Năng lượng ko tự hiện ra hoặc mất đi nhưng chỉ chuyển hóa tự dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang trang bị khác.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

→ Như vậy, việc áp dụng định cách thức bảo toàn năng lượng tùy vào mỗi việc mà những em đề xuất nhớ các công thức về động năng, nỗ lực năng, sức nóng năng,...