Bạn đang gặp rắc rối trong câu hỏi giải bài xích tập hình học tương quan hình trụ nhưng các bạn lại không nhớ hình trụ là gì? bí quyết tính diện tích bao bọc hình trụ hay diện tích toàn phần hình trụ. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ, diện tích toàn phần hình trụ có ví dụ minh họa chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ


Hình trụ là gì?

Hình trụ là hình được giới hạn bởi phương diện trụ và hai tuyến phố tròn có 2 lần bán kính bằng nhau.

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

*


Diện tích bao phủ hình trụ chỉ bao gồm diện tích mặt xung quanh bao quanh hình trụ không gồm diện tích s hai đáy. Do vậy, bí quyết tính diện tích s xung quanh bởi chu vi đường tròn lòng nhân cùng với chiều cao.

Sxq = 2.π.r.h

Trong đó

r: nửa đường kính hình trụ.h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.π = 3.14159265359

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần hình tròn là độ to của toàn thể không gian hình chiếm phần giữ bao gồm cả diện tích s xung quanh và diện tích hai đáy tròn. Bắt buộc công thức tính diện tích s toàn hình trụ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy

Stp = Sxq + S2đáy = 2πr2 + 2πrh = 2πr( r + h )

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ.h: chiều cao hình trụ.π = 3.14159265359

Cách tính diện tích toàn phần hình trụ

Để tính diện tích toàn phần hình tròn trụ các bạn cũng có thể tính lần lượt diện tích đường tròn 2 đáy và mặc tích bao bọc của hình trụ tiếp nối tính tổng hai diện tích s sẽ được diện tích toàn phần:

1. Đầu tiên các bạn cần tính diện tích s đường tròn đáy hình trụ áp dụng công thức tính Sđ

Sđ = πr2

Nếu biết nửa đường kính r thì chúng ta chỉ cần áp dụng luôn luôn công thức, nếu nửa đường kính r chưa biết thì các bạn cần dựa vào dữ liệu để tìm r. Tiếp nối tính diện tích đường tròn đáy hình trụ.

2. Tiếp theo các bạn cần tính diện tích s xung quanh của hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh của hình trụ

Sxq = 2πrh

Thường thì chiều cao sẽ được cho sẵn, chúng ta biết nửa đường kính r ở cách 1, bởi vậy các các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích s xung xung quanh hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ cần áp dụng công thức để tính diện tích toàn phần hình trụ

Stp =2.Sđ + Sxq

Hoặc các chúng ta cũng có thể tìm bán kính r và độ cao h trường đoản cú yêu ước của đề bài bác sau đó các bạn áp dụng trực tiếp cách làm tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Stp = 2πr2 + 2πrh = 2πr ( r + h )

Các bạn có thể tham khảo:

Các dạng bài xích tập tính diện tích xung quanh và toàn phần hình trụ từ cơ bản đến nâng cao

Ví dụ 1: cho 1 hình trụ có nửa đường kính đường tròn lòng là 4 cm , trong lúc đó chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình tròn dày 6 cm. Hỏi diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Theo bí quyết ta có chào bán đường tròn lòng r = 4 cm và chiều cao của hình tròn h = 6 cm . Suy ra ta bao gồm công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ và ăn diện tích toàn phần hình tròn trụ bằng:

– diện tích xung xung quanh là Sxq = 2πrh = 2 x 3,14 x 4 x 6 = ~ 151 cm2

– diện tích s toàn phần hình trụ là: Stp= 2ΠR x (R + H) = 2 x 3,14 x 4 x (4 + 8) = ~ 301 cm2.

Ví dụ 2: Tính diện tích s toàn phần của hình trụ, có độ dài con đường tròn đáy là 10cm, khoảng cách giữa 2 đáy là 6cm.

Lời giải:

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng phương pháp tính diện tích toàn phần hình trụ:

Stp = 2πr(r+h) = 2π.5(5+6) = 110π(cm2)

Vậy diện tích s toàn phần của hình tròn trụ là 110π(cm2)

Ví dụ 3: Tính diện tích s toàn phần của hình tròn có độ cao là 7cm và ăn diện tích xung quanh bằng 310 (cm2)

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: h = 7; Sxq = 310

Áp dụng phương pháp tính diện tích xung quanh: Sxq = 2πrh

*

Diện tích toàn phần của hình trụ: Stp =2.Sđ + Sxq = 2.154 + 310 = 618 cm2.

Ví dụ 4: Một bóng đèn huỳnh quang lâu năm 1,2m, 2 lần bán kính của đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một ống giấy cứng hình dạng hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để gia công một hộp.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 10 Có Đáp Án, Please Wait

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng yêu cầu tính đó là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông vắn cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích bốn hình chữ nhật đều bằng nhau với chiều nhiều năm là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 5: quy mô của một cái lọ thí nghiệm làm ra trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cộng với diện tích một đáy

Lời giải:

*

Hy vọng cùng với những tin tức mà cửa hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể khiến cho bạn nắm vững được cách làm tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình tròn trụ để rất có thể vận dụng giải các bài tập nhanh lẹ nhé