Định nghĩa hằng số cân bằng

Các hằng số cân bằng là giá chỉ trị của những thương làm phản ứng được tính từ biểu lộ cho trạng thái cân đối hóa học . Nó nhờ vào vào cường độ ion và ánh nắng mặt trời và không nhờ vào vào mật độ của chất phản ứng và thành phầm trong dung dịch.

Bạn đang xem: Công thức tính hằng số cân bằng

Đang xem: công thức tính hằng số cân nặng bằng

Hằng số cân bằng là đại lượng không thiết bị nguyên (không có đối kháng vị). Mặc dù phép tính thường xuyên được viết mang lại hai hóa học phản ứng với hai sản phẩm, nhưng nó có tác dụng với ngẫu nhiên số số người tham gia phản ứng nào.

Kc trong trạng thái cân bằng đồng hóa so với cân đối không đồng bộ

Việc đo lường và tính toán và giải thích hằng số cân bằng nhờ vào vào việc phản ứng hóa học tương quan đến cân nặng bằng đồng nhất hay thăng bằng dị thể.

Tất cả các thành phầm và hóa học phản ứng ở cùng một pha mang lại phản ứng ở trạng thái cân bằng đồng nhất. Ví dụ, đều thứ có thể là hóa học lỏng hoặc toàn bộ các loài rất có thể là hóa học khí.Có nhiều hơn một pha đối với các làm phản ứng đạt cho trạng thái thăng bằng không đồng nhất. Thông thường, chỉ tất cả hai trộn là chất lỏng và hóa học khí hoặc hóa học rắn và hóa học lỏng. Chất rắn được làm lơ khỏi biểu thức cân nặng bằng.

Ý nghĩa của hằng số cân bằng

Với mọi ánh nắng mặt trời nhất định, hằng số cân đối chỉ bao gồm một quý hiếm . K c chỉ đổi khác nếu ánh sáng nơi bội phản ứng xẩy ra thay đổi. Chúng ta có thể đưa ra một vài dự đoán về bội nghịch ứng hóa học dựa trên việc hằng số thăng bằng lớn xuất xắc nhỏ.

Nếu quý hiếm của K c cực kỳ lớn, thì cân nặng bằng hữu ích cho bội phản ứng thuận, và có không ít sản phẩm hơn chất phản ứng. Phản nghịch ứng rất có thể được chỉ ra rằng “hoàn toàn” hoặc “định lượng.”

Nếu quý hiếm của hằng số cân bằng nhỏ, thì cân nặng bằng hữu dụng cho phản nghịch ứng ở bên trái, và có không ít chất bội phản ứng rộng sản phẩm. Nếu quý giá của K c tiến gần bằng không thì phản bội ứng rất có thể được xem là không xảy ra.

Nếu các giá trị của hằng số cân nặng bằng so với phản ứng thuận và nghịch gần bởi nhau, thì phản bội ứng có công dụng tiến hành theo một chiều, còn chiều khác và lượng hóa học phản ứng và thành phầm sẽ gần bằng nhau. Loại phản ứng này được xem là phản ứng thuận nghịch.

Xem thêm: Top 14 Khí Nh3 Tan Nhiều Trong H2O Vì Hay Nhất 2022, Vì Sao Nh3 Tan Nhiều Trong Nước

Lưu ý rằng đồng rắn và bạc đã được làm lơ trong biểu thức. Ngoài ra, hãy lưu ý hệ số của ion bội bạc trở thành số mũ trong phép tính hằng số cân bằng.

*

Deutsch Español 日本語 Français Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia dansk magyar Українська giờ đồng hồ việt slovenčina български ภาษาไทย português Italiano српски român čeština Bahasa Melayu polski Svenska ελληνικά Русский язык Nederlands Suomi 한국어 العربية