Câu hỏi :

Cracking n-butan chiếm được 35 mol hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo nên các sản phẩm trên. đến X qua bình nước brom dư thấy còn sót lại 20 mol khí. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn X thì thu được a mol CO2. Giá trị của a là?


*