Chất hữu cơ X là chất rắn, màu trắng, không tan vào nước, dạng nguyên chất hay ngay sát nguyên hóa học được chế thành sợi, tơ, giấy viết. Chất X là
Bạn đang xem: Criolit là nguyên liệu được dùng để sản xuất nhôm với mục đích

Thủy phân không trọn vẹn 24,5 gam tripeptit X mạch hở chiếm được m gam hỗn hợp Y có Gly-Ala–Val; Gly-Ala; Ala–Val; glyxin với valin, trong những số ấy có 1,50 gam glyxin cùng 4,68 gam valin. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa hai muối tất cả tổng cân nặng chất tung là 42,08 gam. Rót khoan thai dung dịch X vào dung dịch cất 0,42 mol HCl chiếm được 0,75V lít CO2 (đktc). Nếu như rót từ từ dung dịch đựng 0,42 mol HCl vào dung dịch X thu được V1 lít CO2 (đktc). Quý hiếm của V1 là


Cho 200 gam hỗn hợp glucozơ vào dung dịch AgNO3 vào NH3 đun cho nóng (dùng dư), chiếm được 25,92 gam Ag. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp glucozơ ban sơ là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 nhận được 0,4 mol Fe(NO3)3 với 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí bao gồm NO2 với NO (đktc). Vậy số mol HNO3 đã phản ứng là


Trong bình kín đáo (không bao gồm không khí chứa 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeCO3 cùng Fe(NO3)3. Nung bình ở ánh sáng cao mang lại phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được rắn Y và 0,1 mol hỗn hợp khí Z bao gồm hai khí. Cho tổng thể Y vào dung dịch chứa HCl loãng dư, nhận được a mol khí H2 và dung dịch cất 26,82 gam muối. Quý giá của a là


Cho 40,77 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2 cùng FeCO3 vào dung dịch cất a mol HNO3 cùng b mol NaHSO4, hoàn thành phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa những muối sunfat th-nc và 14,58 gam hỗn hợp khí X bao gồm NO, N2O, CO2 (trong đó số mol CO2 cùng N2O bằng nhau). Tỉ khối hơi của Z đối với He bởi 10,125. đến dung dịch NaOH dư vào Y nhận được 19,26 gam một kết tủa duy nhất. Giá trị a/b gần nhất với


Cho những peptit X, Y, Z mạch hở, đông đảo chứa nơi bắt đầu Ala vào phân tử, toàn bô nguyên tử oxi vào 3 phân tử peptit X, Y, Z là 9. Đốt cháy trọn vẹn 24,42 gam tất cả hổn hợp A bao gồm X, Y,Z (tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong những : 2 : 2) cần vừa đầy đủ 1,17 mol khí O2 thu được CO2, H2O cùng N2. Phương diện khác, làm cho nóng 0,07 mol hỗn hợp B có X, Y, Z (tỉ lệ số mol khớp ứng là 3 : 2 : 2) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được m gam lếu hợp ba muối của glyxin, alanin với valin. Quý hiếm của m là


Cho 0,35 mol lếu hợp gồm K, Ba, Na với CaO vào nước chiếm được 4 mol khí H2 với dung dịch Y. Hấp thụ thanh nhàn CO2 vào dung dịch Y thì lượng kết tủa buổi tối đa rất có thể thu được là 0,15 mol. Thanh lọc kết tủa trên đem cân nặng thì thấy trọng lượng của kết tủa là 24,7 gam. Nếu mang đến a mol AlCl3 vào dung dịch Y thì cân nặng kết tủa chiếm được là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong hỗn hợp NaOH. Sau phản ứng nhận được glixerol; 15,2 gam natri oleat với 30,6 gam natri stearat, Phân tử khối của X là


Cho dãy các chất: metyl fomat, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có ánh nắng mặt trời sôi tối đa trong hàng là


Hỗn hòa hợp X có hai chất: metyl fomat, etyl axetat. Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp X, nhận được V lít teo (đktc) với 10,8 gam H2O. Quý hiếm của V là


Hỗn đúng theo E tất cả hai este đơn chức với một este đa chức, không no, cất một liên kết C≡C (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 29,76 gam E đề nghị dùng 1,48 mol O2, chiếm được 17,28 gam nước. Thủy phân 29,76 gam E trong NaOH, chiếm được 0,24 mol tất cả hổn hợp F cất 2 ancol no (có thuộc số

cacbon nhưng không giống nhau về số mol), cô cạn dung dịch chứa hai muối bột rồi mang đốt cháy trong oxi toàn vẹn thì thu được 20,24 gam CO2. Phần trăm trọng lượng của este đa chức vào E là
Xem thêm: Mẹo Để Luôn Mở Ứng Dụng Bằng Quyền Administrator Trên Windows 7

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam