tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tuy biết Cu ko phản ứng cùng với NaOH cơ mà trong đề vẫn thấy dung dịch NaOH bao gồm tiêu tốn. Vậy mang lại hỏi: PTHH này có đúng không ?

Cu + NaOH + H2O -> Na(Cu(OH)2) + H2


*

Tuy biết Cu ko bội nghịch ứng với NaOH cơ mà trong đề vẫn thấy dung dịch NaOH có tiêu tốn. Vậy mang đến hỏi:

Cu + NaOH + H2O -> Na(Cu(OH)2) + H2

PTHH NÀY CÓ ĐÚNG KO?


*

không tác dụng vì trong dãy hoạt động vui chơi của kim loại Cu yếu hơn Na nên không thể đẩy Na thoát ra khỏi bazơ Naoh và Cu cũng chưa hẳn là kim loại lưỡng tính


• gồm 2 trường hợp gồm phản ứng khi cho triolein phản ứng với: H2 (Ni, to) và dung dịch NaOH (to)

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → t o  3C17H33COONa + C3H5(OH)3


Cho triolein lần lượt tính năng với: Na, H2 (Ni, t°), hỗn hợp NaOH (t°), Cu(OH)2. Số trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là

A.

Bạn đang xem: Cu tác dụng với naoh

3

B. 1

C. 4

D. 2.


Cho tripanmitin lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là 

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3 tuy vậy không bội phản ứng với hỗn hợp NaOH. Hiđro hóa trọn vẹn X được chất Y rất có thể hòa chảy Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh da trời lam. Bí quyết của X

A. HO-2-CHO.

B.  C2H5COOH.

C. HCOOC2H5.

D. CH3-CH(OH)-CHO.


Chất cơ học X bao gồm công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na cùng dung dịch AgNO3 trong NH3 tuy thế không bội nghịch ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa trọn vẹn X được hóa học Y có thể hòa rã Cu(OH)2 chế tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam. Bí quyết của X là

A. HO-2-CHO.

B.  C2H5COOH.

C. HCOOC2H5.

Xem thêm: Nếu Tam Giác Abc Có Am Vừa Là Đường Cao,Vừa Là Đường Trung Tuyến Và Thì

D. CH3-CH(OH)-CHO.


Đáp án D

X phản nghịch ứng với Na mà lại không bội phản ứng với NaOH => gồm nhóm OH

X phản bội ứng với AgNO3/NH3 => bao gồm nhóm mang lại ( do X có 1 pi nên không có CH≡C-)

Hidro hóa X được chát hài hòa Cu(OH)2 => bao gồm nhóm OH và đến kề nhau


Lớp học trực tuyến

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh