Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Cường độ năng lượng điện trường tạo ra bởi năng lượng điện Q= 5.10-9” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan liêu là tài liệu có ích môn Vật lý 11 do Top lời giải biên soạn dành riêng cho chúng ta học sinh và thầy thầy giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích

Trắc nghiệm: độ mạnh điện trường gây nên bởi năng lượng điện tích Q = 5.10-9 (C), trên một điểm trong chân không phương pháp điện tích một khoảng tầm 10 (cm) bao gồm độ mập là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Trả lời

Đáp án đúng: C. E = 4500 (V/m)

Kiến thức tìm hiểu thêm về cường độ điện trường


1. Kim chỉ nan cường độ điện trường

a. định nghĩa cường độ điện trường

- giả sử bao gồm một năng lượng điện điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường bao bọc nó. Để nghiên cứu và phân tích điện ngôi trường của Q trên điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, call là năng lượng điện thử với xét lực điện tính năng lên q. Theo định lý lẽ Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì vậy cần đề nghị xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu hèn của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ năng lượng điện trường.

*
cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q= 5.10-9" width="646">

b. Định nghĩa.

- Thực nghiệm chứng minh rằng lần lượt các điện tích test q1, q2,… khác biệt tại một điểm thì:

F1/q1=F2/q2

- Ta có thể thấy độ to của lực điện chức năng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm nhưng ta xét. Tuy nhiên theo bí quyết (1.1), độ lớn F của lực điện tỉ lệ thuận với q, nên thương số F/q chính là độ to của lực điện tác dụng lên năng lượng điện 1C. Do đó, ta đang lấy yêu quý số này làm số đo của cường độ điện trường. Vậy ta gồm định nghĩa sau:

- cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó. Nó được xác minh bằng thương số của độ mập lực năng lượng điện F công dụng lên một điện tích thử q (dương) để tại đặc điểm này và độ lớn của q.

E=F/q

c. Vectơ cường độ điện trường

- vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, cần cường độ điện trường E cũng là một trong những đại lượng vectơ.

- độ mạnh điện ngôi trường được trình diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

- Vectơ độ mạnh điện trường E có:

+ Phương với chiều trùng cùng với phương với chiều của lực điện chức năng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) trình diễn độ phệ của độ mạnh điện ngôi trường theo một tỉ trọng xích làm sao đó.

d. Cách làm tính độ mạnh điện trường trên một năng lượng điện điểm


- công thức tính cường độ điện trường tại một năng lượng điện điểm Q:

*
cường độ điện trường gây ra bởi năng lượng điện Q= 5.10-9 (ảnh 2)" width="694">

e. Đơn vị đo độ mạnh điện trường.- Đơn vị đo độ mạnh điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

f. Nguyên lí ông xã chất năng lượng điện trường

- trả sử tất cả hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­ gây ra tại điểm M nhì vec tơ độ mạnh điện trường E1 và E2

- Nguyên lí ông chồng chất điện trường: những điện trường E1 với E2 đồng thời chức năng lực điện lên năng lượng điện q một cách độc lập với nhau. độ mạnh điện trường trên một điểm bằng tổng đúng theo của E1 và E2

E=E1+E2

Các vectơ độ mạnh điện trường tại một điểm được tổng hòa hợp theo quy tắc hình bình hành.

2. Ví dụ cường độ điện trường

Bài 1: Xác định vectơ độ mạnh điện trường tại điểm M trong không khí biện pháp điện tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm.

Hướng dẫn:

+ q > 0 nên véctơ E có gốc đặt tại M, chiều đi ra xa điện tích q

+ Độ lớn ( V/m.)

*
cường độ điện trường gây nên bởi năng lượng điện Q= 5.10-9 (ảnh 3)" width="449">

 

Bài 2: Một điện tích q trong nước (ε = 81) tạo ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 26 cm một điện trường E = 1,5.104 V/m. Hỏi tại điểm N cách điện tích q một khoảng r = 17 centimet có cường độ điện trường bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Do 

*
độ mạnh điện trường tạo ra bởi năng lượng điện Q= 5.10-9 (ảnh 4)" width="523">

→ EM ≈ 3,5.104 V/m.

Bài 3: Cho nhì điểm A cùng B cùng nằm bên trên một con đường sức điện vị điện tích q > 0 gây ra. Biết độ bự của độ mạnh điện trường trên A là 36 V/m, trên B là 9 V/m.

a. Khẳng định cường độ điện trường trên trung điểm M của AB.

Xem thêm: Chứng Minh Chiếu Dời Đô Có Sức Thuyết Phục Lớn Bởi Có Sự Kết Hợp Giữa Lí Và Tình

b. Nếu đặt tại M một điện tích q0 = -10-2C thì lực điện tính năng lên nó gồm độ khủng là bao nhiêu? khẳng định phương chiều của lực này.

*
độ mạnh điện trường gây nên bởi năng lượng điện Q= 5.10-9 (ảnh 5)" width="669">

Hướng dẫn

a. Ta có:

*
độ mạnh điện trường gây nên bởi điện tích Q= 5.10-9 (ảnh 6)" width="609">

⇒ EM = 16 V/m