Cường độ chiếc điện chạy sang một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện nuốm 12 V. Mong muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5 A thì hiệu điện thế yêu cầu là từng nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

áp dụng lý thuyết: Cường độ cái điện chạy qua một dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện nắm đặt vào nhì đầu dây dẫn đó.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn

Lời giải chi tiết

+ lúc hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu dây dẫn (U_1=12V) thì (I_1=1,5A).

+ khi (I_2 = I_1+0,5) thì (U_2=?)

Vì cường độ mẫu điện chạy sang 1 dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.

Ta có:(dfracU_1I_1=dfracU_2I_2)

(dfrac12 1,5 = dfracU1,5+0,5)

Vậy hiệu điện cầm cố là: (U=dfrac12.2 1,5 = 16V)

Đáp số : (16 V)

Loigiaihay.com


Ta có:

*

, trong đó I2= I1+ 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế cần là:


*

thắc mắc Đáp án và giải mã Ôn tập kim chỉ nan


Page 2

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

C. Tỉ trọng thuận cùng với hiệu năng lượng điện thế

Đáp án bao gồm xác

D. Bớt khi tăng hiệu năng lượng điện thế


Page 3

Page 4

B. 4,8 V

Đáp án chủ yếu xác


Cường độ mẫu điện chạy sang một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện cụ 12V. Ao ước dòng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu điện thế đề nghị là bao nhiêu ?. Bài xích 1.2 trang 4 Sách bài tập (SBT) thứ lí 9 – bài bác 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện chũm giữa nhì đầu dây dẫn

Cường độ loại điện chạy sang một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện cố 12V. ước ao dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế phải là từng nào ?

Ta có:(12 over 0,5 = U over 2)

Vậy hiệu điện cầm là: (12 mx2 over 1,5 = 16V)

Đáp số : 16 V


Cường độ cái điện chạy qua 1 dây dẫn là 1,5A khi này được mắc vào hiệu điện cụ 12V. Mong dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế nên là bao nhiêu ?

khi để vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện gắng 12V thì cường độ cái điện chạy qua nó là 0,5A. Ví như hiệu điện vậy đặt vào nhì đầu dây dẫn đó tăng lên tới mức 36V thì cường độ cái điện chạy qua nó là bao nhiêu?

A. 0,5A

B. 1,5A

C. 1A

D. 2A

lúc để vào dây dẫn một hiệu điện cầm 12V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 0,5A. Ví như điện gắng đặt vào hai đầu dây dẫn kia tăng lên tới 36V thì độ mạnh chạy qua nó là bao nhiêu.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Các Hợp Chất Vô Cơ Hóa Học 9, Lý Thuyết Mối Quan Hệ Giữa Các Loại Chất Vô Cơ

khi để vào hai dầu dây dẫn một hiệu điện cố kỉnh 12V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu như hiệu điện cố đặt vào điện trở chính là 36V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là bao nhiêu?

A. I = 1,0A

B. I = 1,5A

C. I = 2A

D. I = 2,5A


Ta có:, trong số đó I2= I1+ 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn mẫu điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế yêu cầu là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

khi đặt hiệu điện cố 12V vào nhị đầu một dây thì mẫu điện chạy qua gồm cường độ 6mA. ước ao dòng điện chạy qua dây dẫn đó bao gồm cường độ giảm xuống 4mA thì hiệu điện cụ là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu điện nạm đặt vào nhị đầu dây dẫn kia tăng lên tới mức 36V thì độ mạnh chạy qua nó là bao nhiêu.

nếu tăng hiệu điện nắm giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn này biến hóa như cầm nào?

A. Tăng 4 lần

B. Bớt 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Bớt 2 lần

Cường độ mẫu điện chạy qua 1 dây dẫn phụ thuộc như vắt nào vào hiệu điện vắt giữa hai đầu dây dẫn đó

A. Không biến đổi khi chuyển đổi hiệu năng lượng điện thế

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

C. Tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu năng lượng điện thế

dòng điện đi qua 1 dây dẫn có cường độI1khi hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây là 12V. Để cái điện này còn có cường độ I2nhỏ hơn I1một lượng là 0,6I1thì phải đặt giữa nhì đầu dây dẫn này một hiệu điện nắm là bao nhiêu?

A. 7,2 V

B. 4,8 V

C. 11,4 V

D. 19,2 V

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện cố gắng 6V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng: Nếu giảm hiệu điện vắt đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì cái điện chạy qua dây lúc ấy có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai? do sao?