Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.

Bạn đang xem: Đặc tính chung của các phân tử lipit là


*

★ Đặc tính chung:

- Được kết cấu từ 3 nguyên tố chính là C,H,O nhưng gồm tỉ lệ O thấp rộng cacbohidrat.

- không tan trong nước nhưng tan trong số dung môi cơ học như axeton,clorofoc..

- mang lại nhiều tích điện hơn cacbohidrat.

- không tồn tại câu trúc đa phân.

★ Lipit đối kháng giản:

(+) cấu trúc :

Mỗi phân tử dầu, ngấn mỡ được cấu tạo từ 1 glixerol links với 3 axit bự .

Một phân tử sáp gồm 1 axit béo liên kết với một rượu mạch dài.

(+) Chức năng:

Lipit là nguồn vật liệu dự trữ tích điện chủ yếu ớt của tế bào.

★ Lipit phức tạp:

(+) photpholipit:

Một phân tử glixerol link với 2 phân tử axit phệ và nhóm photphat tất cả gắn một ancol phức.

Phân tử photpholipit có tính lưỡng cực: đầu ancol ưa nước cùng đuôi né nước.

Chức năng : cấu trúc màng sinh chất.

(+) Steroit:

Phân tử có chứa những nguyên tử kết vòng.

Các steroit quan tiền trọng: colesteron, hoocmon sinh dục testosteron, ơstrô gen với vitamin A,D,E,K...


Hãy góp mọi người biết câu vấn đáp này ráng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời40

Điểm

640

Cám ơn

21


*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

3. Cacbohiđrat (Saccarit)

a) Cấu trúc

- Là các chất hữu cơ được cấu tạo từC,H,O" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">C,H,OC,H,Otheo qui định đa phân.

Phân loại

Đường đơn

(Mônôsaccarit)

Đường đôi

(Đisaccarit)

Đường đa

(Pôlisaccarit)Ví dụ- Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ, ribôzơ.- Saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ.- Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen.Cấu trúc

- bao gồm từ 3 cho 7 nguyên tử cacbon vào phân tử.

- Dạng mạch trực tiếp hoặc vòng.- bao gồm hai phân tử đường 1-1 nối với nhau nhờ link glicôzit bằng cách loại thông thường 1 phân tử nước.

- là 1 trong chuỗi bao gồm nhiều phân tử đường đối chọi tạo thành bằng các phản ứng trùng ngưng loại nước.

+ tạo mạch thẳng: xenlulôzơ.

+ sản xuất mạch phân nhánh: tinh bột, glicôgen.Tính chấtKhử mạnhMất tính khửKhông tất cả tính khử

b) Chức năng

- Là nguyên liệu trực tiếp, cung ứng cho quá trình oxi giải phóng phóng tích điện cho các hoạt động sống.

- Là thành phần cấu tạo của tế bào.

- Là năng lượng dự trữ mang lại tế bào.

4. Lipit

a) Cấu trúc

- Là nhóm chất hữu cơ ko tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi cơ học như ête, benzen, clorofooc… không kết cấu theo chế độ đa phân, yếu tố hóa học khôn xiết đa dạng. Yếu tắc chính:C,H,O" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">C,H,OC,H,O.

Xem thêm: Tinh Bột Và Xenlulozơ Đều Phản Ứng Được Với Cu(Oh)2, Please Wait

Phân loạiĐặc điểm cấu tạoLipit đối kháng giản

- Glixêrol+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++3 axit béo⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶Dầu, mỡ

- Rượu mạch dài+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++axit béo⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶SápLipit phức tạp

- Glixêrol+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++2 axit béo+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++phôtphat⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶Phôtpholipit gồm tính lưỡng cực, gồm một đầu ưa nước cùng 1 đuôi kiêng nước.