Cho hình chóp S.ABCD tất cả SA,SB,SC song một vuông góc cùng với nhau cùng SA=SB=SC=a. điện thoại tư vấn M là trung điểm của AB, góc giữa hai tuyến phố thẳng SM và BC bằng
Bạn đang xem: Đạo hàm log2x

Hàm số y=ax3+bx2+cx+dcó thiết bị thị như hình mẫu vẽ bên. Mệnh đề làm sao sau đấy là đúng?

*


Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích cỡ là a với 2a ( a là độ dài tất cả sẵn). Fan ta cuốn tấm nhôm kia thành một hình trụ. Nếu như hình trụ được tạo thành thành có chu vi đáy bằng 2a thì thể tích của chính nó bằng


Đường cong vào hình bên là vật thị của một hàm số trong tư hàm số được liệt kê ở tư phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số chính là hàm số nào?

*


Một thùng rượu có dạng khối tròn luân chuyển với mặt đường sinh là một phần của parabol, cung cấp kính những đáy là 30cm, tiết diện vuông góc với trục và biện pháp đều hai lòng có bán kính là 40cm, độ cao thùng rượu là 1m (như hình vẽ). Lúc đó, thể tích của thùng rượu (đơn vị lít) là bao nhiêu?

*


Cho tứ diện hầu như ABCD bao gồm cạnh bởi a. điện thoại tư vấn M,N theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC, E là vấn đề đối xứng với B qua D. Khía cạnh phẳng (MNE) phân tách khối tứ diện ABCD thành nhị khối nhiều diện, trong các số đó khối nhiều diện cất đỉnh A rất có thể tích V. Khi đó, V bằng


Một bình đựng 16 viên bi trong những số ấy có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy bỗng nhiên 3 viên bi. Tỷ lệ lấy được cả 3 viên bi đỏ là


Người ta tạo một quả cầu gai bằng phương pháp dựng ra phía ngoại trừ mỗi phương diện của hình lập phương (cạnh bằng 1) một hình chóp tứ giác số đông đáy là phương diện hình lập phương (các hình chóp tứ giác đều là bằng nhau). điện thoại tư vấn A,B,C,D,E,F là đỉnh của mỗi hình chóp đều, với thể tích khối nhiều diện ABCDEF bằng 323. Tính thể tích của khối mong gai đó

*


Cho hàm số y=f(x) xác minh trên ℝ−2;2thỏa mãn f"x=1x2−4. Biết f3+f−3=3; f1+f−1=6. Quý giá của f−4+f0+f5=14aln3+bln7+c khi đó a+b+c bằng


Cho đồ thị hàm số y=f"(x) gồm dạng như hình vẽ. Khi đó hàm số y=f(x) nghịch trở thành trên khoảng tầm nào trong các khoảng sau đây?

*
Xem thêm: Cách Học Bảng Hóa Trị Lớp 8 Trang 42, Bảng, Bảng Hóa Trị 8 Trang 42

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam