Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = U√2 cos(ωt)(V)vào nhị đầu đoạn mạch thông liền theo máy tự: đổi mới trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện tất cả điện dung C thay đổi được. Lúc C = C1 thì năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu phát triển thành trở không dựa vào vào giá trị của R. Lúc C = C2 thì điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch đựng L cùng R cũng không phụ thuộc vào vào R. Hệ thức contact giữa C1 cùng C2 là:
Bạn đang xem: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi

Đặt hiệu điện cầm cố u = U0sinωt (U0, ωkhông đổi) vào nhị đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh. Biết độ tự cảm với điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số năng lượng điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt rất đại. Lúc ấy hệ số công suất của đoạn mạch bằng:


Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc thông suốt có cuộn dây thuần cảm. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch hiệu điện nuốm xoay chiềuu = 220√ cos(ωt)(V) cùng với ω tất cả thể chuyển đổi được. Khi ω = ω1 = 100π rad/s thì cường độ loại điện vào mạch sớm trộn 30° so với điện áp ở hai đầu mạch và cực hiếm hiệu dụng là . Lúc ω = ω2 = 3ω1thì mẫu điện vào mạch cũng đều có giá trị hiệu dụng là 1A . Hệ số tự cảm của cuộn dây là:


Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số không đổi vào hai đầu một quãng mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Khi quý giá của biến chuyển trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng 300W. Lúc R = R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực lớn và bởi Pmax. Quý giá Pmax là:


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U0cos2πft V (trong đó U0 ko đổi, f thay đổi được cùng t tính bởi s) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm điện trở R với cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Lúc tần số bằng đôi mươi Hz thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là 170 W. Khi tần số bởi 40 Hz thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là 127,5 W. Lúc tần số bằng 60 Hz thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là:


Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là thay đổi trở. Khi để vào nhì đầu mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều có điện áp hiệu dụng không đổi thì các điện áp hiệu dụng hai đầu năng lượng điện trở, cuộn cảm cùng tụ điện lần lượt là UR = 40 V, UL = 50 V, UC = 120 V. Điều chỉnh đổi mới trở mang lại giá trị R" = 2,5R thì cường độ cái điện hiệu dụng qua mạch là 3,4A. Dung phòng của tụ năng lượng điện là:


Đặt điện áp u = U√2 cos2πft (trong kia U ko đổi, f biến đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R với C mắc nối tiếp. Lúc tần số là f1 hoặc f2 = 3f1 thì độ mạnh hiệu dụng qua mạch tương xứng là I1 và I2 với I2 = I1√2. Lúc đó tần số là f3 = f1/√2 cường độ hiệu dụng trong mạch bằng:


Đặt điện ápu = U0cosωt V vào nhì đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ cảm thay đổi được. Lúc L = L0 hoặc L = 3L0 thì năng lượng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC.Khi L = 2L0 hoặc L = 6L0 thì điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng UL. Tỉ số UL/UC bằng:


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện trở thuần R = 50Ω , tụ điện tất cả dung phòng là 50 Ω và một cuộn cảm thuần bao gồm cảm chống là 100 Ω mắc nối tiếp. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200√2cos100πt (V) . Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:


Đặt điện áp u = U√2 cos(100πt)(V) vào nhị đầu đoạn mạch AB có điện trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng C mắc nối tiếp.

BiếtR=100, L=12π H, C=10-35π F

điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R = 200V.Khi năng lượng điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch AB có giá trị-100√6 V và bao gồm độ lớn đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị là:


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U0 cos(2πft + φ) V (U0 ko đổi, f biến đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh f = f1 = 50 Hz thì cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện lần lượt là 45 Ωvà 90 Ω. Để loại điện cùng pha với năng lượng điện áp thân hai đầu mạch thì phải kiểm soát và điều chỉnh tần số mang đến giá trị f2. Quý giá của f2 là:


Nối nhị đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp liền vào mạng điện xoay chiều bao gồm tần số f1 thì cảm kháng là 15Ω và dung kháng là 60 Ω. Giả dụ mạng điện bao gồm tần số f2 = 50 Hz thì mẫu điện vào mạch cùng pha với điện áp ở nhị đầu đoạn mạch. Tần số f1 là:


Đặt điện áp u = 120√2 cos(100πt + π/3)(V) vào nhị đầu năng lượng điện trở có R = 50 Ω. Biểu thức cường độ chiếc điện chạy qua điện trở là


Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả hai cuộn dây mắc nối tiếp. Độ tự cảm với điện trở thuần của nhị cuộn dây thứu tự là L1, r1; L2, r2. Điều kiện nhằm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng điện áp hiệu dụng thân hai đầu nhị cuộn dây là:


Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng 220 V cùng tần số 50 Hz vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm năng lượng điện trở có mức giá trị 40 Ω, cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L = 0,8/π H với tụ điện gồm điện dung C=2.10-4/π F. Cường độ mẫu điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:
Xem thêm: Cách Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Tỉnh Nam Định Năm 2021, Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Nam Định Năm 2021

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam