Câu hỏi :

Đặt hiệu điện chũm U vào hai đầu một quãng mạch năng lượng điện thì cường độ dòng điện không thay đổi chạy qua đoạn mạch là I. Sức nóng lượng tỏa ra trên đoạn mạch này sau khoảng thời gian t là


*