tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tính chất vật lí nào sau đây không yêu cầu là đặc điểm vật lí của sắt?

A. Bao gồm tính lây nhiễm từ.

Bạn đang xem: Đâu không phải là tính chất vật lý của sắt

B. Màu trắng xám, dẻo, dễ dàng rèn.

C. Dẫn điện với dẫn nhiệt tốt.

D. Kim loại nặng, khó nóng chảy.


*

Ý nào tiếp sau đây không yêu cầu là đặc điểm của sắt ? *

 

a. Tất cả tính dẻo, dễ dàng uốn, dễ kéo thành sợi, dễ dàng rèn, đập

b. Dễ dẫn đến axit ăn mòn, bao gồm màu bạc, tất cả ánh kim.

c. Có màu trắng xám, gồm ánh kim. Dễ bị ô xi hóa (bị gỉ)

d. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt


*

Nhận định nào dưới đây đúng khi nói đến tính chất vật lí của sắt?

2. Là hóa học rắn, color đen

4. Dẫn điện, dẫn sức nóng tốt

5. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn đồng

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 1,3,4,5

D. 1,2,3,4,5


Đáp án B

đúng/span/p p class=">2. Là hóa học rắn, màu black => sai

đúng/span/p p. Class=">4. Dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc =>đúng

5. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn đồng => sai. Fe dẫn điện dẫn nhiệt yếu hơn đồng


Câu 1: kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng làm cho các thứ vật không giống nhau nhờ tính chất nào sau đây?

A. Tính dẫn điện. B. Tính dẫn nhiệt. C. Tính dẻo. D. Gồm ánh kim.

Câu 2: các kim loại tất cả tính dẫn điện cùng dẫn nhiệt độ tốt. Trong những các sắt kẽm kim loại vàng, bạc, đồng, nhôm thì sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Đồng. B. Vàng. C. Bạc. D. Nhôm.

Câu 3: Kim loại được sử dụng làm đồ trang sức quý vì bao gồm ánh kim hết sức đẹp là:

A. Ag, Cu. B. Au, Pt. C. Au, Al. D. Ag, Al.

Câu 4: kim loại được dùng phổ biến để tạo ra trang sức, có tác dụng bảo đảm sức khỏe khoắn là

A. Đồng. B. Bạc. C. Sắt. D. Fe tây.

Câu 5: kim loại có những đặc điểm vật lý thông thường nào sau đây?

A. Tính dẻo, tính dẫn điện, ánh sáng nóng tan cao. B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng bự và bao gồm ánh kim. C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tất cả ánh kim. D. Tính dẻo, bao gồm ánh kim, khôn xiết cứng.

Câu 6: sắt kẽm kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số trong những thiết bị khác. Ở đk thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

A. Hg. B. Cr. C. Pb. D. W.

Câu 7: Đơn chất công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng giải tỏa khí hiđro là

A. đồng. B. Giữ huỳnh. C. Kẽm. D. Thuỷ ngân.

Câu 8: kim loại nào sau đây không tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng?

A. Mg. B. Mãng cầu C. Cu. D. Fe.

Câu 9: sắt kẽm kim loại Cu ko tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HNO3 loãng, nóng. B. HNO3 loãng, nguội. C. H2SO4 loãng, nóng. D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 10: các kim nhiều loại chỉ tính năng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là

A. Cu cùng Fe. B. Fe với Al. C. Mg với Al. D. Mg cùng Cu.

Câu 11: cho dãy những kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong hàng phản ứng được với hỗn hợp HCl là

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 12: cho các kim loại: Ag, Al, Cu, Ca, Fe, Zn. Số sắt kẽm kim loại tan được trong dung dịch HCl là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 13: mang đến dãy những kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 14: kim loại Fe không tan trong hỗn hợp nào sau đây? A.

Fe(NO3)3. B. CuCl2. C. Zn(NO3)2. D. AgNO3.

Câu 15: Hai kim loại đều phản nghịch ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là A. Fe với Au. B. Al cùng Ag. C. Cr cùng Hg. D. Al và Fe.

Câu 16: nhị dung dịch phần đa phản ứng được với sắt kẽm kim loại Cu là

A. MgSO4 và ZnCl2. B. FeCl3 với AgNO3. C. FeCl2 với ZnCl2. D. AlCl3 với HCl.

Câu 17: những kim loại chức năng được với nước ở ánh nắng mặt trời thường, chế tác thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro là:

A. K, Ca. B. Zn, Ag. C. Mg, Ag. D. Cu, Ba.

Xem thêm: Phong Thủy Tuổi Đinh Tỵ Hợp Màu Gì Năm 2022, Tuổi Đinh Tỵ Hợp Với Màu Gì Và Kỵ Màu Nào Nhất

Câu 18: cho dãy những kim loại: Be, Na, Fe, Ca. Số kim loại phản ứng được với nước ở điều kiện thường là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 19: mang đến hai thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị 2 với trọng lượng bằng nhau. Nhúng thanh 1 vào dung dịch CuSO4 và thanh 2 vào hỗn hợp Pb(NO3)2 1 thời gian, thấy khối lượng thanh 1 sút và khối lượng thanh 2 tăng. Sắt kẽm kim loại M là