liên kết BOX:https://app.box.com/s/im8qnhpvna149ds6uxaxwkmqgxq44krkLINK DOCS.GOOGLE:https://drive.google.com/file/d/1ED2I4uxII_PusMf__E5a5G7Feuviva67/view?usp=sharing
Bạn đang xem: Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1 DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Trực Ninh 8/2014


Page 52 & 53:

Thảo luận các vấn đề cầ

Page 54 and 55:

Thảo luận các vấn đề cầ

Page 56 và 57:

III. Bảng bộc lộ mức độ c

Page 58 and 59:

Thảo luận các vấn đề cầ

Page 60:

Nhiệm vụ lớp hướng dẫn Th


*

*

*

*

*Xem thêm: Có Ý Kiến Cho Rằng Chị Dậu Và Lão Hạc Là Những Hình Tượng Tiêu Biểu

You have already flagged this document.Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.

Magazine: DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC