Bạn đã xem tư liệu "Đề cương cứng ôn tập chương I – Đại số 9", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 đại số 9 có đáp án


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn những biểu thức sau bằng phương pháp đưa về các căn thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) bài xích 2: biến đổi biểu thức trong lốt căn thành bình phương một tổng hay như là một hiệu rồi áp dụng hằng đẳng thức nhằm khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) bài xích 3: Nhân biểu thức đã mang đến với và áp dụng để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài 4: Tính với rút gọn các biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 5: Áp dụng hằng đẳng thức nhằm tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) bài xích 6: Rút gọn gàng (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) bài 7: Rút gọn các biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 8: Tính giá bán trị của những biểu thức: 1) trên 2) tại 3) tại 4) trên 5) trên 6) trên 7) tại 8) tại II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn thức sống mẫu của những phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) bài bác 2: Trục căn thức sinh hoạt mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) bài 3: mang sử những biểu thức sau đều phải sở hữu nghĩa, hãy trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài 4: Trục các căn thức ở mẫu (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài bác 6: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) bài xích 7: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) bài xích 8: Rút gọn biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) bài xích 9: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn những biểu thức sau:1) với và 2) với với 3) cùng với 4) với cùng 5) 6) 7) 8) bài xích 2: Rút gọn những biểu thức sau:1) với với 2) với 3) cùng với 4) cùng với 5) với với 6) cùng với 7) 8) 9) 10) bài 3: Rút gọn các biểu thức sau: (chú ý đặt ĐKX Đ trước khi tiến hành phép rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) kiếm tìm x nhằm . 3) Tìm làm thế nào để cho .Bài 2: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x nhằm . 3) Tìm nhằm .Bài 3: cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa và rút gọn P.2) tìm x để p. ≥ 2.3) Tìm nhằm .Bài 4: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) search x để .3) Tìm để .Bài 5: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm x để .3) Tìm nhằm .Bài 6: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p có nghĩa và rút gọn gàng P.2) tra cứu x làm sao cho .3) Tìm để .Bài 7: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa với rút gọn gàng P.2) kiếm tìm x sao để cho .3) Tìm để .Bài 8: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm x sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 9: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa và rút gọn P.2) tìm kiếm x làm thế nào để cho .3) Tìm nhằm .Bài 10: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) search x sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 11: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn A.2) tra cứu a làm thế nào để cho .Bài 12: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện của a nhằm A gồm nghĩa.2) Rút gọn A.3) với mức giá trị nào của a thì biểu thức A nhận giá trị nguyên.Bài 13: đến biểu thức sau: 1) search x làm sao để cho P = 0.2) search số nguyên x nhỏ tuổi nhất thế nào cho P nhận quý giá nguyên.Bài 14: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn p (với ).2) tra cứu x sao cho P = 1.Bài 15: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tính quý hiếm của phường khi .3) search x để p 1.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000 Lớp 8, Soạn Bài Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000

Chứng tỏ rằng . 4) Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của P.Bài 24: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của P.3) Tìm làm sao để cho .Bài 25: mang lại biểu thức: 1) search x để phường có nghĩa với rút gọn P.2) Tìm giá bán trị bé dại nhất của P.