80 bài tập Hình học tập lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu dụng mà randy-rhoads-online.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hình học 9 học kì 1 có đáp án

Bài tập Hình học 9 tổng phù hợp 80 bài bác tập bao gồm đáp án kèm theo. Thông qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kỹ năng rèn luyện năng lực giải những bài tập Hình học để đạt kết quả cao trong số bài kiểm tra, bài bác thi học kì 1, bài xích thi vào lớp 10 sắp tới tới. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Bài tập Hình học tập lớp 9 có đáp án

Bài 1. cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) theo lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh rằng:

1. Tứ giác CEHD, nội tiếp .


2. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm bên trên một mặt đường tròn.

3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

4. H với M đối xứng nhau qua BC.

5. Xác minh tâm mặt đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Lời giải:

1. Xét tứ giác CEHD ta có:

Góc CEH = 900 (Vì BE là con đường cao)

Góc CDH = 900 (Vì AD là mặt đường cao)

=> góc CEH + góc CDH = 1800

Mà góc CEH và góc CDH là nhì góc đối của tứ giác CEHD. Do đó CEHD là tứ giác nội tiếp

2. Theo đưa thiết: BE là con đường cao => BE ┴ AC => góc BEC = 900.

CF là đường cao => CF ┴ AB => góc BFC = 900.

Như vậy E với F cùng nhìn BC dưới một góc 900 => E và F thuộc nằm trên đường tròn 2 lần bán kính BC.

Vậy tứ điểm B,C,E,F thuộc nằm bên trên một đường tròn.

3. Xét hai tam giác AEH với ADC ta có: góc AEH = góc ADC = 900; góc A là góc chung

=> Δ AEH ˜ Δ ADC => AE/AD = AH/AC=> AE.AC = AH.AD.

* Xét hai tam giác BEC với ADC ta có: góc BEC = góc ADC = 900; góc C là góc chung

=> Δ BEC ˜ Δ ADC => AE/AD = BC/AC => AD.BC = BE.AC.


4. Ta có góc C1 = góc A1 (vì cùng phụ cùng với góc ABC)

góc C2 = góc A1 ( bởi là nhị góc nội tiếp cùng chắn cung BM)

=> góc C1 = góc C2 => CB là tia phân giác của góc HCM; lại sở hữu CB ┴ HM => Δ CHM cân tại C

=> CB cũng chính là đương trung trực của HM vậy H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Theo minh chứng trên tư điểm B, C, E, F thuộc nằm bên trên một mặt đường tròn

=> góc C1 = góc E1 (vì là nhị góc nội tiếp cùng chắn cung BF)

Cũng theo minh chứng trên CEHD là tứ giác nội tiếp

góc C1 = góc E2 (vì là nhị góc nội tiếp cùng chắn cung HD)

góc E1 = góc E2 => EB là tia phân giác của góc FED.

Chứng minh tương tự như ta cũng đều có FC là tia phân giác của góc DFE cơ mà BE với CF cắt nhau tại H cho nên vì vậy H là trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Bài 2. cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC), những đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là trung ương đường tròn nước ngoài tiếp tam giác AHE.

Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .Bốn điểm A, E, D, B thuộc nằm trên một mặt đường tròn.Chứng minh ED = 1/2BC.Chứng minh DE là tiếp đường của con đường tròn (O).Tính độ lâu năm DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.


Lời giải:

1. Xét tứ giác CEHD ta có:

góc CEH = 900 (Vì BE là con đường cao)

góc CDH = 900 (Vì AD là con đường cao)

=> góc CEH + góc CDH = 1800

Mà góc CEH và góc CDH là nhì góc đối của tứ giác CEHD. Vì vậy CEHD là tứ giác nội tiếp

2. Theo mang thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEA = 900.

AD là mặt đường cao => AD ┴ BC => BDA = 900.

Như vậy E và D cùng quan sát AB bên dưới một góc 900 => E với D thuộc nằm trên tuyến đường tròn đường kính AB.

Vậy tư điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

3. Theo đưa thiết tam giác ABC cân nặng tại A có AD là con đường cao cần cũng là đường trung tuyến

=> D là trung điểm của BC. Theo bên trên ta bao gồm góc BEC = 900.

Vậy tam giác BEC vuông trên E tất cả ED là trung tuyến => DE = 1/2 BC.

4. Vị O là trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE yêu cầu O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác AOE cân tại O => góc E1 = góc A1 (1).

Theo bên trên DE = một nửa BC => tam giác DBE cân tại D => góc E3 = góc B1 (2)

Mà góc B1 = góc A1 (vì thuộc phụ với góc ACB) => góc E1 = góc E3 => góc E1 + góc E2 = góc E2 + góc E3

Mà góc E1 + góc E2 = góc BEA = 900 => góc E2 + góc E3 = 900 = góc OED => DE ┴ OE tại E.

Vậy DE là tiếp con đường của con đường tròn (O) tại E.

5. Theo mang thiết AH = 6 centimet => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 cm => OD = 5 cm. Áp dụng định lí Pitago mang đến tam giác OED vuông trên E ta bao gồm ED2 = OD2 – OE2 ↔ ED2 = 52 – 32 ↔ ED = 4cm

Bài 3: Cho nửa mặt đường tròn đường kính AB = 2R. Trường đoản cú A cùng B kẻ hai tiếp tuyến đường Ax, By. Qua điểm M trực thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp con đường thứ cha cắt các tiếp tuyến đường Ax , By lần lượt sinh hoạt C với D. Những đường trực tiếp AD cùng BC giảm nhau trên N.


1. Chứng tỏ AC + BD = CD.

2. Chứng tỏ

*

3.Chứng minh

*

4.Chứng minh

*

5. Chứng minh AB là tiếp con đường của mặt đường tròn đường kính CD.

6.Chứng minh

*

Bài 4 mang đến tam giác cân nặng ABC (AB = AC), I là trọng tâm đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn bàng tiếp góc A , O là trung điểm của IK.

1. Chứng tỏ B, C, I, K thuộc nằm bên trên một đường tròn.

2. Minh chứng AC là tiếp con đường của con đường tròn (O).

3. Tính bán kính đường tròn (O) Biết AB = AC = đôi mươi Cm, BC = 24 Cm.

Bài 5: cho đường tròn (O; R), từ 1 điểm A bên trên (O) kẻ tiếp tuyến đường d với (O). Trên phố thẳng d đem điểm M bất kì ( M khác A) kẻ cat tuyến MNP và điện thoại tư vấn K là trung điểm của NP, kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). Kẻ AC

*
MB, BD
*
MA, gọi H là giao điểm của AC cùng BD, I là giao điểm của OM với AB.

1. Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.

2. Minh chứng năm điểm O, K, A, M, B thuộc nằm bên trên một con đường tròn .

3. Chứng minh OI.OM = R2; OI. Lặng = IA2.

4. Chứng tỏ OAHB là hình thoi.

5. Minh chứng ba điểm O, H, M thẳng hàng.

6. Search quỹ tích của điểm H lúc M dịch rời trên mặt đường thẳng d

Bài 6; Cho tam giác ABC vuông làm việc A, mặt đường cao AH. Vẽ đường tròn trọng tâm A bán kính AH. Call HD là đường kính của mặt đường tròn (A; AH). Tiếp tuyến của đường tròn trên D cắt CA làm việc E.

1. Chứng minh tam giác BEC cân.

2. Gọi I là hình chiếu của A bên trên BE, chứng tỏ rằng AI = AH.

3. Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến của con đường tròn (A; AH).

4. Chứng minh BE = bảo hành + DE.

Bài 7 Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp con đường Ax và lấy bên trên tiếp đường đó một điểm P thế nào cho AP > R, từ p kẻ tiếp đường tiếp xúc cùng với (O) trên M.

1. Minh chứng rằng tứ giác APMO nội tiếp được một mặt đường tròn.

2. Minh chứng BM // OP.

3. Đường thẳng vuông góc với AB nghỉ ngơi O giảm tia BM tại N. Minh chứng tứ giác OBNP là hình bình hành.

4. Biết AN giảm OP tại K, PM cắt ON trên I; PN cùng OM kéo dài cắt nhau tại J. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.


Bài 8 Cho nửa con đường tròn trung ương O đường kính AB với điểm M bất kể trên nửa con đường tròn (M không giống A,B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB cất nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến đường Ax. Tia BM giảm Ax trên I; tia phân giác của góc IAM giảm nửa con đường tròn tại E; cắt tia BM tại F tia BE cắt Ax tại H, cắt AM trên K.

1) chứng tỏ rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.

2) minh chứng rằng: AI2 = im . IB.

3) chứng minh BAF là tam giác cân.

4) chứng minh rằng : Tứ giác AKFH là hình thoi.

5) Xác xác định trí M để tứ giác AKFI nội tiếp được một mặt đường tròn.

Xem thêm: Văn 10 Chọn Sự Việc Chi Tiết Tiêu Biểu Trong Bài Văn Tự Sự

Bài 9 Cho nửa con đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp con đường Bx với lấy hai điểm C và D thuộc nửa mặt đường tròn. Các tia AC với AD cắt Bx lần lượt sống E, F (F chính giữa B với E).