Đề cưng cửng ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích, tóm tắt toàn thể các dạng bài bác tập Toán lớp 7 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 7


Đề cương cứng ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc tiến hành các phép tính trên tập vừa lòng R, vắt được quan niệm tỉ lệ thức, đặc điểm của tỉ trọng thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số với đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, 2đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, thông số tỉ lệ.Nắm được khái niệm hàm số và đồ thị.

Nắm được tư tưởng đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ đồ dùng thị hàm số

y=ax

Vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải những dạng bài xích tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, con đường thẳng tuy nhiên song.

Nhận biết các góc tạo vị 1 con đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết giải pháp vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng minh hai con đường thẳng vuông góc, tuy vậy song nhờ vào quan hệ thân vuông góc và song song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc xung quanh tam giác.

Vận dụng những trường hợp đều bằng nhau của 2 tam giác để chứng tỏ 2 tam giác cân nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng tỏ 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần lý thuyết ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững những kiến thức cơ bản như sau:

a. Ngôn từ Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Văn bản Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Văn bản phần định hướng của những bài từ bỏ § 1 đến § 5, Hình học 7 Chương II

C. Phần bài tập ôn thi học tập kì 1 Toán 7

Học sinh phải nắm vững các dạng bài tập cơ bạn dạng như sau:

1.Dạng 1: tiến hành phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: tìm kiếm x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán có lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích của miếng khu đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của chính nó là 70,4 m và hai cạnh tỉ trọng với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây trồng của lớp 7A với 7B biết số cây trồng của 2 lớp tỉ lệ thành phần với 8:9 và số cây cối của 7B hơn 7A là trăng tròn cây.


Bài 3: Theo hợp đồng hai tổ cấp dưỡng chia lãi với nhau theo tỉ trọng là 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ phân chia lãi bao nhiêu, giả dụ tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết bố cạnh của một tam giác tỉ trọng với 2 ; 3 ; 4 và chu vi của chính nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

Bài 5: chia số 150 thành cha phần tỉ lệ thành phần với 3 ; 4 với 13.

Bài 6: chúng ta Minh đi xe đạp điện từ nhà mang đến trường với vận tốc trung bình 12 km/ h thì hết nửa giờ. Nếu như bạn Minh đi với tốc độ 10 km/h thì hết từng nào thời gian?

Bài 7: Tìm tía số a, b, c biết

*
: với a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm nhì số x và y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm những số a, b, c, d biết rằng a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 và a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho thấy thêm 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận cùng với nhau cùng khi x = 5 thì y = 3

Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

Hãy trình diễn y theo x.

Tính giá trị của y lúc x = -5; x = 10.

Bài 11: mang lại hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) kiếm tìm a biết ; vẽ vật dụng thị hàm số khi a = 2; a = -3.

c) trong số điểm sau điểm làm sao thuộc đồ gia dụng thị của hàm số lúc a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Mang lại hàm số

*
. Hãy xác minh a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) đến hàm số

*
. Tính
*

b) cho hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ đồ dùng thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: đến góc xOy không giống góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H trực thuộc tia Ot, kẻ con đường vuông góc cùng với

*
, nó cắt Ôx và oy theo sản phẩm công nghệ tự là A với B.

a) chứng minh rằng OA = OB;

b) rước điểm C trực thuộc tia Ot, chứng tỏ rằng CA = CB với

*


Bài 2: Cho tam giác

*
bao gồm 3 góc số đông nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D làm thế nào để cho HA = HD.

a/ chứng tỏ BC với CB thứu tự là các tia phân giác của những góc ABD và ACD.

b/ chứng tỏ CA = CD cùng BD = BA.

c/ mang đến góc ngân hàng á châu acb = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải tất cả thêm điều kiện gì thì AB // CD.

Bài 3: đến tam giác ABC cùng với AB = AC. đem I là trung điểm BC. Trên tia BC đem điểm N, trên tia CB mang điểm M làm sao để cho CN = BM.

a/ chứng tỏ

*
*
là tia phân giác góc
*

b/ chứng tỏ AM = AN.

c) minh chứng

*

Bài 3: mang đến tam giác ABC có góc A bằng 900. Vẽ mặt đường thẳng AH vuông góc cùng với

*
. Trê tuyến phố vuông góc cùng với BC trên B đem điểm D không thuộc nửa khía cạnh phẳng bờ BC với điểm A làm thế nào cho AH = BD

a. Chứng minh DAHB = DDBH

b. Hai tuyến phố thẳng AB cùng DH có song song không? bởi vì sao?

c. Tính góc acb biết góc BAH = 350

Bài 4 cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox đem điểm A, trên tia Oy lấy điểm B thế nào cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By mang điểm D làm sao cho AC = BD.

a) bệnh minh: AD = BC.

b) điện thoại tư vấn E là giao điểm AD và BC. Bệnh minh: EAC = EBD.

c) chứng minh rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề soát sổ cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài thi chỉ một vần âm in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết nào sau đó là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a cùng b và trong những góc tao thành tất cả một căp góc so le trong đều bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc trang bị thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x và y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch cùng hai cặp giá chỉ trị khớp ứng của chúng được cho trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị nghỉ ngơi ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một kết quả khác

Câu 6. đến

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường phù hợp góc - cạnh - góc thì nên cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện nay phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). tra cứu x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Sau Promise Là Gì - Cấu Trúc Và Cách Dùng Cấu Trúc Và Cách Dùng

Cho trang bị thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) đi qua điểm
*

a) khẳng định m;

b) Vẽ vật dụng thị của hàm số đã cho với cái giá trị m tìm kiếm được ở câu a.Tìm trên vật dụng thi hàm số bên trên điểm tất cả tung độ bằng 2 .