Đề cương ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại tổng thể kiến thức triết lý quan trọng, cùng đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 3, giúp những em hệ thống kiến thức nhằm ôn thi học kì 1 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi

Với những dạng bài bác tập cộng trừ các số có 3 chữ số, bảng đơn vị chức năng đo độ dài, so sánh số to gấp mấy lần số bé, gấp một số trong những lên nhiều lần.... để giúp thầy cô dễ dãi giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em thuộc tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên tất cả ....... Góc vuôngCó ......... Góc ko vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và các cạnh góc vuông bao gồm trong hình bên:

IV. Tìm x; Y

Bài 1: kiếm tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền vệt >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. đối chiếu số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: nhỏ chó nặng 24kg, bé thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi bé chó nặng vội vàng mấy lần con thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: công ty Lan nuôi 6 nhỏ gà trống, số gà mái nhiều hơn thế nữa số kê trống là 24 con. Hỏi số gà mái cấp mấy lần số gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn thẳng AB nhiều năm 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD nhiều năm gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số bé xíu bằng một phần mấy số lớn

Bài 1: trong vườn gồm 36 cây táo. Số cây chanh thấp hơn số cây táo bị cắn dở 27 cây. Hỏi số km chanh bằng một trong những phần mấy số lượng kilomet táo?

Bài 2: năm nay Lan 9 tuổi, chị em hơn Lan 36 tuổi. Hỏi trong năm này tuổi Lan bằng một trong những phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh cùng đỗ đen. Trong số đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một phần mấy số kilogam đỗ đen?

VIII. Kiếm tìm 1 trong những phần bằng nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đang đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn đề xuất đọc bao nhiêu trang nữa bắt đầu xong?

Bài 2: bên trên cây gồm 56 quả táo, tín đồ ta đã hái

*
số táo. Hỏi trên cây còn từng nào quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường tất cả 96 bạn, trong số đó có

*
chúng ta là nam. Hỏi nhóm múa hát của trường có bao nhiêu chúng ta nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng 78g. Bạn ta đã sử dụng hết

*
số xà chống đó. Hỏi vào hộp còn lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: 2 năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bởi

*
tuổi ông. Hỏi hiện giờ cháu từng nào tuổi?

IX. Gấp một số trong những lên những lần

Bài 1: Quãng con đường AB dài 172m, quãng con đường BC dài gấp 4 lần quãng mặt đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số kê mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi bên Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong mùa Kế hoạch nhỏ, lớp 3A thu được 87kg giấy vụn, lớp 3B chiếm được số giấy vụn cấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một trong những lần

Bài 1: trên cây tất cả 48 quả bưởi. Sau thời điểm hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đang hái từng nào quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một shop có 45 bao gạo. Sau thời điểm bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi shop đã phân phối bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau khoản thời gian bán 28kg gạo, người đó san phần đa số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi từng túi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số trong những dạng toán khác

Bài 1: có 3 thùng dầu, từng thùng đựng 125 lít. Fan ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: shop có 78kg gạo, buổi sáng shop bán được 15kg gạo. Số gạo còn lại được chia đầy đủ vào 9 túi. Hỏi mỗi túi gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách phượt gồm 39 người mong đi thăm quan chùa Hương bởi ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như vậy để chở không còn số khách đó, biết rằng mỗi xe pháo chỉ chở được 5 bạn khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: bao gồm 62m vải, may từng bộ xống áo hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được rất nhiều nhất từng nào bộ áo xống và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng

*
số ngôi sao 5 cánh chị gấp. Hỏi chị vội được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính quý giá biểu thức

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3

Đề thi tập học kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của một giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. đôi mươi phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số phù hợp để điền vào khu vực chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ gồm 7 ngày, 4 tuần lễ bao gồm số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: người mẹ có một tấm vải lâu năm 48m. Người mẹ đã may áo cho anh chị hết

*
số vải đó. Hỏi người mẹ đã may từng nào mét vải?