Đề bình chọn 1 máu Hóa 10 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: vào nguyên tử, hạt với điện tích âm là

A. Proton. B. Electron. C. Proton, electron. D. Nơtron.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1 nâng cao

Câu 2: các nguyên tử 

*
tất cả cùng

A. Số khối B. Số proton

C. Số nơtron D. Sốđơn vị năng lượng điện hạt nhân

Câu 3: trong tự nhiên, Sb bao gồm 2 đồng vị là:

*
 chiếm 62% với
*
 chiếm 38%. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Sb là:

A. 122 B. 121,76 C. 121,70 D. 121,80

Câu 4: Phân lớp nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là bão hòa?.

A. 1s2 B. 2p5 C. 3d5 D. 4p4

Câu 5: Cho thông số kỹ thuật e của các nguyên tố sau. Khẳng định nguyên tố như thế nào là sắt kẽm kim loại ?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6:Cho nguyên tử 

*
. Số phân tử notron nguyên tử kia là

9 B. 19 C. 10 D. 18

Câu 7: Một nguyên tử bao gồm 9 electron với hạt nhân của nó bao gồm 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

A. 9. B. 10. C. 28. D. 19.

Câu 8: thông số kỹ thuật e của nguyên tử photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố bao gồm Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) yếu tố R bao gồm tổng số các hạt là 46, trong các số ấy hạt với điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 14

a. Hãy khẳng định A, Z cùng kí hiệu nguyên tử của thành phần R.

Xem thêm: Một Ngày Anh Sẽ Đến Bên Em Trao Em Nụ Hôn Đắm Đuối, Xin Lỗi Anh Yêu Em

b, Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử và dự đoán tính chất của

Câu 3 (1,0 điểm). Đồng trong thoải mái và tự nhiên có 2 đồng vị là 

*
. Trọng lượng nguyên tử vừa đủ của Cu là 63,54. Xác minh % mỗi đồng vị.