Cho 0,05 mol halogen X2 tác dụng vừa đầy đủ với sắt kẽm kim loại đồng, chiếm được 11,2 gam CuX2. Nhân tố halogen kia là
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 3

A.Brom. B.Flo. C.Clo.

Câu 4:Mã câu hỏi:100226

Kim các loại nào sau dây chức năng với clo, không tác dụng với dung dịch HCl


A.H2SO4đặc. B.Dung dịch Ca(OH)2. C.NaOH đặc.

Câu 6:Mã câu hỏi:100229

Trong đúng theo chất, clo có thể có phần đa số oxi hóa nào sau đây


A.-1, +1, +3, +5, +7. B.-1, +2, +3, +5, +6. C.+1, +2, +3, +5,+7.

Câu 7:Mã câu hỏi:100230

Thể tích khí Cl2 (đktc) nhận được khi mang đến 14,6 gam HCl tính năng với MnO2 (lấy dư) là


A.1,12 lít. B.2,24 lít. C.3,36 lít.

Câu 8:Mã câu hỏi:100305

Khí hiđro clorua khi gặp gỡ quỳ tím ẩm thì làm cho quỳ tím


A.không đưa màu. B.chuyển màu xanh. C.chuyển màu trắng.

Câu 9:Mã câu hỏi:100306

Khi dung dịch axit clohiđric đặc chức năng với KMnO4, thì axit clohiđric vào vai trò là


A.Chất khử. B.Chất oxi hóa. C.Axit mạnh.

Câu 10:Mã câu hỏi:100307

X là 1 trong những loại muối bột clorua, là nguyên liệu đặc biệt trong công nghiệp chất hóa học để điều chế Cl2, H2, NaOH, nước Gia-ven,.. Quan trọng đặc biệt quan trọng trong bảo vệ thực phẩm cùng làm các gia vị thức ăn. X là


A.NaCl. B.KCl. C.AlCl3.

Câu 11:Mã câu hỏi:100308

Hòa chảy 4,48 lít khí HCl ở điều kiện tiêu chuẩn vào 100 ml nước. Hỗn hợp thu được có nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi)


A.2M. B.1M. C.4M.

Câu 12:Mã câu hỏi:100309

Cho 10 gam hỗn hợp HCl tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được 14,35 gam kết tủa. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch HCl là


A.29,2%.B.14,6%. C.36,5%.

Câu 13:Mã câu hỏi:100310

Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam tất cả hổn hợp Mg với Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản bội ứng thấy trọng lượng dung dịch tạo thêm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit HCl tham gia phản ứng là


A.0,04 mol. B.0,8 mol. C.0,08 mol.

Câu 14:Mã câu hỏi:100311

Cho các thành phần hỗn hợp MgO cùng MgCO3 tác dụng với hỗn hợp HCl dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38 gam muối. Thành phần xác suất của MgO với MgCO3 là


A.27,3% cùng 72,7%. B.25% với 75%. C.13,7% và 86,3%.

Câu 15:Mã câu hỏi:100312

Trong công nghiệp nước Gia-ven được sản xuất bởi cách


A.điện phân hỗn hợp NaCl có màng ngăn xốp. B.điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.C.cho Cl2tác dụng cùng với NaOH.

Câu 16:Mã câu hỏi:100313

Ở ánh nắng mặt trời 300C, để thu được clorua vôi thì ta mang đến clo chức năng với


A.Vôi tôi. B.Vôi sống. C.Đá vôi.

Câu 17:Mã câu hỏi:100314

Nước Gia-ven là lếu láo hợp các chất làm sao sau đây


A.HCl, HClO, H2O. B.NaCl, NaClO, H2O. C.HCl, NaClO, H2O.

Câu 18:Mã câu hỏi:100315

Trong phòng thí nghiệm tất cả canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 và NaCl. Để điều chế 381 gam clorua vôi cần phải dùng lượng MnO2 là (các phản nghịch ứng xảy ra với hiệu xuất 100%)


A.174 gam. B.261 gam. C.348 gam.

Câu 19:Mã câu hỏi:100316

Cho một dung dịch hỗn hợp KF, KBr, KI thổi một luồng khí Cl2 vào dung dịch cho tới dư, thành phầm halogen nào tiếp sau đây được chế tạo thành


A.I2. B.Br2,I2. C.F2.

Câu 20:Mã câu hỏi:100317

Thuốc khử hoàn toàn có thể dùng để rõ ràng được cả 4 lọ KF, KCl, KBr, KI là


A.NaOH. B.AgNO3. C.Quỳ tím.

Câu 21:Mã câu hỏi:100318

Khi nung nóng, iot biến thành hơi không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng kỳ lạ này được điện thoại tư vấn là


A.Flo là yếu tố bền nhất. B.Flo là nguyên tố gồm độ âm điện béo nhất.C.Flo là phi kim chuyển động nhất.

Câu 24:Mã câu hỏi:100321

Cho 22 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối NaX, ni với X, Y là nhị halogen ở nhị chu kì liên tục vào hỗn hợp AgNO3 dư chiếm được 47,5 gam kết tủa. X và Y là


A.Cl và Br. B.Br với I. C.F cùng Cl.

Câu 25:Mã câu hỏi:100322

Biết rằng 200 ml dung dịch KI công dụng hết với khí Cl2 thì giải tỏa 50,8 gam I2. độ đậm đặc mol của dung dịch KI là


A.1M. B.2M. C.3M.

Câu 26:Mã câu hỏi:100323

Cho 22,4 gam một sắt kẽm kim loại M tính năng với khí clo thấy chế tạo thành 65 gam muối bột clorua kim loại. Sắt kẽm kim loại M là


A.Al. B.Cu. C.Fe.

Câu 27:Mã câu hỏi:100324

Cho 44,5 gam tất cả hổn hợp bột Al và Mg công dụng với dung dịch HCl dư thấy có 17,92 lít khí H2 cất cánh ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong hỗn hợp là


A.111,3 gam. B.37,1 gam. C.74,2 gam.

Câu 28:Mã câu hỏi:100325

Cho lượng dư dung dịch AgNO3 công dụng với lếu láo hợp bao gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Cân nặng kết tủa chế tạo thành là
Xem thêm: 18 Cách Phối Màu Xanh Dương Hợp Với Màu Gì Đẹp? &Ndash; Natoli

A.21,6 gam. B.10,8 gam. C.28,7 gam.

Câu 29:Mã câu hỏi:100326

Cho 1 gam lếu hợp tất cả hai kim loại ở 2 chu kỳ thường xuyên thuộc đội IIA công dụng hết với dung dịch HCl (dư), bay ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là


A.Sr cùng Ba. B.Mg với Ca. C.Ca với Sr.

Câu 30:Mã câu hỏi:100327

Cho 0,12 mol Fe và 0,2 mol Cl2 thâm nhập phản ứng cùng với nhau. Khối lượng muối thu được là