Bài viết giúp học viên rèn luyện kĩ năng giải quyết và xử lý vấn đề hóa học, đôi khi giúp học tập sinh nhận xét được năng lực học hóa học của bạn dạng thân nhằm có phương pháp học tập mê say hợp

 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm khách hàng quan. ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào trong 1 trong những chữ dòng A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất

Cho các hiện tượng:

1. Hài hòa muối lấn vào nước được nước muối.Bạn đã xem: Đề đánh giá 1 máu hóa 8 chương 2 gồm đáp án

2. Khi tấn công diêm tất cả lửa bắt cháy.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2 có đáp án

3. Thanh đồng được kéo thành sợi nhỏ dại để làm dây điện.

4. Thuỷ tinh được nấu nóng chảy ở to cao rồi thổi thành nhẵn đèn, lọ hoa, ly …

5. Cho một mẫu đá vôi vào giấm nạp năng lượng thấy có bọt khí thoát ra.

Câu 1: Hiện tượng vật dụng lí là

A. 1, 3 và 4 B. 1 với 2

C. 2 và 3 D. 2 cùng 5

Câu 2: Hiện tượng chất hóa học là

A. 1, 3 với 4 B. 1 cùng 2

C. 2 với 3 D. 2 cùng 5

Câu 3: Phát biểu đúng là

A. Làm muối từ nước biển cả là sự đổi khác hóa học.

B. Thức nạp năng lượng bị ôi thiu là sự thay đổi vật lí.

C. Nung đá vôi là sự biến đổi hóa học.

D. Rượu cồn để trong lọ không bí mật bị cất cánh hơi là sự chuyển đổi hóa học.

Câu 4: Cho quá trình sau:


*

Giai đoạn gồm sự thay đổi hóa học làA. I B. II C. III D. IV

 

Câu 5: phạt biểu không đúng là

A. Trong 1 PƯHH, tổng cân nặng các chất sản phẩm bằng tổng cân nặng các chất tham gia.

B. Trong 1 PƯHH, số phân tử của những chất được bảo toàn.

C. Trong 1 PƯHH, số nguyên tử của từng nguyên tố được bảo toàn.

D. Trong 1 PƯHH có n hóa học nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của hóa học còn lại.

Câu 6: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ gia dụng phản ứng sau: lưu huỳnh + khí oxi → khí sunfurơ. Ví như đã tất cả 48g diêm sinh cháy và thu được 96g khí sunfurơ thì cân nặng oxi đang tham gia phản ứng là

A. 40g B. 44g C. 48g D. 52g

Câu 7: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ thứ sau:

Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. Lúc phân huỷ

2,17g thuỷ ngân oxit nhận được 0,16g oxi. Khối lượng thuỷ ngân thu được trong thể nghiệm này là

A. 2g B. 2,01g C. 2,02g D. 2,05g

Câu 8: Một cốc đựng dung dịch axit clohidric với 1 viên kẽm được đặt tại đĩa cân nặng A. Bên trên đĩa cân nặng B đặt các quả

cân làm sao cho kim cân ở vị trí cân bằng. Bỏ viên kẽm vào ly axit. Biết rằng tất cả phản ứng:

Kẽm + axit clohidric → Kẽm clorua + khí hidro. địa chỉ của kim cân là

A. Kim cân lệch về phía đĩa cân A. B. Kim cân lệch về phía đĩa cân nặng B.

C. Kim cân ở phần thăng bằng. D. Kim cân không xác định.

Câu 9: Khí Nitơ cùng khí Hidro chức năng với nhau tạo nên Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là

A. N + 3H → NH3 B. N2 + H2 → NH3

C. N2 + H2 →2NH3 D. N2 + 3H2 → 2NH3

Câu 10: PTHH cho biết chính xác

A. Số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia phản ứng.

B. Tỉ lệ thành phần số phân tử (nguyên tử) của các chất trong phản ứng.

D. Yếu tố nào tạo thành chất.

Câu 11: Phản ứng giữa Fe2O3 và teo được trình diễn như sau:

xFe2O3 + yCO → 2Fe + 3CO2.

Các quý hiếm của x và y mang lại phương trình cân bằng là

A. X = 1; y = 1 B. X = 2 ; y = 1 C. X = 1 ; y = 3 D. X = 3 ; y = 1

Câu 12: mang lại PTHH: 2Cu + O2 → 2CuO. Tỉ lệ thân số nguyên tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là 

A. 1:2:1 B. 2:1:1 C. 2:1:2 D. 2:2:1

Câu 13: Trong phản ứng hóa học, phân tử này đổi khác thành phân tử khác là do

A. Những nguyên tử công dụng với nhau.

B. Những nguyên tố tác dụng với nhau.

C. Links giữa các nguyên tử không xẩy ra thay đổi.

D. Link giữa các nguyên tử rứa đổi.

Câu 14: Trong một phản bội ứng hóa học, các chất bội phản ứng và hóa học tạo thành phải chứa cùng

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. B. Số nguyên tử trong những chất.

C. Số phân tử của từng chất. D. Số nguyên tố tạo thành chất.

Câu 15: gồm phát biểu: “Trong PƯHH chỉ xảy ra sự biến đổi liên kết giữa những nguyên tử (1), nên tổng khối lượng các hóa học được bảo toàn (2)’’. Vào đó

A. (1) đúng, (2) sai.

B. Cả hai ý trên phần nhiều đúng cùng ý (1) giải thích cho ý (2).

C. (1) sai, (2) đúng.

D. Cả 2 ý trên đa số đúng cùng ý (2) giải thích cho ý (1).

Câu 16: Phương trình hóa học sử dụng để

A. Trình diễn PƯHH bởi chữ.

B. Màn biểu diễn ngắn gọn gàng PƯHH bởi công thức hoá học.

C. Màn biểu diễn sự thay đổi của từng hóa học riêng rẽ.

D. Màn biểu diễn sự chuyển đổi của những nguyên tử vào phân tử.

 Phần 2: tự luận (6 điểm)

Câu 17. Lập PTHH của những phản ứng sau, cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của những chất trong mỗi phản ứng

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3 + co → fe + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

d. Al + Cl2 → AlCl3

Câu 18. Cho 8,4g bột fe cháy không còn trong 3,2g khí oxi (đktc) tạo thành oxit sắt từ (Fe3O4).

a. Viết PTHH của phản bội ứng và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong bội phản ứng.

b. Tính cân nặng oxit fe từ sinh sản thành.

Câu 19 .

Xem thêm: Phân Tích Bức Tranh Thiên Nhiên Cảnh Ngày Hè (Dàn Ý + Bài Mẫu)

Nếu để một thanh sắt ko kể trời thì sau 1 thời gian trọng lượng thanh sắt sẽ nhỏ hơn, to hơn hay bằng khối lượng ban đầu? Hãy giải thích.

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm)

Mỗi gạn lọc đúng đạt 0,25 điểm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

D

B

C

B

B

D

B

C

C

D

A

B

B

 

Phần II. Từ luận (6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

a. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

0,5đ

Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2 = 1:2:1:1

0,25

b. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 

0,5đ

Số phân tử Fe2O3 : số phân tử co : số nguyên tử fe : số phân tử CO2 = 1:3:2:3

0,25

c. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

0,5đ

Số nguyên tử Al : số phân tử H2SO4 : số phân tử Al2(SO4)3 : số phân tử H2 = 2:3:1:3