Nhanh tay thiết lập ngay tài liệu: Đề khám nghiệm 1 tiết học kì 2 môn hóa học lớp 8 trường thcs Tam An, Đồng Nai năm học 2016 – 2017. Đề đánh giá 1 ngày tiết hóa 8 học kì 2 này đang giúp các bạn học sinh củng cầm cố lại phần kỹ năng đã học tập ở chương 4: oxi – không khí, cải thiện kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian có tác dụng bài làm sao để cho hợp lý. Sau đấy là tài liệu, mời các bạn tải về tham khảo


Đề đánh giá 1 ngày tiết hóa 8 học tập kì 2

TRƯỜNG thcs TAM ANĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2MÔN: HÓA HỌC LỚP 8Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Hãy chọn giải đáp đúng trong số câu sau đây

Câu 1.

Bạn đang xem: Please wait

Trong phòng thí nghiệm, oxi được pha chế từ 2 chất nào sau đây?

A. CuO; Fe3O4

B. KMnO4; KClO3

C. Ko khí; H2O

D. KMnO4; MnO2

Câu 2. trong các phản ứng hóa học sau, phản nghịch ứng nào là phản bội ứng hóa hợp:

A. S + O2

*
2P2O5

B. 4Ag + O2

*
2Ag2O

C. Teo + O2

*
CO2

D. 2Cu + O2

*
2CuO

Câu 2. tên gọi của oxit N2O5 là

A. Đinitơ pentaoxit

B. Đinitơ oxit

C. Nitơ (II) oxit

D. Nitơ (II) pentaoxit

Câu 3. Chất công dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3

Câu 4. Dãy chất tiếp sau đây chỉ gồm những oxit:

A. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl

B. MgO; CaO; CuO; FeO

C. SO2; CO2; NaOH; CaSO4

D. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 5. Dãy hóa chất nào bên dưới đây dùng để làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

A. Ko khí, KMnO4

B. KMnO4, KClO3

C. NaNO3, KNO3

D. H2O, ko khí

Câu 6. bội phản ứng phân bỏ là

A. Cha + 2HCl → BaCl2 + H2

B. Cu + H2S → CuS + H2

C. MgCO3 → MgO + CO2

D. KMnO4 → MnO2 + O2 + K2O

Câu 7. tín đồ ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ phụ thuộc tính chất.

A. Khí oxi tan trong nước

B. Khí oxi ít tan trong nước

C. Khí oxi nặng nề hóa lỏng

D. Khí oxi khối lượng nhẹ hơn nước

Câu 8. Thành phần các chất trong ko khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% những chất khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% các chất khác

C. 1/2 Nitơ, 1/2 Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% những chất khác

Câu 9. Phương pháp nào nhằm dập tắt lửa bởi xăng dầu?

A. Quạt

B. Tủ chăn bông hoặc vải vóc dày

C. Dùng nước

D. Dùng cồn

Câu 10. Tính cân nặng KMnO4 biết nhiệt phân thấy 2,7552 l khí bay lên

A. 38,678 g

B. 37,689 g

C. 38,868 g

D. 38,886 g

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành phản nghịch ứng các phương trình hóa học sau

a) P2O5 + H2O → ….

b) Mg + HCl → …..+ …..

c) KMnO4 → ……+ ……+ O2

d) K + H2O → ….

e) C2H4 + O2 → ……+ H2O

Câu 2. (2 điểm)

a. Trong dãy các oxit sau: H2O; Al2O3; CO2; FeO; SO3; P2O5; BaO. Phân loại oxit và gọi tên tương xứng với mỗi oxit đó?

b. Vào một oxit của sắt kẽm kim loại R (hóa trị II), thành phần R chiếm phần 71,429% về khối lượng. Tìm công thức phân tử và call tên của oxit trên.

Câu 3. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 23,3 gam láo lếu hơp 2 kim loại Mg với Zn trong bình kín đựng khí oxi, sau phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 36,1 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit.

a) Viết phương trình chất hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng làm đốt cháy lượng sắt kẽm kim loại trên

c) Tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp trên.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Sông Hương - Những Hình Ảnh Của Sông Hương

—————HẾT—————

Ngoài Đề bình chọn 1 tiết học tập kì 2 môn hóa học lớp 8 trường thcs Tam An, Đồng Nai. Mời chúng ta học sinh còn hoàn toàn có thể tham khảo những đề thi học giữa kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà cửa hàng chúng tôi đã đọc và lựa chọn lọc. Cùng với đề thi học tập kì 2 lớp 8 này giúp chúng ta rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm cho bài giỏi hơn. Chúc chúng ta ôn thi tốt.