Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 10 chương 1 trắc nghiệm

A.Vật chuyển động chậm dần đềuB.Vật hoạt động nhanh dần dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật chuyển động thẳng số đông

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). Tính chất của chuyển động là:


A.Vật vận động chậm dần dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật chuyển động thẳng các
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều bên trên 1 quãng con đường dài 40m. Nửa quãng mặt đường đầu vật đi hết thời gian t1= 5s, nửa quãng mặt đường sau đồ vật đi hết thời gian t2= 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật vận động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, đồ dùng đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v1= 20m/s, nửa quãng mặt đường sau vật dụng đi với gia tốc v2= 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe vận động thẳng không thay đổi chiều; 2 giờ đầu xe đua với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe vào suốt thời hạn chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe hoạt động thẳng không thay đổi chiều có vận tốc trung bình là 20 km/h trên 1/4 phần đường đầu cùng 40 km/h bên trên 3/4 phần đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, vào nửa thời hạn đầu xe đua với gia tốc 12 km/h. Vào nửa không bao lâu sau xe chạy với tốc độ 18 km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một tín đồ đi xe đạp không đổi chiều bên trên 2/3 phần đường đầu với vận tốc trung bình 10 km/h và 1/3 phần đường sau với tốc độ trung bình 20 km/h. Tốc độ trung bình của fan đi xe đạp điện trên cả quảng đường là


A.Chuyển cồn thẳng số đông là vận động có hành trình là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên hầu hết quãng đườngB.Chuyển rượu cồn thẳng số đông là hoạt động trên mặt đường thẳng, tất cả vectơ tốc độ không đổi theo thời gianC.Chuyển cồn thẳng những là hoạt động trên con đường thẳng, trang bị đi được phần đa quãng đường bằng nhau trong số những khoảng thời hạn bằng nhauD.Cả 3 câu trả lời trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn đáp án đúng:

Trong chuyển động thẳng đều:


A.Quãng đường đi được s tỉ trọng nghịch với tốc độ vB.Tọa độ x tỉ trọng thuận với vận tốc vC.Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian vận động tD.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian hoạt động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu tuyên bố ĐÚNG. Trong vận động thẳng đều thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với tốc độ v.B.Tọa độ x tăng tỉ lệ thành phần với gia tốc v.C.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian chuyển động t.D.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận với thời gian vận động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình hoạt động của một đồ dùng trên một con đường thẳng có dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Tin tức nào dưới đây sai?


A.Vận tốc lúc đầu của đồ dùng là 30 m/s2B.Vật vận động thẳng chậm lại đềuC.Gia tốc của thứ là - 30 m/s2D.Gia tốc của trang bị là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm vận động trên trục Ox, ban đầu chuyển cồn tại thời gian t = 0, gồm phương trình vận động là x = t2+ 10t +8. Chất điểm gửi động:


A.Chậm dần phần đông theo chiều âmB.Chậm dần đầy đủ theo chiều dươngC.Nhanh dần các theo chiều âmD.Nhanh dần hầu như theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm chuyển động trên trục Ox, ban đầu chuyển đụng tại thời khắc t = 0, tất cả phương trình hoạt động là x = t2+ 10t +8. Phương trình vận tốc của thứ là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật hoạt động thẳng có phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng mặt đường vật đi được từ thời điểm t1= 2s đến thời gian t2= 5s


A.144 cm B.144 m C.14 m D.Đáp án khác

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe thứ từ A tới B biện pháp 45 km. Vào nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1, nửa thời gian sau đi với v2= 2/3 v1. Xác minh v2biết sau 1h30 phút nguời đó mang lại B.


A.Hệ quy chiếu gồm hệ trục tọa độ đính thêm với vật có tác dụng mốc và đồng hồ thời trang đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng làm xác định tọa độ chất điểmC.Chuyển đụng và trạng thái tự nhiên có tính chất tuyệt đốiD.Gốc thời gian là thời khắc t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h ngày hôm qua xe chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách bắc ninh 50km". Bài toán xác định vị trí của xe cộ như trên không đủ yếu tố gì ?


A.Chiều dương trên đường điB.Vật làm mốcC.Thước đo cùng đồng hồD.Mốc thời gian

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn phát biểu sai: Trong hoạt động thẳng


A.Tốc độ vừa đủ của chất điểm luôn nhận quý hiếm dươngB.Vận tốc vừa phải của chất điểm là cực hiếm đại sốC.Nếu chất điểm không thay đổi chiều vận động thì tốc độ trung bình của hóa học điểm cân đối tốc trung bình của nó trên đoạn đường đóD.Nếu độ dời của chất điểm vào một khoảng thời hạn bằng không thì gia tốc trung bình trong khoảng thời gian đó cũng bằng không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn nhanh dần rất nhiều từ đỉnh một máng nghiêng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao lâu viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu ban đầu chuyển động cấp tốc dần phần lớn khi đi không còn 1km đầu tiên thì v1= 10m/s. Tính vận tốc v sau khi đi không còn 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn xung quanh phẳng nghiêng không gia tốc đầu với gia tốc 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ khi thả, viên bi có tốc độ 2 m/s?


A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu bước đầu rời ga hoạt động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến tốc độ 36 km/h. Sau bao thọ tàu đạt đến gia tốc 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần mọi không tốc độ đầu bên trên máng nghiêng và trong giây máy năm nó đi được quãng đường bởi 1,8m. Tốc độ của viên bi hoạt động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật vận động nhanh dần mọi theo chiều dương với tốc độ đầu 2 m/s, vận tốc 4 m/s2:


A.Vận tốc của đồ vật sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt tốc độ 20 m/s sau 4 sD.Sau khi đi được 10 m,vận tốc của đồ gia dụng là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng con đường tàu đi được vào giây đồ vật 60 là: (làm tròn đến chữ số thập phân thiết bị nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe chuyển động chậm dần gần như với v0= 10 m/s. Thời gian vật đi mang lại khi tạm dừng là 5s. Quãng mặt đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe chuyển động chậm dần đông đảo với v0= 54 km/h. Quãng con đường vật đi được đến lúc dừng hẳn là 30 m. Quãng mặt đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.Trong hoạt động nhanh dần dần đều, gia tốc và vận tốc của vật luôn luôn dươngB.Trong chuyển động nhanh dần dần đều, tích của gia tốc và gia tốc luôn dươngC.Trong vận động chậm dần đều, gia tốc v D.Trong vận động chậm dần đều, tốc độ a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật vận động nhanh dần phần nhiều với vận tốc ban sơ bằng 0. Trong giây lắp thêm nhất, trang bị đi được quãng đường s = 3m. Trong giây sản phẩm hai, đồ vật đi được quãng đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án không giống

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào sau đây nói về chuyển động thẳng thay đổi đều là ko đúng?


A.Gia tốc của vật vận động thẳng đổi khác đều luôn luôn cùng phương, cùng chiều cùng với vận tốcB.Vận tốc tức khắc của vật vận động thẳng biến hóa đều tất cả độ béo tăng hoặc bớt đều theo thời gianC.Gia tốc của vật chuyển động thẳng biến hóa đều luôn có độ mập không đổiD.Quãng đường đi được của vật chuyển động thẳng chuyển đổi đều luôn được tính bằng công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn tuyên bố sai:


A.Vectơ vận tốc của vận động thẳng biến hóa đều cùng chiều cùng với vectơ vận tốcB.Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng đổi khác đều gồm phương ko đổiC.Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng chậm dần phần đông ngược chiều với vectơ vận tốcD.Vectơ vận tốc của vận động thẳng chuyển đổi đều gồm độ lớn không thay đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự bởi đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng trước lúc chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự bởi tại khu vực có g = 10 m/s2. Vào 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển rượu cồn của mắt xích xe đạp khi xe chạyB.Chuyển cồn của đầu cánh quạt gió trần khi quay ổn địnhC.Chuyển rượu cồn của đầu cánh quạt trần khi vừa bậtD.Chuyển động của nhỏ lắc đồng hồ

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn phát biểu sai: hoạt động tròn đông đảo có


A.Quỹ đạo là một trong đường trònB.Tốc độ góc ko đổiC.Tốc độ dài không đổiD.Vectơ vận tốc không đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng quay của một chu kì call là tần số quay


A.Tần số xoay tỉ lệ nghịch với chu kì quayB.Chu kì xoay càng bé dại thì tốc độ góc càng lớnC.Số vòng quay trong một chu kì hotline là tần số quayD.Chất điểm chuyển động tròn phần đông quay một vòng mất thời hạn là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật vận động tròn gần như thì câu như thế nào sau đấy là sai?


A.Góc quay càng mập thì tốc độ góc càng lớnB.Chu kì tảo càng nhỏ tuổi thì tốc độ góc càng lớnC.Tần số quay càng lớn hì chu kì xoay càng nhỏD.Tần số quay càng phệ thì vận tốc góc càng lớn

*Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 23, Giải Chính Xác


Toán 10

Lý thuyết Toán 10