Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề chất vấn Toán 9Học kì 1: Phần Đại SốHọc kì 1: Phần Hình HọcHọc kì 2: Phần Đại SốHọc kì 2: Phần Hình học
Đề đánh giá 1 máu Toán 9 Chương 4 Đại Số tất cả đáp án (3 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm soát 1 huyết Toán 9 Chương 4 Đại Số bao gồm đáp án (3 đề)

Để học giỏi Toán lớp 9, phần tiếp sau đây liệt kê Đề kiểm tra 1 máu Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (3 đề), cực giáp đề thi thiết yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi, bài xích thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 4 đại số

Đề kiểm soát 1 ngày tiết Toán 9 Chương 4 Đại Số

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khám nghiệm 1 huyết chương 4 đại số học tập kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 1)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2;-1) thì hệ số a là:

A.a = 1/3 B. A = -1/2C .a = -1/4 D.a = 1/2

Câu 2: cho phương trình x2 + (m + 2)x + m = 0. Quý hiếm của m nhằm phương trình có 2 nghiệm cùng cách nói là:

A. M > 0 B. M 3 - 2x2 + 1 = 0 B.x(x2 - 1) = 0

C.-3x2 - 4x + 7 = 0 D.x4 - 1 = 0

Câu 4: Phương trình nào dưới đây có nhị nghiệm phân biệt?

A.x2 + 4 = 0 B.x2 - 4x + 4 = 0

C. X2 - x + 4 = 0 D. 2x2 + 5x - 7 = 0

Câu 5: Biết tổng hai nghiệm của phương trình bởi 5 cùng tích nhì nghiệm của phương trình bởi 4. Phương trình bậc hai đề xuất lập là:

A.x2 - 4x + 5 = 0 B. X2 - 5x + 4 = 0

C. X2 - 4x + 3 = 0 D. X2 + 5x - 4 = 0

Câu 6: mang đến parabol (P): y = x2/4 và con đường thẳng (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) với (d) là:

A. (-2;1) B. (-2;-1) C.(-3;2) D.(2;-3)

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) cho hàm số y= - x2 (P) và đường thẳng (d): y = 2mx - 5

a) Vẽ thứ thị (P) của hàm số y = - x2

b) minh chứng rằng xung quanh phẳng Oxy đường thẳng (d) với parabol (P) luôn cắt nhau tại nhì điểm phân biệt. Search tọa độ nhị giao lúc m = 2.

Bài 2. (2,5 điểm) đến phương trình bậc hai x2 + 4x + m = 0 (1)

a) Giải phương trình (1) khi m = -5.

b) xác minh m để phương trình (1) có nghiệm kép.

c) xác định m nhằm phương trình (1) tất cả hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn x12 + x22 = 10.

Bài 3. (2 điểm) mang đến phương trình x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0.

a) với mức giá trị như thế nào của m thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt

b) hãy tìm kiếm 1 hệ thức tương tác giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào quý hiếm của m

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. C2.A3.C 4.D5.B6.A

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1.

a) Lập bảng báo giá trị:

x-2-1012
y = -x2-4-10-1-4

Đồ thị hàm số y = -x2 là một trong những đường parabol nằm bên dưới trục hoành, nhận trục Oy làm cho trục đối xứng, nhận nơi bắt đầu O (0; 0) làm đỉnh và là vấn đề cao nhất.

*

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với (d) là:

-x2 = 2mx - 5 ⇔ x2 + 2mx - 5 = 0

Δ"= mét vuông + 5 > 0 với ∀m ∈ R

Vậy xung quanh phẳng Oxy mặt đường thẳng (d) với Parabol (P) luôn cắt nhau tại nhì điểm phân biệt.

Khi m = 2, phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

-x2 = 4x - 5 ⇔ x2 + 4x - 5 = 0

Δ = 42 - 4.1.(-5) = 36

⇒ Phương trình có 2 nghiệm

*

Vậy tọa độ nhị giao điểm là M(1;-1) với N(-5;-25)

Bài 2.

a) lúc m = -5 ta được phương trình x2 + 4x - 5 = 0

Ta tất cả a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0 nên phương trình có hai nghiệm biệt lập là x1 = 1; x2 = c/a = (-5)/1 = -5

Tập nghiệm của phương trình S = 1; -5

b) Δ" = 22 - m = 4 - m

Phương trình có nghiệm kép ⇔ Δ"= 0 ⇔ 4 - m = 0 ⇔ m = 4

c) Để phương trình (1) bao gồm hai nghiệm x1 và x2 ⇔ Δ" ≥ 0 ⇔ 4 - m ≥ 0 ⇔ m ≤ 4

Theo Vi-et ta có:

*

Ta có: x12 + x22 = 10 ⇔ (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 10

⇔ (-4)2 - 2m = 10 ⇔ 16 - 2m = 10 ⇔ m = 3 (TM)

Vậy cùng với m = 3 thì phương trình (1) gồm hai nghiệm thõa mãn: x12 + x22 = 10

Bài 3.

x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0

a) Δ" = b"2 - ac = (m + 5)2 - (6m - 30)

= mét vuông + 10m + 25 - 6m + 30 = mét vuông + 4m + 55

= mét vuông + 4m + 4 + 51 = (m + 2)2 + 51 > 0 ∀m

Vậy phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

b) Theo định lí Vi-et ta có:

*

⇒ 3(x1 + x2 ) + x1x2 = -6(m + 5) + 6m - 30

= -6m - 30 + 6m - 30 = -60

Vậy hệ thức tương tác giữa 2 nghiệm không dựa vào vào giá trị của m là

3(x1 + x2 ) + x1x2 = -60


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề soát sổ 1 tiết chương 4 đại số học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Đề bài bác

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: cho hàm số y = -1/2x2 . Tóm lại nào tiếp sau đây đúng?

A. Hàm số trên luôn đồng biến.

B. Hàm số trên luôn luôn nghịch biến.

C. Cực hiếm của hàm số lúc nào cũng âm.

D. Hàm số trên đồng thay đổi khi x 0.

Câu 2: Điểm P(-1;-2) thuộc đồ dùng thị hàm số y = -mx2 khi m bằng:

A. 2 B.-2 C.4 D.-4

Câu 3: Biệt thức Δ’ của phương trình 4x2 -6x - 1 = 0 là:

A. 52 B.13 C.5 D.10

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình x2 -5x - 6 = 0 là:

A. S = 1 ; -6 B. S = 1 ;6 C. S = -1 ; 6 D. S = 2 ;3

Câu 5: mang đến phương trình 3x2 - 4x + m = 0. Quý giá m nhằm phương trình có những nghiệm x1, x2 thỏa mãn nhu cầu x1 - x2 = 1 là:

A. M = -7/12 B. M = 7/12 C. M = 1 D. M = 1/3

Câu 6: lựa chọn câu có khẳng định sai.

A. Phương trình 200x2 - 500x + 300 = 0 tất cả hai nghiệm phân biệt là: x1 = 1 ; x2 = 3/2

B. Phương trình 3x2 - 12x – 15 = 0 có tổng những nghiệm số x1 + x2 = 4 và tích các nghiệm số x1x2 = -5

C. Phương trình x2 + 4x + 5 = 0 có tập nghiệm S = ∅

D. Hàm số y = 3x2 đồng đổi thay khi x 2 (a ≠ 0)

a)Xác định hệ số a biết thiết bị thị hàm số trải qua điểm A(-2; 2).

b)Vẽ thiết bị thị của hàm số ứng với giá trị a vừa kiếm được ở câu trên.

Bài 2. (3 điểm)

1)Giải phương trình 2011x2 - 2012x + 1 = 0

2) mang đến phương trình bậc hai (ẩn x): x2 - 2mx + 2m – 1 = 0

a) với giá trị làm sao của m thì phương trình có nghiệm.

b) xác định m nhằm phương trình có nghiệm kép với tính nghiệm đó.

Bài 3. (1 điểm) đưa sử a;b là hai nghiệm của phương trình x2 + mx + 1=0 và b;c là nhì nghiệm của phương trình x2 + nx + 2=0. Minh chứng hệ thức: (b-a)(b-c)=m.n-6.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1.

a) vày đồ thị hàm số y = ax2 trải qua điểm A(-2; 2) phải ta có:

2 = a.22 ⇒ 4a = 2 ⇒ a = 1/2

⇒ Hàm số phải tìm là y = 50% x2

b) báo giá trị:

x- 4- 2024
y = một nửa x2 82028

Đồ thị hàm số y = 1/2x2 là 1 trong những đường Parabol nằm bên trên trục hoành, dấn trục tung có tác dụng trục đối xứng, nhận gốc tọa độ O(0;0) làm cho đỉnh và là điểm thấp nhất.

*

Bài 2.

1)Giải phương trình 2011x2 - 2012x + 1 = 0

Ta có: a = 2011; b = -2012; c = 1

⇒ a + b + c = 0 ⇒ Phương trình có 2 nghiệm

x1 = 1; x2 = c/a = 1/2011

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = 1; 1/2011

2) x2 - 2mx + 2m – 1 = 0

Δ = b2 - 4ac = (2m)2 - 4.(2m - 1) = 4m2 -8m + 4 = 4(m - 1)2

Do Δ = 4(m -1)2 ≥ 0 ∀ m đề nghị phương trình luôn có nghiệm với đa số m

Phương trình tất cả nghiệm kép khi còn chỉ khi

Δ = 0 ⇔ 4(m - 1)2 = 0 ⇔ m = 1

Khi đó nghiệm kép của phương trình là:

x = (-b)/2a = 2m/2 = m = 1

Bài 3.

Vì a, b là 2 nghiệm của phương trình x2 + mx + 1 = 0 đề nghị theo định lí Vi-et ta có:

*

Vì b,c là 2 nghiệm của phương trình x2 + nx + 2 = 0 nên theo định lí Vi-et ta có:

*

Khi đó:

(b – a)(b – c) = b2 – bc – ab + ac

= b2 + bc + ab + ac – 2(ab + bc)

= b( b + c) + a (b + c) – 2 (ab + bc)

= (b + c )( b + a) – 2 (ab + bc)

= (-n).(-m) – 2(1 + 2)

= nm – 6

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề kiểm soát 1 máu chương 4 đại số học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 3)

Đề bài bác

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điểm M(-3;2) thuộc đồ dùng thị hàm số y = ax2 lúc a bằng:

*

Câu 2: chọn câu có xác định sai.

*

Câu 3: đến hàm số y = f(x) = x2. Quý giá hàm số tại x = -2 là:

*

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 3x2 - 10x + 7 = 0 là:

*

Câu 5: Phương trình bậc hai (ẩn x): x2 -3mx + 4 = 0 tất cả nghiệm kép khi m bằng:

*

Câu 6: Tọa độ giao điểm của parabol (P): y = x2 và con đường thẳng (d): y = 2x - 1 là:

A.(1;-1) B.(1;1) C.(-1;-1) D.(0;-1)

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1. (3 điểm)

a) Vẽ thứ thị của hàm số y = -1/2x2 (P)

b) tra cứu m để mặt đường thẳng (d): y = 2x + m cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Bài 2. (3 điểm)

1)Giải phương trình x2 - 3x – 10 = 0

2) cho phương trình bậc nhị (ẩn ): x2 - (m + 1)x + m – 2 = 0

c) kiếm tìm m nhằm phương trình gồm hai nghiệm rõ ràng x1 và x2.

d) tìm m để biểu thức A = x12 + x22 - 6x1x2 đạt giá trị nhỏ tuổi nhất.

Bài 3. (1 điểm) gọi a; b; c là tía cạnh của một tam giác. Chứng tỏ rằng phương trình sau vô nghiệm: c2x2 + (a2 - b2 - c2 )x + b2 = 0.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.B2.D3.C 4.A5.C6.B

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1.

a) Vẽ vật dụng thị hàm số (P): y = (-1)/2 x2

Bảng giá trị :

x-4-2024
y = (-1)/2 x2-8-20-2-8

Đồ thị hàm số y = (-1)/2 x2 là 1 trong đường Parabol nằm phía dưới trục hoành, dìm trục tung làm cho trục đối xứng, thừa nhận gôc tọa độ O(0;0) có tác dụng đỉnh và là điểm cao nhất.

*

b)Phương trình hoành độ giao điểm của (P) cùng (d) y = 2x + m là:

-1/2x2 = 2x + m ⇔ -x2 = 4x + 2m ⇔ x2 + 4x + 2m = 0

Δ" = 22 - 2m = 4 - 2m

Để đồ dùng thị của (P) và (d) giảm nhau tại hai điểm phân biệt

⇔ Δ" > 0 ⇔ 4 - 2m > 0 ⇔ 2m 2 - 3x – 10 = 0 ⇔ Δ = (-3)2 - 4.(-10) = 49 > 0; √Δ = 7

Phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 5;-2

2) x2 - (m + 1)x + m – 2 = 0 (1)

a) Δ = (m + 1)2 - 4(m – 2) = m2 + 2m + 1 – 4m + 8

= m2 - 2m + 9 = (m – 1)2 + 8 > 0 với mọi m.

Vậy với mọi m thuộc R, thì phương trình (1) luôn luôn luôn tất cả hai nghiệm sáng tỏ x1 và x2

b) Theo định lí Vi-et ta có:

x1 + x2 = m + 1 với x1.x2 = m - 2

Do kia A = x21 + x22 - 6x1x2 = (x1 + x2)2 - 8x1x2

= (m + 1)2 - 8(m – 2) = mét vuông + 2m + 1 – 8m + 16

= mét vuông - 6m + 17 = (m – 3)2 + 8 ≥ 8

Vậy giá chỉ trị nhỏ nhất của A bẳng 8 lúc m – 3 = 0 hay m = 3.

Bài 3.

Xem thêm: Văn 9 Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

c2 x2 + (a2 - b2 - c2 )x + b2 = 0.

Δ = (a2 - b2 - c2)2 - 4b2c2

= (a2 - b2 - c2)2 - (2bc)2

= (a2 - b2 - c2 + 2bc)(a2 - b2 - c2 - 2bc)

=

= (a + b – c)(a – b + c)(a + b + c)(a – b – c)

Vì a; b; c là độ dài tía cạnh của một tam giác, nhờ vào tính chất bất đẳng thức tam giác, ta có: |b – c| 0; a + b – c > 0; a – b + c > 0 còn a – b – c