Bạn đã xem tư liệu "Đề bình chọn chương 6: Oxi, diêm sinh - Môn học: chất hóa học 10 (kèm những mã đề + đáp án)", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh có đáp án


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTRƯỜNG trung học phổ thông NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VINH.ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 6: OXI, LƯU HUỲNHMôn học: chất hóa học 10Thời gian có tác dụng bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132(Thí sinh ko được sử dụng tài liệu)Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; tía = 137.Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dịch H2SO4 loãng. Xong xuôi phản ứng chiếm được 2,24 lít khí H2(đktc). Quý hiếm m là?A. 1,2gB. 3,6gC. 2,4gD. 4,8gCâu 2: Ozon là hóa học nào sau đây?A. O2B. SO2C. O3D. SO3Câu 3: Để khác nhau CO2 với SO2 chỉ việc dùng thuốc thử làA. Nước brom.B. CaO.C. Dung dịch NaOH.D. Dung dịch Ba(OH)2.Câu 4: lưu huỳnh tất cả số oxi hóa +6 trong chất nào sau đây?A. SO2B. SC. FeSD. H2SO4Câu 5: Hoà tung 8,45 gam oleum vào nước, thu được dung dịch X. Để trung hoà X đề nghị 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cách làm của oleum kia làA. H2SO4.9SO3.B. H2SO4.3SO3.C. H2SO4.5SO3.D. H2SO4.2SO3.Câu 6: đến 5,6g Fe chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Xong phản ứng chiếm được V lít khí SO2(sản phẩm khử độc nhất vô nhị của S+6) đo sinh hoạt đktc. Quý hiếm V là?A. 2,24 lítB. 3,36 lítC. 4,48 lítD. 5,6 lítCâu 7: bao nhiêu chất tiếp sau đây bị oxi hóa vì axit H2SO4 đặc, nóng: Fe, S, FeCO3, CuO, Fe2O3, KBr, Fe3O4, FeO, FeS, FeS2, FeSO4, FeCl2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe2(SO4)3.A. 10B. 11C. 12D. 13Câu 8: Trong đk thích hợp, xảy ra những phản ứng sau2H2SO4 + C à 2SO2 + CO2 + 2H2OH2SO4 + Fe(OH)2 à FeSO4 + 2H2O4H2SO4 + 2FeO à Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O6H2SO4 + 2Fe à Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2OTrong các phản ứng trên, phản nghịch ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng làA. (a)B. (c)C. (b)D. (d)Câu 9: Trong chống thí nghiệm, fan ta điều chế oxi bằng cáchA. Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.B. Nhiệt độ phân Cu(NO3)2.C. Năng lượng điện phân nước.D. Sức nóng phân KClO3 gồm xúc tác MnO2.Câu 10: H2SO4 mang tên gọi là?A. Axit sunfuroB. Axit ClohidricC. Axit sunfuhidricD. Axit SunfuricCâu 11: cho một lượng Na2CO3 tính năng vừa đầy đủ với V ml hỗn hợp H2SO4 loãng 1M. Kết thúc phản ứng chiếm được 3,36 lít khí CO2(đktc). Quý hiếm V bằng?A. 200mlB. 300mlC. 100 mlD. 150mlCâu 12: Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện thêm kết tủa color đen. Hiện tượng lạ này do chất nào gồm trong khí thải khiến ra?A. H2S.B. NO2.C. SO2.D. CO2.Câu 13: H2SO4 đặc, nguội ko phản ứng với 2 sắt kẽm kim loại nào sau đây?A. Al, MgB. Cu, FeC. Al, FeD. Fe, ZnCâu 14: Ứng dụng nào sau đây không bắt buộc của ozon?A. Liền kề trùng nước sinh hoạt.B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.C. Trị sâu răng.D. Tẩy sạch trơn bột, dầu ăn.Câu 15: cách thức pha loãng axit Sunfuric sệt là:A. Rót thong dong axit vào nước và khuấy nhẹB. Rót thảnh thơi nước vào axit cùng khuấy nhẹC. Rót rảnh rỗi axit vào nước với đun nhẹD. Rót lỏng lẻo nước vào axit cùng đun nhẹCâu 16: sulfur đioxit là tên thường gọi chất như thế nào sau đây?A. H2SB. SO2C. H2SO4D. SO3Câu 17: lưu hoàng có những số oxi hóa thịnh hành trong hợp chất là?A. -2; +4B. -2; +4; +6C. +4; +6.D. -2; 0; +4; +6Câu 18: Natri Hidrosunfat là tên gọi chất như thế nào sau đây?A. Na2SO4B. NaHSO3C. NaClD. NaHSO4.Câu 19: cách làm nào sau đấy là của Oleum?A. H2SO4B. H2SO4.nSO3C. HNO3.nSO3D. H2SO3.nSO3Câu 20: hơi thuỷ ngân cực kỳ độc, vì thế khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì hóa học bột được dùng làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại làA. Muối hạt ăn.B. Cát.C. Lưu lại huỳnh.D. Vôi sống.Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 5,62 gam hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,2M (vừa đủ). Sau làm phản ứng, hh muối hạt sunfat khan thu được khi cô cạn dd có cân nặng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, fe = 56, Zn = 65)A. 13,62 gam.B. 6,81 gam.C. 15,42 gam.D. 5,81 gam.Câu 22: Trong phản bội ứng đốt cháy CuFeS2 chế tác ra thành phầm CuO, Fe2O3 với SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽA. Dìm 12 electron.B. Nhận 13 electron.C. Dường 12 electron.D. Nhường nhịn 13 electron.Câu 23: Sục 1,344 lít khí SO2(đktc) vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị m là?A. 6,24gB. 7,56gC. 8,76gD. 9,45gCâu 24: cho các phản ứng chất hóa học sau:(a) (b) (c) (d) Số phản bội ứng trong đo S biểu thị tính khử làA. 3B. 1C. 4D. 2Câu 25: Hòa tan trọn vẹn 14,5 gam hh X tất cả Fe, Mg với Zn bởi một số lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng, chiếm được 6,72 lít hiđro (ở đktc) và dd chứa m gam muối. Giá trị của m là:A. 43,3g.B. 43,9g.C. 38,5g.D. 7,25.---------------------------------------------------------- HẾT ----------


Xem thêm: Soạn Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân Tiếp Theo

Tài liệu thêm kèm:

KTH10C6_H10C6_132.doc
*
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÓA 10 CHƯƠNG 6.docxKTH10C6_H10C6_209.docKTH10C6_H10C6_357.docKTH10C6_H10C6_485.doc