Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 năm học tập 2021 - 2022 Đề số 5

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 5Đáp án Đề thi học kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm học 2021 - 2022 Đề số 5 vị đội ngũ giáo viên của randy-rhoads-online.com soạn là đề Toán lớp 3 kì 1 gồm đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn tập với củng cố những dạng bài tập toán lớp 3 kì 1 gồm trong đề thi lớp 3. Hy vọng tài liệu này giúp những em học viên lớp 3 từ ôn luyện và vận dụng những kiến thức đang học vào vấn đề giải bài xích tập toán. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3

Để tài toàn bộ tài liệu, mời nhấp vào đường links sau đây: Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3


Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Bản quyền trực thuộc về randy-rhoads-online.com. Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài sao chép nhằm mục đích mục đích yêu quý mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “Hai trăm hai mươi ba” được viết là:

A. 200

B. 23

C. 223

D. 322

Câu 2: trong những số 273, 193, 400, 788; số lớn nhất là:

A. 273

B. 400

C. 788

D. 193

Câu 3: Số dư của phép chia 39 : 5 là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 4: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

A. 1 giờ đồng hồ 3 phút

B. 3h 1 phút

C. 3 giờ 5 phút

D. 1 giờ đồng hồ 15 phút


Câu 5: Số tương thích để điền vào địa điểm chấm 6m 19cm = … cm là:

A. 619

B. 691

C. 196

D. 169

Câu 6: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh bởi 8cm là:

A. 40cm

B. 32cm

C. 24 cm

D. 16cm

Câu 7: Số góc vuông vào hình dưới đây là:

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

D. 4 góc vuông

Câu 8: một tấm học tất cả 45 học tập sinh. Gia sư chia hầu như lớp thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

A. 3 học sinh

B. 5 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 9 học tập sinh

II. Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

263 + 177

654 – 139

153 x 6

756 : 7

Bài 2 (1 điểm): tìm x, biết:

a) x – 193 = 582

b) 250 : x = 5

Bài 3 (1 điểm):

a) 18kg vội vàng 2kg từng nào lần?

b) 27dm vội 3dm từng nào lần?

Bài 4 (2 điểm): Một tủ sách tất cả hai ngăn. Ngăn trước tiên có 42 quyển sách. Số sách ở chống thứ hai vội 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi tủ sách có tất cả bao nhiêu quyển sách?


Đáp án Đề thi học tập kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

C

A

D

A

B

B

D

II. Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1: học viên tự đặt phép tính rồi tính:

263 + 177 = 440

654 – 139 = 515

153 x 6 = 918

756 : 7 = 108

Bài 2:

a) x – 193 = 582

x = 582 + 193

x = 775

b) 250 : x = 5

x = 250 : 5

x = 50

Bài 3:

a) 18kg gấp 2kg tần số là:

18 : 2 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

b) 27dm gấp 3dm tần số là:

27 : 3 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

Bài 4:

Ngăn trang bị hai có số quyển sách là:

42 x 3 = 126 (quyển)

Tủ sách có toàn bộ số cuốn sách là:

42 + 126 = 168 (quyển)

Đáp số: 168 quyển sách.

Xem thêm: Điện Phân Nóng Chảy Nacl Ở Catot Thu Được, Nacl → Na + Cl2

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 3 kì 1 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 3 còn tồn tại thể bài viết liên quan các tài liệu về môn Toán lớp 3 được randy-rhoads-online.com đã chỉnh sửa và lựa chọn lọc. Hi vọng với gần như tài liệu này, các em học sinh sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 3 hơn.


tải về
Chia sẻ bởi:
*
Xucxich14
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 5 download Xem
Chủ đề liên quan
Đề thi học kì 1 lớp 3
Năm học tập 2021 - 2022 Năm học tập 2020 - 2021
Bản quyền ©2022 randy-rhoads-online.com